Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 03/02/2017

Αποσπασμένοι εργαζόμενοι

Ο εργοδότης σας μπορεί να σας ζητήσει να εργαστείτε προσωρινά με απόσπαση, το πολύ για 2 χρόνια, σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Ως αποσπασμένος εργαζόμενος για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, έχετε ειδικά δικαιώματα και προνόμια. Οι όροι αυτοί έχουν ως στόχο να διευκολύνουν την εργασία σας στο εξωτερικό για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα και περιλαμβάνουν τις ακόλουθες διατάξεις:

 • Δεν θα χρειαστείτε άδεια εργασίας - εκτός αν είστε αποσπασμένος εργαζόμενος από την Κροατία στην Αυστρία, όπου ισχύουν περιορισμοί για την εργασία σε ορισμένους κλάδους
 • Θα συνεχίσετε να καταβάλλετε τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης στις αρχές της χώρας σας
 • Θα καλύπτεστε από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας σας
 • Δεν απαιτείται αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων. Μπορεί, όμως, να χρειαστεί να υποβάλετε γραπτή δήλωση εάν ανήκετε σε ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους: μάθετε περισσότερα για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων
 • Όταν συνταξιοδοτηθείτε, δεν θα χρειαστεί να έχετε συναλλαγές με συνταξιοδοτικούς φορείς διαφορετικών χωρών. Δεν θα χρειαστεί να αναμειχθούν οι αρχές της χώρας υποδοχής.

Οι ευρωπαϊκοί κανόνες διασφαλίζουν ότι μπορεί να συνεχιστεί η κάλυψή σας από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας σας. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχουν κανόνες που να ισχύουν σε όλη την ΕΕ ως προς το ποια χώρα μπορεί να φορολογήσει το εισόδημά σας κατά την περίοδο μιας απόσπασης. Το θέμα αυτό μπορεί να καθορίζεται στην εθνική νομοθεσία ή σε φορολογικές συμφωνίες μεταξύ των χωρών της ΕΕ: μάθετε περισσότερα για τον φόρο εισοδήματος.

Συνθήκες εργασίας

Ο εργοδότης σας πρέπει να διασφαλίσει ότι υπόκειστε στους ίδιους όρους απασχόλησης με αυτούς που ισχύουν στη χώρα υποδοχής, ειδικότερα όσον αφορά:

 • τον ελάχιστο μισθό (οι αποδοχές σας δεν μπορούν να είναι μικρότερες από τον τοπικό ελάχιστο μισθό)
 • τις μέγιστες περιόδους εργασίας και τις ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης
 • τις εργάσιμες ώρες (δεν μπορείτε να εργάζεστε περισσότερο από έναν καθορισμένο αριθμό ωρών)
 • την ελάχιστη άδεια μετ' αποδοχών (έχετε δικαίωμα σε διακοπές)
 • την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας
 • τους όρους απασχόλησης εγκύων και νέων
 • τους κανόνες που απαγορεύουν την παιδική εργασία.

Παράδειγμα

Όταν εργάζεστε με απόσπαση στο εξωτερικό, έχετε τα ίδια δικαιώματα με τους ντόπιους συναδέλφους σας.

Η Αντρέα εργάζεται σε μια γερμανική εταιρεία καθαρισμού και αμείβεται με 8,50 ευρώ την ώρα. Μετά την απόσπασή της στο Στρασβούργο της Γαλλίας, συνέχισε να εργάζεται με τις ίδιες αποδοχές. Όμως, οι συνάδελφοί της την πληροφόρησαν ότι έπρεπε να κερδίζει τουλάχιστον 9,67 ευρώ την ώρα (ελάχιστη γαλλική αμοιβή).

Ο εργοδότης της Αντρέα υποχρεώθηκε να αυξήσει τις αποδοχές της τουλάχιστον στα 9,67 ευρώ κατά τη διάρκεια της απασχόλησής της στη Γαλλία. Εκτός από τις αποδοχές αυτές, η Αντρέα έχει και άλλα δικαιώματα κατά την απόσπασή της στη Γαλλία.

Ενημερωθείτε για τις συνθήκες εργασίας στη χώρα υποδοχής σας

Επιλέξτε χώρα:

Κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης στο εξωτερικό

Ως αποσπασμένος εργαζόμενος, μπορείτε να εργαστείτε προσωρινά σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, εξακολουθώντας να καλύπτεστε από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας σας.

Μάθετε πώς να επεκτείνετε την κάλυψη κοινωνικής ασφάλισης κατά την παραμονή σας στο εξωτερικό.

Εκ των προτέρων δήλωση

Ενδέχεται επίσης να πρέπει να συμπληρώσετε μια εκ των προτέρων δήλωση με την οποία να δηλώνετε την πρόθεσή σας να εργαστείτε στη χώρα υποδοχής. Εάν είστε μισθωτός, ο εργοδότης σας υποχρεούται να μεριμνήσει γι' αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον σύνδεσμο επικοινωνίας για αποσπασμένους εργαζομένους ή με το κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης της χώρας στην οποία πηγαίνετε.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές