Navigációs útvonal

Frissítve : 06/10/2015

work

Társadalombiztosítás külföldön

Az, hogy Ön melyik ország szociális biztonsági rendszerében van biztosítva, 2 tényezőtől függ:

 • az Ön munkaügyi státuszától (foglalkoztatott, önfoglalkoztató, munkanélküli, külföldre kiküldött munkavállaló, határ menti ingázó stb.),
 • az Ön lakóhelye szerinti országtól nem függ viszont az Ön állampolgárságától.

Ön tehát nem választhatja meg, hogy melyik ország egészségbiztosításának hatálya alá tartozzon.

Külföldi tartózkodás, illetve munkavállalás esetén Ön vagy a saját hazájának, vagy a fogadó országnak a szociális biztonsági rendszerében rendelkezik biztosítással. Függetlenül attól, hogy melyik eset vonatkozik Önre, fontos gondoskodnia arról, hogy ellátási jogosultságai a külföldre költözést követően is megmaradjanak.

Súlyos félreértéseket és komoly problémákat kerülhet el, ha időben tájékozódik a célország szociális biztonsági rendszeréről.

Az alábbiakban megtudhatja, mi a teendője, ha:

külföldön él és dolgozik...

Az Európai Unióban Önnek migráns munkavállalóként nyilvántartásba kell vetetnie magát a fogadó ország társadalombiztosítási rendszerében, függetlenül attól, hogy foglalkoztatottként vagy önfoglalkoztatóként dolgozik.

Ön és családtagjai ezt követően a fogadó ország szociális biztonsági rendszerének hatálya alá tartoznak. A helyi jogszabályok határozzák meg, hogy milyen ellátások illetik meg Önt betegség, munkanélküliség, munkahelyi baleset és megbetegedés, nyugdíjazás és korai nyugdíjazás, valamint elhalálozás esetén, illetve családi helyzete kapcsán.

A jogosultság megszerzéséhez szükséges időszakok

Azt, hogy Önt pontosan milyen ellátások illetik meg, számos országban befolyásolhatja, hogy milyen hosszú időn keresztül fizetett járulékot az adott országban.

Az országnak, ahol Ön ellátást igényel, azokat az időszakokat is mind figyelembe kell vennie, amelyek során Ön más EU-tagállamokban dolgozott, illetve járulékot fizetett. Ezeket az időszakokat a kérdéses országnak úgy kell tekintenie, mintha Ön végig ott rendelkezett volna biztosítással.

Ha a kérdéses ország nem így jár el, Ön segítséget kérhet segítségnyújtó szolgálatainktól.

Konkrét eset

Az EU-ban ledolgozott időszakok mindegyike számít az ellátások szempontjából

Ania lengyel állampolgár. Hat évig hazájában dolgozott, majd Németországba költözött, és ott vállalt munkát.

Két év múlva autóbalesetet szenvedett, és járásképtelenné vált, ezért rokkantsági nyugdíjat igényelt mind Lengyelországban, mind Németországban.

A német hatóságok elutasították a kérelmét azon az alapon, hogy öv évnél rövidebb ideig dolgozott az országban (Németországban ugyanis minimálisan öt év alatt lehet rokkantságinyugdíj-jogosultságot szerezni).

A német hatóságok azonban nem jártak el helyesen, mert azt az időszakot is figyelembe kellett volna venniük, amelynek során Ania Lengyelországban dolgozott. Ezzel az időszakkal együtt ugyanis már nyolc évet tesz ki az Ania által az EU-ban ledolgozott évek száma, ami jóval meghaladja a németországi jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamot.

Így tehát Ania mind Németországtól, mind Lengyelországtól jogosult rokkantsági nyugdíjat kapni – mindegyiktől olyan arányban, ami megfelel az ottani munkaviszonya hosszának.

rövid (két évnél rövidebb) ideig külföldön dolgozik kiküldött munkavállalóként...

EU-ország állampolgáraként Ön ideiglenes jelleggel munkát vállalhat másik EU országban úgy, hogy továbbra is hazájában, vagyis annak az országnak a szociális biztonsági rendszerében marad biztosítva, ahol általános jelleggel dolgozik. Ilyen esetben Ön kiküldött munkavállalónak minősül.

A linkre kattintva utánanézhet, mit kell tennie azért, hogy a külföldi kiküldetés során biztosítva maradjon hazája társadalombiztosítási rendszerében.

Ha Ön – foglalkoztatottként vagy önfoglalkoztatóként – kiküldetésben dolgozik egy másik uniós országban, az nincs hatással az Önt (illetve családtagjait) megillető társadalombiztosítási jogokra (egészségügyi biztosítás, családi támogatás, rokkantsági és öregségi nyugdíj stb.).

Külföldre költözik a kiküldetés idejére?

 • Kérjen hazájának egészségügyi hatóságaitól S1 nyomtatványt ( korábbi E 106 nyomtatványt).

  Ez a dokumentum igazolja, hogy a kinttartózkodás során Ön és családtagjai jogosultak egészségügyi ellátásra.

 • Megérkezéskor nyújtsa be az S1 nyomtatványt a fogadó ország egészségügyi hatóságainak.

Nem költözik ki a kiküldetés idejére, csak többször, rövid időre kiutazik a célországba?

Ebben az esetben mindössze az európai egészségbiztosítási kártyára lesz szüksége. A kártyát lakóhelyén – az egészségügyi szolgáltatónál vagy a társadalombiztosítási hatóságnál – válthatja ki.

Balesetet szenvedett a munkahelyén?

Ebben az esetben jogosult arra, hogy:

 • gyógykezelésben részesüljön – helyben (azaz a fogadó országban),
 • jövedelempótló támogatást kapjon a munkából való távolmaradás teljes időszakára – hazájának hatóságaitól.

külföldre kirendelt köztisztviselő...

Ha Ön köztisztviselő, akit másik EU-országba (nagykövetségre, konzulátusra vagy más ottani hivatalos intézménybe) rendelnek ki dolgozni, továbbra is annak az országnak a társadalombiztosítási rendszerében marad biztosítva, ahol a kirendelést megelőzően dolgozott.

Ennek az országnak a jogszabályai határozzák meg, hogy Önt milyen ellátások illetik meg betegség, munkahelyi baleset és megbetegedés, nyugdíjazás és korai nyugdíjazás, valamint elhalálozás esetén, illetve családi helyzete kapcsán.

Más szabályok vonatkoznak arra az esetre, ha Ön munkanélkülivé válik a külföldi kirendelés időtartama során.

egy adott országban él, és egy másikban dolgozik (azaz határ menti ingázó)...

Határ menti ingázóként Önre a következők vonatkoznak – függetlenül attól, hogy foglalkoztatottként vagy önfoglalkoztatóként dolgozik-e:

 • Annak az EU-országnak fizet társadalombiztosítási járulékot, ahol dolgozik, és ennek az országnak a társadalombiztosítási rendszerébe tartozik biztosítottként.
 • Ennek ellenére abban az országban is orvosi ellátásban részesülhet, ahol él.
 • Ha elveszti az állását, abban az országban kell ellátást igényelnie, ahol él.

Külön szabályok vonatkoznak az egészségügyi ellátásra és a munkanélküliségre. Ha Ön határ menti ingázó, érdemes arról is tájékozódnia, hogyan alakulnak nyugdíjjogosultságai és családi ellátásai.

Konkrét eset

Társadalombiztosítási járulékok befizetése – csak a munkavégzés helye szerinti országban

Balázs magyar állampolgár. Egy ideig Ausztriában dolgozott ingázóként, úgy, hogy eközben végig Magyarországon rendelkezett lakóhellyel. A kérdéses időszak során Ausztriában fizetett társadalombiztosítási járulékot. A magyar hatóságok azonban azt állítják, hogy Balázsnak Magyarországon kellett volna befizetnie a járulékokat.

A határ menti ingázók az Európai Unióban azonban annak az országnak a szociális biztonsági rendszerébe tartoznak, amelyben dolgoznak. A magyar hatóságok állítása tehát nem felel meg a vonatkozó szabályoknak.

egynél több országban dolgozik...

Alapszabály szerint ha Ön egynél több EU-országban vállal munkát, de a munka tekintélyes részét (legalább 25%-át) a lakhelye szerinti országban végzi, akkor a társadalombiztosítás tekintetében a lakhelye szerinti ország szabályai vonatkoznak Önre.

Különleges esetek

Ha Ön...

akkor az alábbi ország felelős az Ön társadalombiztosításáért:

munkaidejének kevesebb mint 25%-ában dolgozik a lakhelye szerinti országban,

az az ország, ahol munkaadójának székhelye, illetve üzleti tevékenységének központja található

munkaidejének kevesebb mint 25%-ában dolgozik a lakhelye szerinti országban, és két munkáltatónál áll alkalmazásban, akik közül az egyiknek az Ön lakhelye szerinti országban, a másiknak pedig egy másik országban van a székhelye

az az ország, ahol az Ön lakóhelye szerinti országon kívüli munkáltatójának a székhelye, illetve a telephelye található

munkaidejének kevesebb mint 25%-ában dolgozik a lakhelye szerinti országban, és két munkáltatónál áll alkalmazásban, akiknek két különböző, az Ön lakóhelyétől eltérő országban van a székhelyük

az Ön lakóhelye szerinti ország

Ön önfoglalkoztató, és munkaidejének kevesebb mint 25%-ában dolgozik a lakhelye szerinti országban

az az ország, ahol az Ön tevékenységének „érdekeltségi központja" található

egy adott országban munkát vállal, egy másikban pedig önfoglalkoztatóként dolgozik

az az ország, ahol alkalmazásban áll

munkát keres...

Álláskeresési járadékot kap?

Ha Ön álláskeresési járadékot kap attól az EU-országtól, ahol munkanélkülivé vált, és álláskeresés céljából külföldre utazik, az nem fogja befolyásolni az Önt (és családtagjait) egészségügyi ellátással, családi ellátással, rokkantsági, illetve öregségi nyugdíjjal stb. kapcsolatban megillető jogosultságokat.

Feltétlenül váltsa ki az európai egészségbiztosítási kártyát, hogy az ideiglenes külföldi tartózkodás során Ön és családja is biztosan rendelkezzen egészségbiztosítással.

Ha sikerül állást találnia, attól kezdve már más, országtól függően eltérő társadalombiztosítási szabályok vonatkozhatnak Önre.

Itt utánanézhet, milyen szabályok vannak érvényben az egyes országokban.

Nem kap álláskeresési járadékot?

Ha Ön nem kap álláskeresési járadékot attól az EU-országtól, ahol munkanélkülivé vált, és álláskeresés céljából egy másik EU-országba utazik, a társadalombiztosítási hatóságok fogják eldönteni, hogy Ön melyik ország szociális biztonsági rendszerében minősül majd biztosítottnak (az egészségügyi ellátások, a családi ellátások stb. szempontjából).

Ezt a társadalombiztosítási hatóságok az alábbi szempontok figyelembevételével határozzák meg:

 • a tartózkodás időtartama,
 • családi állapot és rokoni szálak,
 • lakáshelyzet,
 • legutóbbi szakmai, illetve nonprofit tevékenység helyszíne,
 • a szakmai tevékenység jellege,
 • az adóügyi illetékesség szerinti ország.

Elképzelhető, hogy a szociális biztonsági ellátásokért felelős ország az Ön ellátási jogosultságait attól teszi függővé, hogy Ön milyen hosszú időn keresztül fizetett járulékot az adott országban. Az országnak azonban azokat az időszakokat is mind figyelembe kell vennie, amelyek során Ön más EU-tagállamokban dolgozott, illetve járulékot fizetett. Ezeket az időszakokat a kérdéses országnak úgy kell tekintenie, mintha Ön végig ott rendelkezett volna biztosítással.

Ha a kérdéses ország nem így jár el, Ön segítséget kérhet segítségnyújtó szolgálatainktól.

Ha Ön álláskeresés céljából másik EU-országba költözik, joga van 6 hónapon át az adott országban tartózkodni azért, hogy ott munkát keressen. Ha bizonyítani tudja, hogy tényleg munkát keres, és hogy jó eséllyel el tud majd helyezkedni, adott esetben ennél hosszabb ideig is az országban maradhat.

Fontos, hogy szükség esetén be tudja mutatni a következő dokumentumok másolatát:

 • az álláskeresés során beadott jelentkezési lapok,
 • az állásinterjúkkal kapcsolatos értesítések,
 • a potenciális munkaadóktól kapott válaszok.

Az uniós szabályok nem írják elő a munkakeresés helye szerinti ország számára, hogy jövedelemtámogatást vagy bármilyen más jóléti juttatást biztosítson a területén első alkalommal elhelyezkedni próbáló álláskeresők számára.

Konkrét eset

Nézzen utána, hogy álláskeresőként jogosult-e jövedelemtámogatásra az új országban

Björn német állampolgár. A férfi Belgiumban tartózkodott, ott folyósították számára a Németországtól kapott álláskeresési járadékot. Amikor a részére kiállított U2 nyomtatvány (a korábbi E 303 nyomtatvány) érvényét vesztette, Björn úgy döntött, hogy Belgiumban marad, és jövedelemtámogatást igényel az országban.

A belga hatóságok azonban elutasították a kérelmét. A belga jogszabályok értelmében Björn nem volt jogosult arra, hogy jövedelemtámogatásban részesüljön Belgiumban, mivel soha nem dolgozott az országban.

Az európai uniós szabályozás nem ruházza fel az uniós polgárokat azzal a joggal, hogy automatikusan igényt tarthassanak jövedelemtámogatásra (vagy bármilyen más támogatásra), amikor először keresnek állást egy másik uniós országban. Elképzelhető azonban, hogy a kérdéses ország nemzeti szabályai biztosítanak ilyen jellegű jogosultságokat az Ön részére, érdemes tehát a helyi hatóságoktól felvilágosítást kérnie az ügyben.

Nyilvános konzultációk
  Külföldön szeretne dolgozni?
  Válogasson állásajánlat között!
  Tanácsra vagy segítségre van szüksége?
  Forduljon a segítségnyújtó szolgálatokhoz

  az az ország, ahol Ön életvitelszerűen tartózkodik, illetve ahol az Ön érdekeltségi központja található

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben a 28 uniós tagállam + Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc

  Retour au texte en cours.

  vagy izlandi, liechtensteini, norvég vagy svájci állampolgárként

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben a 28 uniós tagállam + Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben a 28 uniós tagállam + Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben a 28 uniós tagállam + Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben a 28 uniós tagállam + Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc

  Retour au texte en cours.

  Ebben az esetben a 28 uniós tagállam + Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc

  Retour au texte en cours.