Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
 
	Споделете по „Twitter“
 
	Споделете в Google+
 
	Споделете в linkedIn

Често задавани въпроси – Валидност в страните от ЕС

 • Мога ли това лято да карам кола в друга страна от ЕС с британската си шофьорска книжка?

  ДА — Всички шофьорски книжки, издадени от страна в ЕС, се признават в целия Съюз. Категориите, които се признават на равнище ЕС са: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, B1E, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE.

  Повече за:

 • Мога ли да карам триколката си с шофьорска книжка за мотоциклет по време на ваканция в чужбина?

  ДА — има два вида триколки – с по-малка мощност (категория А1) и с по-голяма мощност (категория А). Възможно е да има различни изисквания за триколесни превозни средства и мотоциклети, например по отношение на възрастта.

  Повече за:

 • Мога ли да шофирам в други страни от ЕС с шофьорската си книжка за категория В, въпреки че я получих на 17-годишна възраст?  

  Ако все още сте на 17 години, някои страни могат да не признаят шофьорската ви книжка за категория В (т.е. за кола). Ако обаче сте навършили 18 години, страните от ЕС са длъжни да признаят шофьорската ви книжка за категория В дори ако сте я получили, когато сте били на 17.

  Повече за:

 • Шофьорската ми книжка не е нова книжка по образеца на ЕС за свидетелство за управление. Ще бъде ли валидна в други страни от ЕС?

  ДА – ако шофьорската ви книжка е издадена в страна от ЕС и е със срок на валидност от 10 или 15 години, тя ще остане валидна в целия Съюз, докато нейният срок на валидност изтече. Страните от ЕС трябва да се погрижат всички шофьорски книжки да бъдат в новия стандартен формат на ЕС най-късно до 2033 г.

  НЕ – ако имате шофьорска книжка с по-дълъг срок на валидност, например безсрочна, тя ще трябва да бъде подменена преди 19 януари 2033 г. Освен това, ако се преместите в друга страна от ЕС, е възможно да се наложи да замените своята шофьорска книжка с местна книжка след като изминат 2 години.

  Повече за:

 • Аз съм от Бразилия. Валидна ли е международната ми шофьорска книжка в целия ЕС или мога да я използвам само в Португалия?

  Вашата международна шофьорска книжка представлява всъщност само заверен превод на бразилската ви книжка. Можете да я използвате в Португалия само защото Португалия признава бразилските шофьорски книжки. Ако се преместите обаче в друга страна, която не ги признава, няма да можете да използвате международната си книжка. Правилата за взаимно признаване на шофьорски книжки са приложими само за книжки, издадени в ЕС.

  Повече за:

 • Възможно ли е да имам едновременно две шофьорски книжки, издадени от две различни страни от ЕС?  

  НЕ – никой няма право да притежава повече от една шофьорска книжка – дори ако шофьорската ви книжка е отнета поради забрана за шофиране.

  Повече за:

 • От Белгия съм. Неотдавна получих забрана за шофиране с белгийската ми книжка в Испания. Мога ли все още да използвам шофьорската си книжка в Белгия?  

  Зависи от това дали пребивавате постоянно в Испания или не. Ако пребивавате постоянно там, забраната важи за целия свят, включително за Белгия. Ако не пребивавате постоянно там, тя важи само за Испания и испанските власти трябва да ви върнат шофьорската книжка, когато напускате страната.

  Повече за:

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган