Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 12/04/2017

Признаване и валидност на шофьорски книжки

Шофьорски книжки, издадени в ЕС

Ако вашето свидетелство за управление на МПС е издадено от страна в ЕС, то се признава в целия ЕС и можете да го използвате, ако:

 • то е валидно,
 • сте навършили необходимата възраст , за да управлявате превозно средство от съответната категория,
 • то не е отнето временно, не е ограничено или не е анулирано в страната на издаване.

Ако желаете, можете да го замените за свидетелство за управление в страната от ЕС, в която сте се преместили. Не сте длъжен обаче да правите това (освен в някои случаи).

Стандартен формат

От 19 януари 2013 г. всички нови шофьорски книжки, издавани в ЕС, са в стандартен формат – пластмасова карта с размер на кредитна карта, и с по-сигурни защитни елементи.

Все още можете да използвате настоящата си книжка, но тя ще бъде подменена с книжка в новия формат, когато я подновявате (или най-късно до 2033 г.).

Имате безсрочна шофьорска книжка? В този случай вашата страна по произход ще ви каже кога да я подмените с нова.

Научете повече за единната шофьорска книжка в ЕС

В момента има над 110 вида свидетелства за управление на МПС, които са валидни в ЕС.

Научете повече за вида на вашето свидетелство за управление на МПС, включително как изглежда, неговите защитни елементи и правата и категориите превозни средства, посочени върху него.Научете повече за вида на вашата шофьорска книжка

Взаимно признаване

Независимо дали имате шофьорска книжка в новия формат или по-стара шофьорска книжка, всички шофьорски книжки се признават навсякъде в ЕС.

Категориите AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE също се признават в страните от ЕС.

Това означава, че когато се премествате в друга страна от ЕС, обикновено не трябва да подменяте свидетелството си за управление на МПС.

Можете да шофирате в новата страна с настоящото си свидетелство за управление, стига то все още да е валидно.

Валидност в страните от ЕС

10 години 15 години
Белгия, България, Хърватия, Чешка република, Естония, Италия, Испания, Унгария, Ирландия, Литва, Латвия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словения, Швеция, Обединено кралство Австрия, Кипър, Германия, Дания, Гърция, Финландия, Франция, Полша, Словакия

Когато срокът на валидност на вашата шофьорска книжка изтече, трябва да я подновите в страната, в която пребивавате обичайно.

Новата шофьорска книжка може да е с различен срок на валидност и за нея ще важат ограниченията/ условията, които се прилагат в новата страна.

Временни шофьорски книжки

Временни свидетелства за управление на МПС, международни шофьорски книжки или други удостоверения, издадени във вашата страна по произход, може да не се признават в други страни от ЕС.

Тъй като подобни документи се издават само в някои страни, те не попадат в обхвата на новите правила на ЕС.

Признаване на шофьорски книжки, издадени от страни от ЕС в замяна на книжки от страни извън ЕС

Ако притежавате шофьорска книжка, издадена от страна от ЕС в замяна на шофьорска книжка от страна извън ЕС, и желаете да се преместите в друга страна от ЕС с подменената си шофьорска книжка, не е сигурно, че тя ще бъде призната в новата страна. Това зависи от конкретната страна от ЕС.

Необходимо е да се информирате от органите в съответната страна какви са условията за признаване на шофьорски книжки, издадени от страни извън ЕС.

Шофьорската книжка, издадена ви в ЕС в замяна на вашата предишна книжка, трябва да съдържа код, посочващ страната, в която е издадена първоначално (напр. 70.0123456789.NL).

Вижте действащите правила и допълнителна информация и/или посетете уебсайта на компетентните органи в новата страна:

Изберете държава
 • Кипърelen
 • Латвия *
 • Литваenlt
 • Лихтенщайнen
 • Люксембургdeenfr
 • Малтаenmt
 • Нидерландияennl
 • Норвегия *
 • Обединено кралствоen
 • Полшаenpl
 • Португалияenpt
 • Румънияenro
 • Словакияensk
 • Словения *
 • Унгарияenhu
 • Финландияenfisv
 • Францияenfr
 • Хърватия *
 • Чешка републикаcsen
 • Швецияensv

* Националните органи все още не са предоставили информация.

Европейската комисия не носи отговорност за съдържанието на външни уебсайтове.

Лична история

Анхелес е чилийка, която се премества в Испания преди няколко години. Тъй като Испания признава чилийските шофьорски книжки, Анхелес успява да замени своята чилийска книжка с испанска книжка след уреждане на някои административни формалности.

С новата си шофьорска книжка Анхелес може да шофира в ЕС. Ако обаче тя реши един ден да се премести от Испания в друга страна от ЕС, тя трябва да се информира дали властите в съответната страна признават испанската ѝ шофьорска книжка.

Ако в новата ѝ страна на пребиваване предишната ѝ чилийска книжка се признава автоматично, тя ще може да продължи да шофира със своята испанска шофьорска книжка. Ако това не е така, може да се наложи чилийската ѝ шофьорска книжка да бъде официално призната или заменена в новата страна.

Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети