Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 20/08/2015

living-abroad

Δικαίωμα διαμονής ατόμων που αναζητούν εργασία στο εξωτερικό

Μετακομίσατε στο εξωτερικό και αρχίζετε αμέσως να ψάχνετε για την πρώτη σας δουλειά.

Ως υπήκοος της ΕΕ, έχετε δικαίωμα να αναζητήσετε εργασία σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Οι πρώτοι 6 μήνες

Αν μένετε για αναζήτηση εργασίας σε άλλη χώρα της ΕΕ λιγότερο από 6 μήνες, χρειάζεστε έγκυρη ταυτότητα ή διαβατήριο.

Ως άτομο που αναζητά εργασία, δεν χρειάζεται να ζητήσετε έκδοση κάρτας διαμονής κατά τους πρώτους 6 μήνες. Ορισμένες όμως χώρες της ΕΕ ζητούν να δηλώσετε την παρουσία σας στις αρμόδιες αρχές (συνήθως στο δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα) μέσα σ' ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την άφιξή σας.

Σε πολλές χώρες της ΕΕ υποχρεούστε να έχετε πάντα μαζί σας εθνική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Μπορεί να τιμωρηθείτε με πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση αν έχετε αφήσει τα έγγραφα αυτά στο σπίτι - δεν είναι όμως δυνατό να απελαθείτε μόνο για τον λόγο αυτόν.

Ελέγξτε αν είναι υποχρεωτικό να έχετε πάντα μαζί σας την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας στη χώρα υποδοχής:

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα

Κοινά δικαιώματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Αν λαμβάνετε παροχές ανεργίας από τη χώρα σας, θα πρέπει να εγγραφείτε στον οργανισμό απασχόλησης της νέας σας χώρας. Τόσο εσείς όσο και η οικογένειά σας εξακολουθείτε να καλύπτεστε από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας σας, π.χ. για τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Αλλά, ακόμα κι αν δεν λαμβάνετε παροχές ανεργίας από τη χώρα σας, μπορεί να εξακολουθεί να σας καλύπτει το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας σας: ενημερωθείτε σχετικά από τις αρχές της χώρας σας. Ενημερωθείτε σχετικά από τις τοπικές αρχές προτού φύγετε. Από τη στιγμή που η υγειονομική ασφάλιση της χώρας σας σάς καλύπτει κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στο εξωτερικό, οι διοικητικές διαδικασίες απλουστεύονται αν έχετε έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ/EHIC).

Παράδειγμα

Δεν υποχρεούστε, για 6 τουλάχιστον μήνες, να δηλώσετε πού μένετε όταν αναζητάτε εργασία στο εξωτερικό

Η Μάρθα είναι Πορτογαλέζα και πήγε στην Ισπανία πριν από 4 μήνες με σκοπό να βρει δουλειά. Αυτή τη στιγμή μένει στο σπίτι φίλων της. Η ισπανική αστυνομία τής ζήτησε να δηλώσει στο δημαρχείο πού μένει, και να αποδείξει ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για να συντηρείται κατά τη διάρκεια παραμονής της στην Ισπανία.

Η Μάρθα, ως άτομο που αναζητά εργασία, έχει δικαίωμα να παραμείνει στην Ισπανία για 6 τουλάχιστον μήνες χωρίς να υποχρεούται να δηλώσει πού μένει. Η μόνη της υποχρέωση είναι να αποδείξει ότι όντως είναι άνεργη και ψάχνει εντατικά για εργασία. Οι ισπανικές αρχές δεν επιτρέπεται να της ζητήσουν να αποδείξει ότι διαθέτει επαρκείς πόρους για να συντηρεί τον εαυτό της.

Εξακολουθείτε, μετά από τους 6 μήνες, να ψάχνετε για δουλειά;

Εκτίμηση του δικαιώματος παραμονής σας

Αν δεν βρήκατε δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες, οι εθνικές αρχές μπορούν να εκτιμήσουν κατά πόσο έχετε δικαίωμα να παραμείνετε στη χώρα.

Για τον σκοπό αυτό, θα χρειαστούν αποδείξεις ότι:

 • ψάχνετε εντατικά για δουλειά και
 • έχετε βάσιμες ελπίδες να βρείτε.

Πάντα πρέπει να κρατάτε αντίγραφα των αιτήσεων απασχόλησης, των απαντήσεων από πιθανούς εργοδότες, των προσκλήσεων για συνεντεύξεις κ.ο.κ.

Δεν είστε υποχρεωμένοι να εγγραφείτε σε οργανισμό απασχόλησης στη νέα σας χώρα (εκτός αν εξάγετε το επίδομα ανεργίας από τη χώρα προέλευσής σας), αν όμως εγγραφείτε, αυτό θα σας βοηθήσει να αποδείξετε ότι ψάχνετε εντατικά για δουλειά.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να σας απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, αλλά μόνον εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι αποτελείτε σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης πρέπει να σας επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει επίσης να αναφέρει τους λόγους της απέλασης και να ορίζει πώς μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή και μέχρι πότε έχετε το δικαίωμα αυτό.

Ίση μεταχείριση

Ως άτομο που αναζητά εργασία, έχετε δικαίωμα σε ίση μεταχείριση όπως και οι υπήκοοι της νέας σας χώρας όσον αφορά τα εξής:

 • την πρόσβαση στην εργασία
 • τη στήριξη από οργανισμό απασχόλησης για να βρείτε δουλειά

Η νέα σας χώρα ενδέχεται να περιμένει μέχρις ότου δημιουργήσετε πραγματική σχέση με την τοπική αγορά εργασίας για να σας χορηγήσει ορισμένα είδη οικονομικής ενίσχυσης για να μπορέσετε να βρείτε δουλειά, όπως χαμηλότοκα δάνεια για ανέργους που ξεκινούν μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης. Το γεγονός ότι βρίσκεστε στη χώρα και αναζητάτε εργασία για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μπορεί να μετρήσει ως πραγματική σχέση με την τοπική αγορά εργασίας.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της παραμονής σας για αναζήτηση εργασίας, δεν έχετε δικαίωμα σε κοινωνικές παροχές μη ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Έχασα τη δουλειά μου στο εξωτερικό, αλλά θέλω να παραμείνω εκεί.

Αν εργαζόσασταν σε άλλη χώρα της ΕΕ και χάσατε τη δουλειά σας, ή δεν πηγαίνει καλά η επιχείρησή σας (αν είστε αυτοαπασχολούμενος), μπορείτε, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να διατηρήσετε το δικαίωμά σας να ζείτε εκεί.

Το πόσο μπορείτε να μείνετε εξαρτάται από το πόσο διάστημα εργαστήκατε στη νέα σας χώρα και το είδος σύμβασης που είχατε προτού χάσετε τη δουλειά σας.

Αν δεν μπορείτε να εργαστείτε προσωρινά λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, μπορείτε να παραμείνετε όσο διάστημα υπάρχουν οι συνθήκες αυτές.

Αν εργαστήκατε λιγότερο από ένα χρόνο

Αν είχατε σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου ή σύμβαση ορισμένου χρόνου κάτω του 1 έτους, και χάσατε τη δουλειά σας προτού συμπληρώσετε ένα έτος, έχετε δικαίωμα να παραμείνετε στη χώρα αυτή τουλάχιστον 6 επιπλέον μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι ψάχνετε για δουλειά. Η 6μηνη περίοδος μετράει από τη στιγμή που έπαψε να ισχύει η σύμβασή σας.

Πρέπει να εγγραφείτε στον ως ακουσίως άνεργος και να αρχίσετε να ψάχνετε για δουλειά.

Παράδειγμα

Το γεγονός ότι χάσατε τη δουλειά σας στη νέα σας χώρα δεν αποτελεί λόγο για να φύγετε

Η Σαμπρίνα είναι Γερμανίδα και πήγε στην Ελλάδα για να εργαστεί σε ένα μικρό ξενοδοχείο. Η σύμβασή της ήταν 9μηνη, αλλά ο εργοδότης της αποφάσισε να τη διακόψει μετά τους 4 πρώτους μήνες. Αφού δηλώθηκε ως ακουσίως άνεργη στον ελληνικό οργανισμό απασχόλησης, της δόθηκε άδεια παραμονής για άλλους 6 μήνες, ενώ παράλληλα έψαχνε για νέα δουλειά.

Αν εργαστήκατε πάνω από ένα χρόνο

Αν εργαζόσασταν στη νέα σας χώρα πάνω από 1 χρόνο και χάσατε τη δουλειά σας, έχετε το δικαίωμα να συνεχίσετε να ζείτε εκεί, υπό την προϋπόθεση ότι έχετε εγγραφεί ως άτομο που αναζητά εργασία και εξακολουθείτε να πληροίτε τους όρους που απαιτούνται γι' αυτό.

Για να διατηρήσετε το δικαίωμα διαμονής στη χώρα υποδοχής σας, αν χάσατε τη δουλειά σας ή δεν είστε επαγγελματικά ενεργός (αυτοαπασχολούμενος), πρέπει να εγγραφείτε ως άτομο που αναζητά εργασία στον αρμόδιο οργανισμό απασχόλησης της νέας σας χώρας.

Μπορείτε να παραμείνετε στη συγκεκριμένη χώρα όσο διάστημα είστε εγγεγραμμένος στον ως άτομο που αναζητά εργασία και εφόσον εξακολουθείτε να πληροίτε τους όρους που απαιτούνται γι' αυτό.

Αν κάνετε επαγγελματική κατάρτιση

Αν είστε ακουσίως άνεργος και αρχίζετε επαγγελματική κατάρτιση, έχετε το δικαίωμα να παραμείνετε στη νέα σας χώρα καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισής σας.

Αν είστε εκουσίως άνεργος, έχετε το δικαίωμα να παραμείνετε στη νέα σας χώρα καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισής σας μόνον εφόσον η κατάρτιση αυτή σχετίζεται με την προηγούμενή σας απασχόληση.

Αν όχι, μπορείτε να παραμείνετε στη νέα σας χώρα με τους ίδιους όρους που ισχύουν για φοιτητές.

Δείτε τα δικαιώματα και τους όρους που ισχύουν για τους φοιτητές.

Για να διατηρήσετε το δικαίωμα να παραμείνετε στη νέα σας χώρα καθόλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σας κατάρτισης, θα πρέπει πρώτα να εγγραφείτε ως άτομο που αναζητά εργασία στον της νέας σας χώρας. Το ίδιο ισχύει αν είστε εκουσίως άνεργος.

Ίση μεταχείριση

Καθόλο το διάστημα που σας επιτρέπεται να παραμείνετε στη χώρα υποδοχής, αφού προηγουμένως εργαστήκατε σ' αυτήν και εν συνεχεία μείνατε άνεργος παρά τη θέλησή σας (βλ. παραπάνω), εξακολουθείτε να έχετε τα ίδια δικαιώματα με τους υπηκόους της χώρας αυτής (κοινωνικές παροχές, πρόσβαση στην εργασία, αμοιβές, μέσα ευκολότερης πρόσβασης στην εργασία κ.λπ.)

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Η νέα σας χώρα διαμονής μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να αποφασίσει να σας απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, αλλά μόνον εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι αποτελείτε σοβαρή απειλή.

Μπορεί επίσης να σας ζητήσει να εγκαταλείψετε τη χώρα, αν δεν μπορείτε να αποδείξετε ότι έχετε βάσιμες ελπίδες να βρείτε δουλειά εκεί.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να σας επιδοθεί εγγράφως. Πρέπει επίσης να αναφέρει τους λόγους της απέλασης και να ορίζει πώς μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή κατά της σχετικής απόφασης και μέχρι πότε έχετε το δικαίωμα αυτό.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

  Εν προκειμένω, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία

  Retour au texte en cours.

  Εν προκειμένω, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία

  Retour au texte en cours.

  Εν προκειμένω, τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία

  Retour au texte en cours.