Ścieżka nawigacji

Ostatnia aktualizacja : 27/06/2016

health

Ubezpieczenie zdrowotne na krótkie wyjazdy

Jeśli nagle zachorujesz podczas tymczasowego pobytu za granicą – na wakacjach, podczas podróży służbowej czy też na studiach – jako obywatelowi UE przysługuje Ci prawo do leczenia, którego nie można odłożyć do czasu Twojego powrotu do domu. Masz takie same prawa do opieki zdrowotnej jak osoby ubezpieczone w kraju, w którym przebywasz.

Podczas wszystkich wyjazdów zagranicznych powinieneś mieć przy sobie europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Karta ta stanowi dowód, że jesteś ubezpieczony w jednym z krajów UE, oraz uprości płatności i procedury zwrotu poniesionych kosztów.

Jeśli nie masz europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego lub nie możesz z niej skorzystać (np. w prywatnym szpitalu, który nie jest objęty systemem EKUZ), placówka medyczna nie może odmówić Ci opieki. Jednak możesz zostać poproszony o dokonanie zapłaty – po powrocie do domu będziesz mógł ubiegać się o zwrot kosztów .

Formalnie istnieją duże różnice między nieplanowaną opieką zdrowotną (gdy niespodziewanie zachorujesz) a planowanym leczeniem (w przypadku podróży za granicę w celu odbycia tam leczenia).

Jak uzyskać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego

W niektórych krajach europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego jest wydawana razem z krajową kartą ubezpieczenia zdrowotnego. W innych należy złożyć wniosek o jej wydanie. Kartę powinieneś móc uzyskać bezpłatnie. Zwróć się do swojego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych English o jej wydanie przed wyjazdem za granicę.

W internecie można trafić na stworzone przez oszustów witryny oferujące możliwość zamówienia europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego za opłatą. Nigdy nie korzystaj z takich serwisów. Zwróć się bezpośrednio do swojego zakładu ubezpieczeń zdrowotnych.

Nie zapomnij sprawdzić u swojego ustawowego ubezpieczyciela, czy ubezpieczenie zdrowotne obejmuje również członków Twojej rodziny.

Więcej informacji o europejskiej karcie ubezpieczenia zdrowotnego:

Wybierz:

 • w Austrii Deutsch
 • w Belgii Nederlands français
 • w Bułgarii (BG English)
 • na Cyprze English
 • w Czechach čeština English
 • w Danii Dansk English
 • w Estonii (ET Eesti) (EN English)
 • w Finlandii (FI suomi) (SV svenska) (EN English)
 • we Francji(FR français)
 • w Niemczech pdf [236 KB] Deutsch
 • w Grecji (EL English)
 • na Węgrzech magyar
 • w Islandii English English
 • w Irlandii (EN English)
 • we Włoszech (IT English)
 • na Łotwie Latviešu English
 • w Liechtensteinie Deutsch
 • na Litwie Lietuvių English
 • w Luksemburgu français
 • na Malcie (EN English)
 • w Holandii (NL English)
 • w Norwegii norsk English
 • w Polsce
 • w Portugalii português
 • w Rumunii română
 • na Słowacji (SK Slovenčina)
 • w Słowenii (SL suomi Slovenščina)
 • w Hiszpanii español français English
 • w Szwecji (SV svenska)
 • w Wielkiej Brytanii English

Przypominamy, że Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane na stronach zewnętrznych.

Ograniczenia dotyczące korzystania z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego

 • W Danii posiadanie europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego nie uprawnia do opieki medycznej osób niebędących obywatelami UE.
 • Obywatele Chorwacji nie mogą korzystać z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego w Szwajcarii.
 • Karta nie obejmuje kosztów akcji ratunkowych ani kosztów powrotu do kraju. Jeśli zależy Ci na bezpłatnym transporcie do domu w przypadku poważnego zachorowania lub odniesienia poważnych obrażeń w wypadku podczas pobytu w innym kraju UE, warto wykupić osobne ubezpieczenie.
 • Karta nie zapewnia pokrycia kosztów prywatnej opieki zdrowotnej ani kosztów planowanego leczenia w innym kraju UE.

Prawdziwa historia

Wykup dodatkowe ubezpieczenie od zagrożeń związanych z podróżą

Sven, który jest obywatelem Szwecji, wyjechał do Francji, aby eksplorować tamtejsze jaskinie. Podczas jednej z wypraw utknął w jaskini i musiała mu przyjść z pomocą francuska służba ratownicza. Po powrocie do domu otrzymał rachunek na ogromną kwotę, który musiał zapłacić w całości, gdyż europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego nie obejmuje akcji ratunkowych.

Prawo UE
Konsultacje publiczne
Potrzebujesz pomocy lub porady?
Skontaktuj się z działem pomocy