Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 05/04/2017

Планирано лечение — звена за контакт

Национални звена за контакт

Във всяка страна от ЕС има поне едно национално звено за контакт (в някои има и регионални или местни звена за контакт)

Изберете държава:

Във вашата страна

Вашето национално звено за контакт ще ви информира за правата ви да получите здравно обслужване в други страни от ЕС, включително:

 • правото целите ви разходи или част от тях да бъдат покрити
 • разходите за кои видове лечение се възстановяват и каква е сумата, която се възстановява
 • дали ви е необходимо предварително разрешение и как да подадете заявление за него
 • как да обжалвате, ако правата ви не се спазват

В страната, в която искате да се лекувате

Националното звено за контакт може да ви предостави информация за:

 • здравната система на тази страна и как тя гарантира качество и безопасност, включително:
  • кой определя стандартите и какво обхващат те
  • кой следи за спазването на тези стандарти
  • какво се случва, когато доставчиците на здравни услуги не успеят да отговорят на стандартите
 • дали определен доставчик е регистриран и има разрешение да предоставя дадено лечение и какви системи за качество и безопасност покрива този доставчик
 • правата на пациентите в тази страна и конкретна информация за възможностите за действие, ако нещо се обърка или не сте доволни от полученото лечение

Доставчици на здравно обслужване

Доставчиците на здравно обслужване трябва да ви информират за:

 • всичко, което е необходимо, за да направите информиран избор във връзка с вашето лечение (различни възможности за лечение, качество и безопасност, положение във връзка с разрешение/регистрация)
 • цената на лечението — преди провеждането на самото лечение — и да ви предоставят разбираема фактура след това, за да улеснят възстановяването на разходите
 • своята застраховка за професионална отговорност или неин еквивалент
 • (когато е приложимо) различни възможности за покриване на разходите за лечение
Обществени консултации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети