Navigációs útvonal

Frissítve 09/2015

Frissítve 09/2015

Osztályozás, címkézés, csomagolás

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló rendelet [7 MB] , röviden: a CLP-rendelet (a CLP az angol Classification, Labelling and Packaging kifejezés kezdőbetűire utal) a REACH-rendeletet egészíti ki. Azt hivatott biztosítani, hogy a munkavállalók és a fogyasztók világos tájékoztatást kapjanak a vegyi anyagokkal kapcsolatos veszélyekről a termékek címkéin és biztonsági adatlapjain feltüntetett szabványos figyelmeztető mondatok és piktogramok révén.

Az EU-ban már az 1960-as évek vége óta léteznek olyan egységes rendszerek, amelyek előírják a veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos tájékoztatást. A világ más országaiban azonban eltérő osztályozási szabályok vannak érvényben.

Az EU ezért - hogy segítse a fogyasztókat és elősegítse a nemzetközi kereskedelmet - a CLP-rendeletben rögzítette az ENSZ által kidolgozott új nemzetközi előírásokat (a vegyi anyagok osztályozásának és címkézésének globálisan harmonizált rendszerét).

 

2015. június 1-jétől kezdődően már csak az új CLP-rendszer lesz hatályban. Az EU-ban működő összes cégnek meg kell felelnie az új szabályozásnak.

 

A CLP-rendelet hatálya

A CLP-szabályok mindazokra a cégekre vonatkoznak, amelyek veszélyes vegyi anyagot vagy azt tartalmazó keveréket állítanak elő, illetve forgalmaznak az Európai Gazdasági Térség (EGT) piacán. Tehát nemcsak a gyártók tartoznak a rendelet hatálya alá, hanem az importőrök és újraimportálók is, valamint egyes árucikkek készítői, továbbá a szállítók és forgalmazók, sőt a kiskereskedők is. Az Ön cégének kötelezettségei attól függnek, hogy az ellátási lánc mentén hol foglal helyet.

A CLP-rendszer működése

Mielőtt vegyi anyagot vagy keveréket hoz forgalomba, Önnek:

  • meg kell állapítania, hogy a forgalomba hozatalra szánt anyag, illetve keverék milyen lehetséges veszélyt jelent az emberi egészségre és a környezetre, és ennek megfelelően osztályoznia kell azt,
  • a rendeletben előírt csomagolással kell ellátnia a veszélyes vegyi anyagot, illetve keveréket, és azt - szintén a rendeletben foglaltak szerint - fel kell címkéznie annak érdekében, hogy a munkavállalók és a fogyasztók a használat előtt tájékozódhassanak a szóban forgó árucikk veszélyeiről.

Amennyiben Ön veszélyes anyagot hoz forgalomba - akár magában, akár keverék formájában -, az első forgalomba hozataltól számított egy hónapon belül be kell jelentenie a szóban forgó anyagot vagy keveréket az Európai Vegyianyag-ügynökségnek (ECHA), hogy a kérdéses termék bekerüljön az ügynökség által vezetett osztályozási és címkézési jegyzékbe. A bejelentés ingyenes. Ha Ön importőr, az egy hónapot attól a naptól kell számítani, amikor az anyagot - önmagában vagy keverékben - ténylegesen (fizikailag) behozták az EU vámterületére.

A vegyi anyagok osztályozására és címkézésére vonatkozó határidők

Az anyagokra vonatkozó új CLP-szabályok 2010. december 1-jén léptek hatályba. 2015. június 1-jéig azonban Önnek mind a jelenlegi rendszer, mind a CLP-rendelet szerinti osztályozást el kell végeznie, és mindkét osztályba sorolás eredményét közölnie kell a vegyi anyag felhasználóival. Az anyagok címkézését és csomagolását a CLP-szabályok szerint kell végezni.

A keverékek esetében az új osztályozási szabályok 2015. június 1-jén lépnek hatályba, de azt megelőzően is lehet őket alkalmazni (ebben az esetben a keverékeket csak a CLP-rendszer szerint kell címkézni és csomagolni). A 2015. június 1-je előtt forgalomba hozott keverékekre kétéves átmeneti időszak érvényes. Ezeket a keverékeket 2017. június 1-jéig kell átcímkézni és átcsomagolni

A CLP-szabályoknak való megfelelés

Ahhoz, hogy eleget tegyen a CLP-rendeletben foglaltaknak, Önnek a következőket kell tennie:

  • Azonosítsa, hogy - veszélyes anyagok vagy keverékek gyártójaként, importőreként, felhasználójaként, forgalmazójaként vagy az azokat tartalmazó árucikkek előállítójaként - mely kötelezettségeket kell teljesítenie a rendelet alapján. Ne feledje: előfordulhat, hogy Ön egyszerre több szerepet is betölt az itt felsoroltak közül.
  • Tegye rendszeresen naprakésszé az Ön által gyártott/forgalmazott/importált anyagok és keverékek jegyzékét (ideértve a keverékben előforduló anyagokat is), valamint a veszélyes anyagot vagy keveréket tartalmazó árucikkek összetevőinek jegyzékét.

A CLP-rendeletben előírt teendőket érdemes a REACH-rendelet, valamint - adott esetben - a biocid termékekre English , illetve a peszticidekre English (növényvédő szerekre) vonatkozó rendelkezések teljesítésével összehangolva elvégezni.

Hasznos linkek

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdését elküldjük az Enterprise Europe Network egyik helyi partnerének. Kérjük, adja meg a lehető legtöbb információt, hogy ezen ingyenes tanácsadás keretében Ön rövid időn belül helyes választ kapjon.

Helyi vállalkozástámogatás

Segítség és tanácsadás

Vegye fel a kapcsolatot a szakosodott segítségnyújtó szolgálatokkal

Segítség és tanácsadás

Helyi vállalkozástámogatás: lépjen kapcsolatba egy partnerrel!

Kérdését elküldjük az Enterprise Europe Network egyik helyi partnerének. Kérjük, adja meg a lehető legtöbb információt, hogy ezen ingyenes tanácsadás keretében Ön rövid időn belül helyes választ kapjon.

EEN-logo

Kapcsolatfelvételi űrlap

(Minden mezőt ki kell tölteni.)
Köszönjük, üzenetét elküldtük.
Technikai problémák miatt üzenetét nem tudtuk elküldeni. Kérjük, próbálja meg később.
Adjon meg érvényes e-mail címet.

Személyes adatok:

Vállalkozás adatai

Ausztria

Wien

Belgium

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgária

Sofia

Ciprus

Nicosia

Cseh Köztársaság

Praha

Dánia

Copenhagen

Egyesült Királyság

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Észtország

Tallinn

Finnország

Helsinki

Franciaország

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Görögország

Athens

Hollandia

Den Haag

Horvátország

Zagreb

Írország

Dublin

Izland

Reykjavík

Lengyelország

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Lettország

Riga

Litvánia

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Magyarország

Budapest

Málta

Pieta`

Németország

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Norvégia

Oslo

Olaszország

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Portugália

Lisboa

Románia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Spanyolország

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Svédország

Stockholm

Szlovákia

Bratislava

Szlovénia

Ljubljana

3000/3000

Kérdését közvetlenül egy Enterprise Europe Network-partnernek küldjük. Személyes adatai kizárólag arra szolgálnak, hogy a tanácsadó válaszolni tudjon az Ön kérdésére. Az ügy lezárása után nem őrzünk meg az Ön által megadott adatokat.

Segítség és tanácsadás

Termékinformációs kapcsolattartó pontok

Ön az országában működő termékinformációs kapcsolattartó pont segítségével tájékozódhat a termékekre vonatkozó nemzeti jogszabályokról, valamint azokhoz az információkhoz is hozzájuthat, melyek birtokában termékeit más EU-országok piacain is értékesíteni tudja.