Навигационна пътека

Какви въпроси мога да задавам?

 

Вашата Европа-Съвети отговаря на въпроси от…

 • граждани на Европейския съюз, Норвегия, Исландия или Лихтенщайн
 • лица, които не са граждани на ЕС, ако са членове на семейството на гражданин на ЕС или живеят в страна от ЕС
 • европейски/национални информационни и консултационни служби, задаващи въпроси от името на граждани
 • предприятия, чието седалище е в ЕС

Въпроси за…

 • действителна (не хипотетична) ситуация – дори ако само имате намерение да се преместите в друга страна от ЕС
 • правата ви в една или повече страни от ЕС съгласно законите на ЕС

Често задавани въпроси:

 • правата ви, когато пътувате, живеете, работите, учите или се пенсионирате в друга страна от ЕС
 • правата на потребителите в ЕС

Какво не можем да направим

 • да предоставим съвети по въпроси, отнасящи се изцяло до националното право (ние се занимаваме само с въпроси, отнасящи се до правото на ЕС)
 • да предоставим задълбочен правен съвет, анализ на документи или да провеждаме лични интервюта с граждани
 • да заменим правните съвети от юристи или да осигурим законно представителство

Ние отговаряме на повечето запитвания,

но някои видове въпроси излизат извън компетенциите на Вашата Европа-Съвети и поради това не можем да им отговорим, като например:

 • обикновени заявления за информация, която лесно може да бъде открита в интернет, или въпроси за политиките на ЕС
 • въпроси без трансграничен елемент
 • въпроси, отнасящи се изцяло до националното право (не до правото на ЕС)
 • въпроси за получаване на безвъзмездни помощи или финансиране по европейски програми
 • въпроси от търговски организации, например адвокатски кантори, зададени от името на техни клиенти
Вашата Европа-Съвети
може да отговаря
на въпроси като:
Аз съм полски гражданин и работя в Австрия. Мога ли да получа семейни помощи в Австрия, дори ако жена ми и четирите ми деца живеят в Полша?
Опитах да се регистрирам в Гръцката техническа камара, за да работя като машинен инженер, но ми отказаха, тъй като не признават квалификациите ми от Обединеното кралство. Какво бихте ме посъветвали?
 
Вашата Европа-Съвети
не може да отговаря
на въпроси като:
На два пъти подавах молба до кмета на град в …, за да се прокара път до земята, която притежавам в моето село. (въпросът е изцяло национален)
Италиански гражданин съм и уча в Единбургския университет (…) Има ли стипендии на ЕС, за които бих могъл да кандидатствам? (кандидатстване за безвъзмездна помощ)