Τελευταίος έλεγχος : 16/07/2018

Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

 • Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την κοινή έκθεση της ΕΕ και του ΗΒ της 8ης Δεκεμβρίου 2017en
 • Εκδόσεις της ΕΕ για το Brexit
 • Πληροφορίες και οδηγίες της κυβέρνησης του ΗΒ για το Brexiten

Διοικητικές διαδικασίες και απαιτούμενα έγγραφα

Οι διαδικασίες που απαιτούνται για να έχετε πρόσβαση σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα σε μια άλλη χώρα της ΕΕ εξαρτώνται από το αν:

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν στην περίπτωσή σας, επικοινωνήστε με την αρμόδια εθνική αρχή της χώρας υποδοχής για την πρόσβαση στο επάγγελμά σας..

Συμβουλευθείτε τη βάση δεδομένων με τα νομοθετικώς κατοχυρωμένα επαγγέλματα en , για να δείτε ποια επαγγέλματα είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένα, σε ποιες χώρες της ΕΕ και από ποιες αρχές.

Πρέπει να γνωρίζετε την ονομασία του επαγγέλματος στη γλώσσα της οικείας χώρας. Αν θέλετε να εργαστείτε ως αρτοποιός στη Γερμανία, αναζητήστε στη βάση δεδομένων τη λέξη "Bäcker" (στα γερμανικά).

Μπορείτε επίσης, εφόσον το επάγγελμά σας είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένο στη χώρα σας, να το αναζητήσετε πρώτα στη γλώσσα σας ώστε να βρείτε την αγγλική απόδοση που παρέχεται στην περιγραφή του. Εν συνεχεία, κάντε την αναζήτησή σας με βάση την αγγλική ονομασία, για να βρείτε τις άλλες χώρες στις οποίες το επάγγελμα αυτό είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένο. Αν η χώρα στην οποία θέλετε να εγκατασταθείτε δεν εμφανίζεται, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένο στη χώρα αυτή.

Αν δεν βρίσκετε το επάγγελμά σας στη βάση δεδομένων, επικοινωνήστε με τους εθνικούς φορείς επικοινωνίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντωνen στη χώρα όπου θέλετε να εργαστείτε. Οι φορείς αυτοί μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε τις αρμόδιες αρχές και θα σας ενημερώσουν για τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλετε.

Ποια είναι η δική σας περίπτωση;

Θέλω να εγκατασταθώ στο εξωτερικό και να ασκήσω το επάγγελμά μου εκεί

Αν επιθυμείτε να εγκατασταθείτε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ στην οποία το επάγγελμά σας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, απαιτείται πλήρης αναγνώριση των προσόντων σας προτού αρχίσετε να εργάζεστε.

Μόλις αναγνωριστούν τα προσόντα σας, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο επάγγελμα και να το ασκείτε υπό τους ίδιους όρους με τους υπηκόους της χώρας αυτής, καθώς και όσους έχουν αποκτήσει τα προσόντα αυτά εκεί.

Προετοιμάστε την αίτησή σας

Η αρμόδια αρχή στη χώρα υποδοχής για την πρόσβαση στο επάγγελμά σας θα σας εξηγήσει ποια έγγραφα απαιτούνται.

Αν το επάγγελμά σας δεν είναι νομοθετικώς κατοχυρωμένο στη χώρα σας, ενδέχεται να μην διαθέτετε σχετικά διπλώματα, πιστοποιητικά ή απόδειξη ότι είστε μέλος επαγγελματικής ένωσης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποδείξετε με άλλα μέσα ότι έχετε ασκήσει το επάγγελμά σας για 2 τουλάχιστον χρόνια μέσα στην τελευταία δεκαετία.

Διαδικασίες και προθεσμίες

Όταν υποβάλετε αίτηση για αναγνώριση των προσόντων σας, οι αρχές έχουν προθεσμία ενός μηνός για να σας ενημερώσουν ότι έλαβαν την αίτησή σας και να ζητήσουν τυχόν απαιτούμενα έγγραφα.

Από τη στιγμή που θα παραλάβουν την πλήρη αίτηση, οφείλουν να λάβουν απόφαση εντός:

 • 3 μηνών αν είστε γιατρός, γενικός νοσοκόμος, μαία, κτηνίατρος, οδοντίατρος, φαρμακοποιός ή αρχιτέκτονας - επαγγέλματα που τυγχάνουν αυτόματης αναγνώρισηςen
 • 4 μηνών για όλα τα άλλα επαγγέλματα.

Αν οι αρμόδιες αρχές θεωρούν ότι η εκπαίδευση και η επαγγελματική σας πείρα δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα πρότυπα της χώρας υποδοχής, μπορούν να σας ζητήσουν επιπλέον αποδείξεις ότι διαθέτετε τα κατάλληλα προσόντα. Κατ' αρχήν, θα πρέπει να σας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα σε τεστ επάρκειας και πρακτική άσκηση προσαρμογής (η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και 3 χρόνια).

Αν απορρίψουν την αίτησή σας, οφείλουν να σας εξηγήσουν τους λόγους της απόρριψης.

Αν δεν αποφανθούν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, μπορείτε να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες μας παροχής βοήθειας ή τους εθνικούς φορείς επικοινωνίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντωνen . Αν δεν μπορέσουν να σας βοηθήσουν, μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων.

Θέλω να παρέχω προσωρινά τις υπηρεσίες μου στο εξωτερικό

Αν θέλετε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας σε προσωρινή βάση σε μια άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει πρώτα να είστε εγκατεστημένος στη χώρα προέλευσής σας. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να ασκείτε το επάγγελμα κατά τη στιγμή που θα θελήσετε να εργαστείτε στο εξωτερικό.

Δεν χρειάζεται να υποβάλετε αίτηση για αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων. Μπορεί όμως η χώρα υποδοχής να σας ζητήσει προηγουμένως γραπτή δήλωση (σε χαρτί ή ηλεκτρονική μορφή).

Μπορεί ακόμη να σας ζητήσει να ανανεώνετε τη δήλωσή σας μια φορά τον χρόνο, αν σκοπεύετε να συνεχίσετε να παρέχετε τις υπηρεσίες σας εκεί σε προσωρινή βάση.

Για να μάθετε αν απαιτείται κάτι τέτοιο, ρωτήστε τον αρμόδιο φορέαen της χώρας υποδοχής.

Η δήλωσή σας

Αν απαιτείται δήλωση, θα πρέπει να την υποβάλετε απευθείας στην αρμόδια για το επάγγελμά σας αρχή της χώρας υποδοχής (για να μάθετε ποια είναι, ρωτήστε τον εθνικό φορέα επικοινωνίαςen ).

Η δήλωση πρέπει να περιέχει τα εξής:

 • όνομα, επώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας
 • εθνικότητα
 • επάγγελμα που ασκούσατε στη χώρα συνήθους απασχόλησής σας και επάγγελμα που θέλετε να ασκήσετε στη χώρα υποδοχής
 • πληροφορίες σχετικά με την ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης: ασφαλιστικός φορέας, αριθμός σύμβασης (ρωτήστε τον εργοδότη σας)
 • μνεία τυχόν δηλώσεων που υποβλήθηκαν στο παρελθόν στην ίδια χώρα.

Την πρώτη φορά που υποβάλλετε δήλωση, ή αν υπάρξει κάποια αλλαγή στην κατάστασή σας, θα πρέπει να συμπεριλάβετε και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • απόδειξη της εθνικότητάς σας
 • απόδειξη ότι είστε νόμιμα εγκατεστημένος σε χώρα της ΕΕ και δεν σας έχει απαγορευτεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση του επαγγέλματος
 • αποδεικτικά επαγγελματικών προσόντων
 • αν το επάγγελμα και η σχετική σας κατάρτιση δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα στη χώρα όπου συνήθως το ασκείτε: απόδειξη ότι ασκήσατε το εν λόγω επάγγελμα τουλάχιστον για 2 χρόνια μέσα στην τελευταία δεκαετία
 • αν εργάζεστε στον τομέα της ασφάλειας (π.χ. ως φύλακας): αποδεικτικό ότι δεν έχετε ποτέ καταδικαστεί από ποινικό δικαστήριο.

Τα αποδεικτικά μέσα μπορεί να ποικίλλουν από χώρα σε χώρα. Επικοινωνήστε με την αρμόδια για το επάγγελμά σας αρχή της χώρας υποδοχής για να μάθετε τι είδους έγγραφα γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά.

Προθεσμίες

Στις περισσότερες περιπτώσεις, μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωσή σας οποιαδήποτε στιγμή προτού αρχίσετε να εργάζεστε στη χώρα υποδοχής (ακόμα κι αν δεν είστε σίγουρος ότι θα εργαστείτε).

Ωστόσο, αν το επάγγελμα που επιθυμείτε να ασκήσετε συνεπάγεται πιθανούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια, η χώρα υποδοχής σας μπορεί να ζητήσει προηγούμενο έλεγχο των επαγγελματικών σας προσόντων.

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να αρχίσετε να εργάζεστε μέχρι να γίνει ο έλεγχος αυτός και να λάβετε επίσημη άδεια.

Το επάγγελμά σας απαιτεί αυτόν τον προηγούμενο έλεγχο; Ρωτήστε τον φορέα επικοινωνίας για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντωνen της χώρας υποδοχής.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η χώρα υποδοχής μπορεί να χρειαστεί και 2 μήνες για να ελέγξει τα προσόντα σας και να αποφασίσει αν θα πρέπει να κάνετε και κάτι άλλο, όπως πρακτική άσκηση προσαρμογής ή τεστ επάρκειας.

Κατά κανόνα, οφείλετε να εκπληρώσετε τους επιπλέον αυτούς όρους 1 μήνα αφού λάβετε σχετική ενημέρωση. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει (π.χ. πρέπει να περάσετε ένα τεστ, αλλά δεν έχει προγραμματιστεί κανένα για τη συγκεκριμένη περίοδο), μπορείτε να απευθυνθείτε στις ευρωπαϊκές υπηρεσίες παροχής βοήθειας.

Για να επισπεύσετε την έκδοση άδειας, βεβαιωθείτε ότι η δήλωσή σας περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα. Διαφορετικά, μπορεί να υπάρξουν άσκοπες καθυστερήσεις.

Επικυρωμένα αντίγραφα/μεταφράσεις από ορκωτούς μεταφραστές

Οι αρχές μπορεί να ζητήσουν επικυρωμένα αντίγραφα (που αποδεικνύουν τη γνησιότητα των εγγράφων) και/ή μεταφράσεις ορισμένων βασικών εγγράφων από ορκωτούς μεταφραστές, όπως πιστοποιητικών που αποδεικνύουν τα επαγγελματικά σας προσόντα. (Οι εν λόγω μεταφράσεις συνοδεύονται από δήλωση ορκωτού μεταφραστή ο οποίος εγγυάται την ακρίβειά τους.)

Ωστόσο, οι κανόνες της ΕΕ ορίζουν τα εξής:

Οι αρχές δεν μπορούν να ζητήσουν μεταφράσεις ορκωτών μεταφραστών για τα εξής έγγραφα:

Οι παραπάνω πληροφορίες συνοψίζουν διάφορους σύνθετους κανόνες που περιλαμβάνουν πολλές εξαιρέσεις.

Για να είστε σίγουροι ότι οι εξαιρέσεις αυτές δεν αφορούν εσάς, διαβάστε τον οδηγό της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων .

Μια αληθινή ιστορία

Ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας και αποφύγετε τη γραφειοκρατία

Η Καταρίνα είναι φαρμακοποιός από τη Σλοβακία και επιθυμεί να εργαστεί στην Αυστρία. Οι αυστριακές αρχές τής ζητούν να προσκομίσει μαζί με την αίτησή της όλα τα δικαιολογητικά μεταφρασμένα από Αυστριακό ορκωτό μεταφραστή.

Δεν επιτρέπεται να της ζητούν μεταφράσεις των πτυχίων της από ορκωτό μεταφραστή. Για ορισμένες κατηγορίες -γιατρούς, γενικούς νοσοκόμους, μαίες, κτηνίατρους, οδοντίατρους, φαρμακοποιούς, αρχιτέκτονες- δεν απαιτείται μετάφραση των τίτλων σπουδών από ορκωτό μεταφραστή.

Πριν από την έναρξη της δραστηριότητάς σας

Αφού αναγνωριστούν τα επαγγελματικά σας προσόντα, ενδέχεται να σας ζητηθεί ακόμη να εγγραφείτε σε επαγγελματικό φορέα, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον επαγγελματικό σας τίτλο και να αρχίσετε να εργάζεστε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εθνικές αρχές ενδέχεται να σας ζητήσουν να ελέγξουν τις γλωσσικές σας δεξιότητες.

Μάθετε περισσότερα.

Συχνές ερωτήσεις

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: