Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 03/10/2019

Σύστημα eCall: κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το όχημά σας βάσει του αριθμού 112

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

Το eCall είναι ένα σύστημα εγκατεστημένο στα οχήματα στην ΕΕ (Στην περίπτωση αυτή, οι 28 χώρες μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Νορβηγία και Ελβετία), το οποίο καλεί αυτόματα και δωρεάν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου ατυχήματος. Μπορείτε, επίσης, να ενεργοποιήσετε χειροκίνητα το eCall πατώντας ένα κουμπί.

Πώς λειτουργεί το σύστημα eCall

Το σύστημα eCall λειτουργεί σε όλες τις χώρες της ΕΕ (Στην περίπτωση αυτή, οι 28 χώρες μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Νορβηγία και Ελβετία). Οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε, εάν το όχημά σας εμπλακεί σε σοβαρό ατύχημα, θα συνδεθείτε με το πλησιέστερο δίκτυο αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης. Δεν έχει σημασία πού αγοράστηκε το αυτοκίνητό σας ή πού έχει ταξινομηθεί.

Όταν το eCall ενεργοποιείται, συνδέεται με το πλησιέστερο κέντρο αντιμετώπισης περιστατικών έκτακτης ανάγκης, μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης και ζεύξης δεδομένων. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επικοινωνήσετε, τόσο εσείς όσο και οι επιβάτες του οχήματός σας, με το κέντρο έκτακτης ανάγκης. Ταυτόχρονα ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων διαβιβάζεται αυτόματα σ' αυτό (η ακριβής σας θέση, η ώρα του ατυχήματος, ο αριθμός ταυτοποίησης του οχήματος και η κατεύθυνσή του). Οι πληροφορίες αυτές δίνουν τη δυνατότητα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να αξιολογήσουν και να διαχειριστούν την κατάστασή σας.

Εάν το σύστημα eCall δεν λειτουργήσει, θα λάβετε προειδοποιητική ένδειξη.

 Οι πληροφορίες διαβιβάζονται από το όχημά σας μόνο σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος.

Υπηρεσίες eCall που παρέχονται από τρίτους

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, επιπλέον του συστήματος βάσει του αριθμού 112, έχετε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες eCall που παρέχονται από τρίτους (TPS).. Οι πρόσθετες αυτές υπηρεσίες θα μπορούσαν, για παράδειγμα, να περιλαμβάνουν την παροχή οδικής βοήθειας. Θα πρέπει ενδεχομένως να πληρώσετε για τις συμπληρωματικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από το σύστημα TPS, ενώ το σύστημα eCall βάσει του αριθμού 112 παρέχεται δωρεάν.

Κάθε σύστημα eCall που παρέχεται από τρίτους πρέπει:

Εάν σας παρέχονται πρόσθετες υπηρεσίες μέσω του συστήματος eCall που παρέχεται από τρίτους, πρέπει να δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για να πραγματοποιηθεί ο εντοπισμός, η παρακολούθηση και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο αυτό.

Υποχρεωτικό για όλα τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων

Εάν αγοράσετε ένα νέο μοντέλο αυτοκινήτου που προβλέπεται να κατασκευαστεί μετά τις 31 Μαρτίου 2018, αυτό πρέπει να είναι εξοπλισμένο με το σύστημα eCall βάσει του αριθμού 112. Ο κανόνας αυτός ισχύει για τα αυτοκίνητα έως 8 θέσεων και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα. Εάν το αυτοκίνητό σας έχει ήδη ταξινομηθεί, δεν είστε υποχρεωμένοι να το εξοπλίσετε με το σύστημα eCall αλλά μπορείτε να το εγκαταστήσετε αν το αυτοκίνητό σας πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις.

Σύστημα eCall — προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών σας δεδομένων

Το σύστημα eCall ενεργοποιείται μόνο εάν το όχημά σας εμπλακεί σε σοβαρό ατύχημα. Το υπόλοιπο χρονικό διάστημα το σύστημα παραμένει ανενεργό. Αυτό σημαίνει ότι όταν οδηγείτε απλώς το όχημά σας, δεν πραγματοποιείται παρακολούθηση(καταγραφή της θέσης του οχήματός σας ή παρακολούθηση του τρόπου οδήγησής σας), ούτε μεταβίβαση δεδομένων.

Όταν γίνει κλίση μέσω του συστήματος eCall βάσει του αριθμού 112, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες περί προστασίας δεδομένων της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λαμβάνουν ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων τα οποία χρειάζονται για να διαχειριστούν το ατύχημα, ενώ τα δεδομένα σας δεν αποθηκεύονται για μεγαλύτερο από το απαιτούμενο χρονικό διάστημα και διαγράφονται όταν δεν είναι πλέον χρήσιμα. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: