Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 02/03/2017

Εργαζόμενοι - δικαιώματα διαμονής – Κύπρος

Οι πολίτες της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους πρέπει να έχουν μαζί τους ανά πάσα στιγμή έγκυρο δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Μπορεί να σας ζητηθεί από αστυνομικό ή άλλη αρμόδια υπηρεσία να επιδείξετε την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας. Αν δεν είστε σε θέση να επιδείξετε ένα από τα έγγραφα αυτά, μπορεί να σας ζητηθεί να προσκομίσετε την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Σε περίπτωση που αρνηθείτε, ή δεν προσκομίσετε την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας εντός του χρονικού αυτού διαστήματος, μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό
Εργαζόμενοι - δικαιώματα διαμονής
Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;
    Απευθυνθείτε στις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές