Available languages:

Последна проверка: 22/09/2017

Регистрация при пребиваване в чужбина – България

Трябва да се регистрирате до 3 месеца след пристигането си.

За да се регистрирате, трябва да отидете в:

Икономически неактивните лица (пенсионери, самоиздържащи се лица) трябва да представят следните документи като доказателство, че разполагат с достатъчно средства:

Винаги трябва да носите удостоверението за регистрация със себе си. В противен случай е възможно да ви глобят.

Ако не се регистрирате, когато пребивавате в страната, може да ви бъде наложена глоба в размер от 50 до 300 лева.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: