Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 22/09/2017

Регистрация при пребиваване в чужбина – България

Трябва да се регистрирате до 3 месеца след пристигането си.

За да се регистрирате, трябва да отидете в:

 • В София: Дирекция "Миграция"English, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 48, 1000 София
 • В останалите български градове: регионалните дирекцииEnglish

Икономически неактивните лица (пенсионери, самоиздържащи се лица) трябва да представят следните документи като доказателство, че разполагат с достатъчно средства:

 • доказателство, че получават пенсия и че имат банкова сметка в България;
 • доказателство, че са финансово независими — това означава, че трябва да разполагат с месечен доход в размер на минималната заплата в България.

Винаги трябва да носите удостоверението за регистрация със себе си. В противен случай е възможно да ви глобят.

Ако не се регистрирате, когато пребивавате в страната, може да ви бъде наложена глоба в размер от 50 до 300 лева.

Вижте основната информация по темата
Регистрация при пребиваване в чужбина
Обществени консултации
  Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?
  Свържете се с националните администрации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети