Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Последна проверка : 26/04/2017

Регистриране на членове на вашето семейство от страни извън ЕС в друга страна от Съюза – България

Членовете на вашето семейство трябва да се регистрират до 3 месеца след пристигането си.

Ако не са граждани на ЕС, те ще се нуждаят от:

 • валиден паспорт;
 • документ, удостоверяващ, че те са членове на вашето семейство (например удостоверение за брак или за раждане);
 • вашето удостоверение за регистрация като гражданин на ЕС.

Те ще трябва да платят такса за регистрация.

Ще им бъде издадена кара за пребиваване със срок на валидност до 5 години.

За повече информация можете да се обърнете към съответните органи:

Обществени консултации
  Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?
  Свържете се с националните администрации
  Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
  Потърсете помощ и съвети