Διαδρομή πλοήγησης

Τελευταίος έλεγχος 25/04/2018

Διασυνοριακός ΦΠΑ

Για την αγορά ή πώληση αγαθών/υπηρεσιών από ή σε άλλη χώρα, ισχύουν ειδικοί κανόνες. 

Αγαθά

Χώρες εντός της ΕΕ

Πώληση σε επιχειρήσεις

Αν πωλείτε αγαθά σε άλλη επιχείρηση, και αυτά αποστέλλονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν χρεώνετε ΦΠΑ - εάν ο πελάτης διαθέτει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ.

Εξακολουθείτε να μπορείτε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε εσείς οι ίδιοι για συναφείς δαπάνες σας (αγαθά/υπηρεσίες που αγοράστηκαν για τους σκοπούς της συγκεκριμένης πώλησης).

Αν ο πελάτης δεν έχει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ, κατά κανόνα οφείλετε να επιβάλετε ΦΠΑ στην πώληση, με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας.

Πώληση σε καταναλωτές

Όταν πωλείτε αγαθά σε καταναλωτές και τα στέλνετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, οφείλετε να εγγραφείτε στη χώρα αυτή και να χρεώνετε ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει εκεί - εκτός αν η συνολική αξία των ετήσιων πωλήσεών σας στη συγκεκριμένη χώρα είναι κάτω από το όριο που έχει θέσει η ίδια η χώρα (35.000 ή 100.000 ευρώ).

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Αν πωλείτε προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ή νέα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητο, σκάφος ή αεροσκάφος), ισχύουν ειδικοί κανόνεςDeutschfrançaisEnglish .

Αγορά

Όταν αγοράζετε και παραλαμβάνετε αγαθά για επιχειρηματικούς λόγους από άλλη χώρα της ΕΕ, πρέπει να υπολογίζετε τον ΦΠΑ επί της συναλλαγής σαν να είχατε πωλήσει εσείς οι ίδιοι τα αγαθά, με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας.

Κατά κανόνα, θα μπορέσετε αργότερα να εκπέσετε το ποσό αυτό.

Ισχύουν ορισμένες σημαντικές εξαιρέσειςfrançaisDeutschEnglish από αυτούς τους βασικούς κανόνες.

Χώρες εκτός ΕΕ

Πώληση

Όταν πωλείτε αγαθά σε πελάτες εκτός ΕΕ, δεν χρεώνετε ΦΠΑ, αν και πιθανόν δικαιούστε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε εσείς οι ίδιοι για συναφείς δαπάνες σας (αγαθά/υπηρεσίες που αγοράσθηκαν για τους σκοπούς της προαναφερθείσας πώλησης).

Αγορά

Όταν αγοράζετε αγαθά για τους σκοπούς της επιχείρησής σας από προμηθευτή που έχει την έδρα του εκτός της ΕΕ, πρέπει κατά κανόνα να καταβάλετε ΦΠΑ στο σημείο εισαγωγήςDeutschfrançaisEnglish (τον οποίο ενδεχομένως μπορείτε να εκπέσετε στην επόμενη δήλωση ΦΠΑ αν πραγματοποιείτε φορολογητέες πωλήσεις).

Υπηρεσίες

Χώρες εντός της ΕΕ

Πώληση σε επιχειρήσεις

Κατά κανόνα, δεν χρεώνετε τους πελάτες σας με ΦΠΑ. Για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι πελάτες σας θα καταβάλλουν ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα τους (κάνοντας χρήση της αντιστροφής της επιβάρυνσης).

Εξακολουθείτε να μπορείτε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε εσείς οι ίδιοι για συναφείς δαπάνες σας (αγαθά/υπηρεσίες που αγοράστηκαν για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας).

Πώληση σε καταναλωτές

Πρέπει κανονικά να χρεώνετε στους πελάτες σας ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας. Εξαιρούνται οι τηλεπικοινωνιακές, οι ραδιοτηλεοπτικές και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες φορολογούνται πάντοτε στη χώρα του πελάτη (στην οποία ο ιδιώτης έχει τη μόνιμη διεύθυνσή του ή συνήθως κατοικεί ή στην οποία έχει εγκατασταθεί άτομο μη υποκείμενο στον φόρο).

Αγορά

Όταν, για τους σκοπούς της επιχείρησής σας, αγοράζετε και δέχεστε υπηρεσίες από άλλη χώρα της ΕΕ, πρέπει να υπολογίζετε τον ΦΠΑ επί της συναλλαγής σαν να είχατε πωλήσει εσείς οι ίδιοι τις υπηρεσίες, με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας (με τη διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης, ένα σύστημα αυτοαξιολόγησης).

Κατά κανόνα, θα μπορέσετε αργότερα να εκπέσετε το ποσό αυτό.

Ισχύουν ορισμένες σημαντικές εξαιρέσειςfrançaisDeutschEnglish από αυτούς τους βασικούς κανόνες.

Οι κανόνες ΦΠΑ πρέπει να εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ. Ωστόσο, λόγω ειδικών συνθηκών, εξαιρούνται τα παρακάτω εδάφη τα οποία ανήκουν ή συνδέονται με κράτη μέλη:

Ειδικά εδάφη

 • Νήσοι Åland
 • Γαλλικά Υπερπόντια Εδάφη français
 • Έδαφος του Μπίζινγκεν
 • Νήσος Ελιγολάνδη
 • Όρος Άθως
 • Καμπιόνε ντ' Ιτάλια
 • Ιταλικά ύδατα της Λίμνης του Λουγκάνο.
 • Λιβίνιο
 • Κανάριοι Νήσοι
 • Θέουτα
 • Μελίλια
 • Νήσοι της Μάγχης
 • Γιβραλτάρ

Οι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τον ΦΠΑ εφαρμόζονται επίσης στα παρακάτω εδάφη εκτός ΕΕ:

 • Μονακό
 • Νήσος του Μαν
 • Βάσεις του ΗΒ στην Κύπρο

Χώρες εκτός ΕΕ

Πώληση

Όταν παρέχετε υπηρεσίες σε πελάτες εκτός ΕΕ, κανονικά δεν χρεώνετε ΦΠΑ (αν όμως γίνεται χρήση της υπηρεσίας σε άλλη χώρα της ΕΕ, η χώρα αυτή μπορεί να επιβάλει την είσπραξη ΦΠΑ) , αν και μπορείτε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε εσείς οι ίδιοι για συναφείς δαπάνες σας (αγαθά/υπηρεσίες που αγοράσθηκαν για τους σκοπούς της προαναφερθείσας πώλησης).

Αγορά για επιχειρήσεις

Όταν δέχεστε υπηρεσίες για τους σκοπούς της επιχείρησής σας από προμηθευτή που έχει την έδρα του εκτός της ΕΕ, πρέπει κατά κανόνα να καταβάλετε ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα σας, σαν να είχατε παράσχει εσείς οι ίδιοι την υπηρεσία (με τη διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης, ένα σύστημα αυτοαξιολόγησης).

Κατά κανόνα, θα μπορέσετε αργότερα να εκπέσετε το ποσό αυτό.

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Έχετε απορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας διασυνοριακής επιχείρησης, π.χ. σχετικά με εξαγωγές ή επέκταση σε άλλη χώρα της ΕΕ; Εάν ναι, το δίκτυο Enterprise Europe μπορεί να σας δώσει συμβουλές δωρεάν. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο στην περιοχή σας να απαντήσει έγκαιρα και σωστά, δώστε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.