Navigācijas ceļš

Atjaunināts 19/02/2018

Preces ar defektiem

Pārdevējam ir atbildība, ja viņa preces ir ar defektu. Ja ražojums nodara klientam kaitējumu — nāvi, miesas bojājumus vai būtiskus personīgās mantas bojājumus (virs 500 eiro) —, var būt nopietnas problēmas.

Par defektīvām preces var atzīt, spriežot pēc tā, ka tās nav drošas, nevis pēc tā, vai tā tās ir derīgas lietošanai. Patērētājiem ir tiesības sagaidīt, ka preces ir drošas.

Esiet uzmanīgi:

 • kad izgatavojat galaproduktu;
 • kad izgatavojot detaļas, ko izmantos citā ražojumā;
 • kad importējat ražojumu Eiropas Savienībā tālākai pārdošanai.

Ja atbildība par ražojuma drošumu ir vairākiem uzņēmumiem, cietusī persona var tiesā vērsties pret jebkuru no tiem.

Noteikumi par atbildību attiecas arī uz elektrību un lauksaimniecības produktiem. Pārdošanas līgumā nedrīkst iekļaut noteikumus, kas mazina pārdevēja atbildību par defektīvu preci.

Kā cietusī persona var prasīt kompensāciju?

Lai varētu prasīt kompensāciju, cietušajai personai ir jāpierāda:

 • ka nodarīts kaitējums;
 • ka jūsu precei bija defekts;
 • ka defekts un kaitējums ir savstarpēji saistīti.

Kādos gadījumos pārdevējam nav jāuzņemas atbildība?

Pārdevējam nav jāuzņemas atbildība, ja viņš pierāda:

 • ka nav attiecīgo ražojumu laidis tirgū;
 • ka ražojums nav izgatavots pārdošanai;
 • ka defekta, kas izraisījis kaitējumu, nebija brīdī, kad ražojums tika laists tirgū;
 • ka defekts radies tikai tāpēc, ka ražojumam vajadzēja atbilst obligātajām tehniskajām prasībām;
 • ka, ņemot vērā jaunākos zinātniskos un tehniskos standartus, neviens nevarēja paredzēt defektu brīdī, kad ražojums tika laists tirgū;
 • ka viņš izgatavojis tikai vienu no ražojuma komponentēm un ka defekts radies konstrukcijas dēļ.

Cietusī persona var prasīt kompensāciju 3 gadu laikā no dienas, kad tā konstatē:

 • kaitējumu;
 • defektu;
 • ražotāja identitāti.

Kad pagājuši 10 gadi kopš preces laišanas tirgū, pārdevējam vairs nav jāuzņemas atbildība par tās izraisītu kaitējumu (ja vien šo 10 gadu laikā kāds nav no jums pieprasījis kompensāciju).

Bīstamu preču meklēšana: datubāze RAPEX

ES valsts iestādes var , no tirgus, kas , — vai aizliedzot to tirdzniecību. Arī ražotāji var atsaukt no tirgus savus ražojumus. Attiecīgās darbības vienmēr reģistrē datubāzē English . Šajā datubāzē nav ziņu par pasākumiem, ko veic saistībā ar lauksaimniecības produktiem, zālēm un medicīnas ierīcēm.

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.