Навигационна пътека

Последна проверка 14/05/2018

Маркировка „CE"

За много продукти е необходимо да получат маркировката „СЕ", преди да могат да бъдат продавани в ЕИП (ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Маркировката „СЕ" доказва, че вашият продукт е бил подложен на оценка и отговаря на изискванията на ЕС за безопасност, здраве и опазване на околната среда. Тя е валидна за продукти, произведени във и извън ЕИП, които след това се продават в рамките на ЕИП.

Маркировката „CE" е валидна само за продукти, за които са въведени спецификации на ЕС.

За да поставите на ваш продукт маркировката „CE", трябва да подготвите техническа документация, доказваща, че той отговаря на всички изисквания на равнище ЕС. Като производител на продукта вие носите цялата отговорност, когато декларирате, че той отговаря на всички изисквания. След като поставите маркировката „CE" върху вашия продукт, може да се наложи да предоставите на вашите дистрибутори и/или вносители цялата документация, отнасяща се до маркировката.

Как да получите маркировката „CE"?

За производителитеEnglish съществуват различни процедури:

1. Вижте какви са изискванията на ЕС за вашия продукт

Изискванията на равнище ЕС са посочени в директиви, които обхващат различни продукти или продуктови секториEnglish, например:

  • играчки
  • електрическо оборудване
  • машини
  • медицински изделия
  • асансьори
  • лични предпазни средства

Тези директиви определят основните изисквания, на които продуктите трябва да отговарят.

2. Проверете дали вашият продукт отговаря на специфичните изисквания

Вие носите отговорност за това продуктът ви да отговаря на всички законови изисквания на ЕС. Ако за вашия продукт съществуват хармонизирани европейски стандартиEnglish и при производствения процес вие се придържате към тях, тогава се приема, че вашият продукт отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.

Прилагането на стандартите е доброволно — вие не сте задължени да го правите. Можете да изберете и други технически решения, за да изпълните основните изисквания, посочени в съответната директива на ЕС.

3. Проверете дали вашият продукт трябва да бъде изпитан от нотифициран орган

При някои продукти се налага специални органи за оценяване на съответствието („нотифицирани органи") да проверяват дали те отговарят на специфичните технически изисквания. Това не е задължително за всички продукти. Използвайте базата данни NandoEnglish, за да разберете с кой нотифициран орган трябва да се свържете.

4. Тествайте продукта си

Ако не се налага продуктът ви да бъде изпитван от независим орган, вие трябва да проверите дали той отговаря на техническите изисквания. Това включва оценяване и документиране на евентуални рискове при използване на продукта.

5. Съставете техническа документация

Вашата техническа документация трябва да включва всички документи, които доказват, че вашият продукт отговаря на техническите изисквания.

6. Поставете маркировката „CE" и изгответе декларация за съответствие

Накрая, можете да поставите маркировката „CE" на вашия продукт. Маркировката трябва да бъде видима, четлива и незаличима. Ако на стъпка 3 се е наложило участието на нотифициран орган, трябва да посочите неговия идентификационен номер върху продукта. Трябва също така да изготвите и подпишете декларация за съответствие, в която да се посочва, че продуктът отговаря на всички законови изисквания на ЕС.

Вносители

Докато производителите носят отговорност за осигуряване на съответствието на продуктите с изискванията и за поставянето на маркировката „CE", вносителитеEnglish трябва да се погрижат за това внасяните от тях продукти да отговарят на приложимите изисквания и да не представляват риск за европейските граждани. Вносителят трябва да се увери, че производителят от страна извън ЕС е изпълнил всички необходими процедури и че документацията е достъпна при поискване.

Дистрибутори

ДистрибуторитеEnglish трябва да имат основни познания за законовите изисквания, включително за това на кои продукти трябва да е поставена маркировката „CE" и каква документация трябва да съпътства тези продукти. Те трябва да са в състояние да идентифицират продукти, които очевидно не отговарят на изискванията. Дистрибуторите трябва също така да могат да докажат пред националните органи, че са действали с дължимата грижа и разполагат с потвърждение от производителя или вносителя, че всички необходими процедури са изпълнени. Освен това те трябва да са в състояние да съдействат да националните органи да получат необходимата документация.

Вж. също:

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Местна подкрепа за бизнеса

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Помощ и съвети

Свържете се с местна организация за подкрепа на бизнеса.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет. За да може съветникът да ви отговори навреме и точно, моля, посочете възможно най-много подробности.

EEN-logo

Формуляр за контакти

(Всички полета са задължителни)
Благодарим ви, съобщението ви бе изпратено успешно!
Поради технически причини, съобщението ви не бе изпратено. Моля, опитайте отново по-късно.
Моля, въведете валиден електронен адрес.

Лични данни

Данни за предприятието

ДаНе

Австрия

Wien

Белгия

Brussel

Bruxelles

Namur

България

Sofia

Германия

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Гърция

Athens

Дания

Copenhagen

Естония

Tallinn

Ирландия

Dublin

Исландия

Reykjavík

Испания

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Италия

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Кипър

Nicosia

Латвия

Riga

Литва

Vilnius

Люксембург

Luxembourg

Малта

Pieta`

Нидерландия

Den Haag

Норвегия

Oslo

Обединено кралство

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Полша

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Португалия

Lisboa

Румъния

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Словакия

Bratislava

Словения

Ljubljana

Унгария

Budapest

Финландия

Helsinki

Франция

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Хърватия

Zagreb

Чешка република

Praha

Швеция

Stockholm

3000/3000

Информацията, въведена в този формуляр, се изпраща директно до партньор от Enterprise Europe Network. Личните данни във формуляра ще бъдат използвани само за да може съветникът да отговори на вашето запитване. След това те няма да бъдат съхранявани.

Помощ и съвети

Звено за контакт относно продукти

Вашето звено за контакт относно продукти може да ви информира за националното законодателство за продуктите и да ви помогне да получите достъп до други пазари в ЕС.