Навигационна пътека

Актуализация : 15/11/2016

work

Европейска професионална карта - EPC

Европейската професионална карта (European Professional Card, EPC) е електронна процедура, която можете да използвате за признаване на вашите професионални квалификации в друга страна от ЕС. Тя е по-бърза, по-прозрачна и по-лесна за управление от традиционните процедури за признаване: можете да следите онлайн заявлението си и да използвате повторно вече качени документи за създаване на нови заявления за различни страни.

Засега можете да използвате процедурата за европейска професионална карта само ако сте:

 • медицинска сестра с общ профил
 • фармацевт
 • физиотерапевт
 • планински водач
 • агент по недвижима собственост

Останалите специалисти ще трябва да следват стандартните процедури за признаване на техните професионални квалификации. В бъдеще процедурата за европейска професионална карта може да обхване и други професии.

Можете да използвате процедурата за европейска професионална карта, ако:

 • искате да практикувате професията си в друга страна от ЕС на временен и случаен принцип (временна мобилност) ИЛИ
 • искате да се установите в друга страна от ЕС и да практикувате професията си там постоянно (установяване)

Европейската професионална карта не е физическа карта. Това е електронно доказателство, че сте преминали административни проверки и че вашите професионални квалификации са признати от страната, в която искате да работите (приемащата страна) или че отговаряте на условията за временно предоставяне на услуги в тази страна.


Когато дадено заявление бъде одобрено, можете да генерирате сертификат за европейска професионална карта във формат pdf. В него ще има и референтен номер, който потенциалният ви работодател може да използва, за да провери валидността на вашата европейска професионална карта онлайн.

Ако планирате да се установите в страната за дълго (установяване), може да се наложи да се регистрирате и в даден професионален орган или да преминете допълнителни проверки преди да започнете да практикувате професията си. Консултирайте се с националните органи English дали това е необходимо във вашия случай.

Квалификации, придобити извън ЕС

Ако сте придобили квалификацията си извън ЕС, можете да подадете заявление за европейска професионална карта, ако:

 • вашата квалификация вече е призната в страна от ЕС и
 • сте упражнявали своята професия там в продължение на поне 3 години след нейното признаване.

Предимства на европейската професионална карта

 • Органите във вашата страна ще ви помогнат при подаването на заявлението и ще проверят дали информацията в него е точна и пълна. Те също така ще удостоверят автентичността и валидността на вашите документи.
 • В бъдеще, независимо дали искате да подадете заявление за дългосрочно установяване или за временно предоставяне на услуги в друга страна, досието ви вече ще съществува в системата и няма да се налага да качвате отново всички документи. Това ще ви спести време при последващи заявления.
 • Ако органите в приемащата страна, които отговарят за вашето заявление, не вземат окончателно решение в разумен срок, признаването на квалификациите ви ще стане автоматично и ще можете да генерирате сертификат за европейска професионална карта.

Процедури и срокове

Какво е вашето положение?

Временна мобилност: искате да практикувате професията си в чужбина на временен и случаен принцип

След като подадете заявлението си, процедурата е следната:

В рамките на 1 седмица: органът във вашата страна потвърждава получаването на заявлението ви, информира ви дали липсват документи и какви такси се прилагат

Освен това органите в приемащата страна ще проверят също така в досието ви дали вашата професия може да се отрази на обществения ред и обществената безопасност и дали не можете да се ползвате от автоматично признаване

Ако не са необходими проверки от приемащата страна, органът във вашата страна разглежда заявлението ви и взема окончателно решение в срок най-много от 3 седмици

Ако са необходими проверки от приемащата страна, органът във вашата страна разполага с най-много 1 месец, за да разгледа заявлението ви и да го препрати на приемащата страна

Приемащата страна взема окончателно решение в срок най-много от 3 месеца (2 месеца + две удължавания от по 2 седмици)

Ако органите в приемащата страна сметнат, че вашето образование, обучение и професионален опит не отговарят на стандартите, изисквани в тази страна, те могат да поискат от вас да се подложите на изпит за правоспособност или на период за приспособяване.

Установяване: искате да се установите в друга страна от ЕС и да практикувате професията си там постоянно

След като подадете заявлението си, процедурата е следната:

В рамките на 1 седмица: органът във вашата страна потвърждава получаването на заявлението ви, информира ви дали липсват документи и какви такси се прилагат

Органът във вашата страна разполага с най-много 1 месец, за да разгледа заявлението ви и да го препрати на приемащата страна

Ако сте фармацевт или медицинска сестра и се ползвате от автоматично признаване, приемащата страна взема окончателно решение в срок най-много от 2 месеца (1 месец + две удължавания с по две седмици)

Ако не се ползвате от автоматично признаване, приемащата страна взема окончателно решение в срок най-много от 3 месеца (2 месеца + две удължавания с по две седмици)

Ако органите в приемащата страна сметнат, че вашето образование, обучение и професионален опит не отговарят на стандартите, изисквани в тази страна, те могат да поискат от вас да се подложите на изпит за правоспособност или на период за приспособяване.

Ако органите в приемащата страна не вземат решение в законно установените срокове, вашите квалификации се признават мълчаливо и можете да генерирате сертификат за европейска професионална карта от вашия онлайн профил.

Ако органите отхвърлят заявлението ви, те трябва да се аргументират и да ви посочат как можете да обжалвате.

Колко дълго можете да използвате вашата европейска професионална карта?

Европейската професионална карта ще бъде валидна:

 • безсрочно — ако се установявате дългосрочно (установяване)
 • 18 месеца в повечето случаи, ако предоставяте услуги на временен принцип, или 12 месеца — за професии, които се отразяват върху обществения ред или обществената безопасност

Как да кандидатствате за европейска професионална карта?

За да кандидатствате за европейска професионална карта, първо трябва да влезете в EU Login English , системата за идентификация на Европейската комисия. Ако нямате профил в нея, ще трябва да си създадете такъв.

Ще ви отнеме няколко минути да попълните профила си за създаване на европейска професионална карта с вашите лични данни и данни за контакт.

След като попълните информацията за профила си, можете да създадете заявление, да качите сканирани по електронен път копия на документи и да ги изпратите на орган във вашата страна.

Всеки придружаващ документ трябва да бъде сканиран и след това качен като отделен файл.

В профила си можете да актуализирате данните за контакти (ел. адрес, телефонен номер) по всяко време. След като сте изпратили първото си заявление, вече не можете сами да актуализирате вашите лични данни (номер на личната карта или паспорта, вашето фамилно име или националността си), а трябва да поискате от органа, който обработва досието ви, да направи това.

Както вашата страна, така и приемаща страна могат да поискат от вас да платите такса за проучване на вашето досие за всяко отделно заявление. В такъв случай ще получите отделна фактура от всеки орган.

Органите могат също така да поискат да предоставите заверени копия на вашите документи, ако не могат да проверят валидността им.

Изисквани документи, такси

Симулатор

Ако някои функции не са активни в симулатора, това означава, че съответните страни не са предоставили нужната информация. Въпреки това имате достъп до процедурата за EPC и можете да подадете заявление; органите ще ви уведомят за изискваните документи и таксите.

Вашата професия не е регулирана в приемащата страна
Предоставената от националните органи информация е в процес на обработване

ДОСТЪП ДО ПРОЦЕДУРАТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА КАРТА

Дайте възможност на вашите работодатели да проверят валидността на европейската ви професионална карта

Вашите работодатели, професионални организации или други заинтересовани страни могат да проверят онлайн валидността на вашата европейска професионална карта, като използват референтния номер в сертификата ви.

За да проверят вашата европейска професионална карта, те ще имат нужда и от личните ви идентификационни данни (номер на лична карта или паспорт), които сте предоставили при изпращането на заявлението си.

ПРОВЕРКА НА ВАЛИДНОСТТА НА ЕВРОПЕЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА КАРТА

Обществени консултации
Търсите работа в чужбина?
Потърсете тук – работни места
Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?
Свържете се с националните администрации
Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
Потърсете помощ и съвети

В този случай 28-те страни от ЕС

Retour au texte en cours.

Когато има основания за това, органите могат да удължат двумесечния срок два пъти, всеки път с по две седмици. Решение трябва да бъде взето най-късно в срок от 3 месеца.

Retour au texte en cours.

Когато има основания за това, органите могат да удължат едномесечния срок два пъти, всеки път с по две седмици. Решение трябва да бъде взето най-късно в срок от 2 месеца.

Retour au texte en cours.

Когато има основания за това, органите могат да удължат двумесечния срок два пъти, всеки път с по две седмици. Решение трябва да бъде взето най-късно в срок от 3 месеца.

Retour au texte en cours.