Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 12/07/2016

Ασφάλιση

Τι πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την ασφαλιστική σας κάλυψη για να μπορείτε να οδηγείτε στην Ευρώπη:

  • ταξίδια στο εξωτερικό: σας καλύπτει η ασφάλεια του αυτοκινήτου σας αν προκαλέσετε ατύχημα;
  • εγκατάσταση σε άλλη χώρα της ΕΕ : εξακολουθεί να ισχύει η ασφάλεια που έχετε στη χώρα σας;
  • ατύχημα στο εξωτερικό: τι πρέπει να κάνετε αν εμπλακείτε σε ατύχημα στο εξωτερικό;

Περισσότερες πληροφορίες:

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.