Kruimelpad

Bijgewerkt : 11/09/2014

family

Gezinstoelagen

Welk land er verantwoordelijk is voor uw sociale zekerheid, dus ook uw gezinstoelagen (kinderbijslag, opvoedingstoelagen, ouderschapsverlof enz.), hangt in de EU af van uw economische situatie en uw woonplaats, niet van uw nationaliteit.

Zorg dat u weet in welk land u bent gedekt. U kunt niet zelf bepalen welk land voor uw sociale zekerheid zorgt!

Hou er rekening mee dat de gezinstoelagen binnen Europa sterk variëren.

Welk land betaalt uw gezinstoelagen?

In het algemeen:

 • Als u in een ander EU-land gaat wonen en daar onder de sociale zekerheid valt, krijgt u waar u in dat land recht op heeft.
 • Maar bent u voor een korte periode (minder dan 2 jaar) in het buitenland gedetacheerd en blijft u in eigen land verzekerd, dan behoudt u de gezinstoelagen van uw eigen land.
 • Wonen de leden van uw gezin niet in het land waar u verzekerd bent, dan heeft u misschien in verschillende landen recht op gezinstoelagen.

Als u onder twee of meer landen valt, kijken de instanties naar de situatie van beide ouders en beslissen ze welk land primair verantwoordelijk is voor het betalen van de uitkeringen. Dat gebeurt op basis van "prioriteitsregels" .

Als de toelagen die u uit het "primaire" land ontvangt, lager blijken te zijn dan wat u zou hebben ontvangen uit het "secundaire" land waar u ook rechten had (omdat u daar werkt of omdat dat land u een pensioen betaalt), betaalt het secundaire land een aanvulling die gelijk is aan het verschil tussen de twee toelagen. Zo krijgt u altijd de maximale toelage waarop u recht hebt.

&nbps;

Prioriteitsregels

Stel u bent de enige ouder die recht heeft op gezinstoelagen en stel u hebt recht op gezinstoelagen in meer dan één land, want:

 • u werkt in een EU-land en ontvangt een pensioen uit een of meer andere landen:

  dan is het land waar u werkt primair verantwoordelijk voor het betalen van uw gezinstoelagen . U kunt ook recht hebben op een aanvulling in het land dat u een pensioen betaalt.

OF

 • u woont in een EU-land en werkt in een ander land:

  dan is het land waar u werkt primair verantwoordelijk voor het betalen van uw gezinstoelagen .

OF

 • u ontvangt een pensioen uit twee verschillende landen:

  Dan is het land waar uw kinderen wonen primair verantwoordelijk voor het betalen van uw gezinstoelagen.

  Als zij in een land wonen dat geen pensioen aan u betaalt, gaat de prioriteit naar het land waar u het langst verzekerd bent geweest.

Als de gezinstoelagen die u ontvangt van het primaire land, lager zijn dan de toelagen die u zou ontvangen in een van de andere landen waarin u rechten hebt, moeten die andere landen u altijd een aanvulling verstrekken om het verschil goed te maken.

Stel, u en de andere ouder van uw kinderen hebben allebei recht op gezinstoelagen in meer dan één land want:

 • u werkt allebei in hetzelfde EU-land, maar woont in een ander EU-land:

  dan betaalt het land waar u werkt uw gezinstoelagen, overeenkomstig de eigen regels.

OF

 • u en de andere ouder van uw kinderen werken in verschillende landen:

  dan betaalt, als u of de andere ouder werkt in het land waar uw kinderen wonen, dat land uw gezinstoelagen volgens de regels van dat land en zal het andere land het verschil bijpassen.

OF

 • u werkt in een EU-land en de andere ouder van uw kinderen ontvangt een pensioen uit een ander EU-land:

  dan betaalt het land waar u werkt uw gezinstoelagen, overeenkomstig de eigen regels.

  Soms heeft u recht op een aanvulling van het land dat een pensioen betaalt aan de andere ouder van uw kinderen.

OF

 • u ontvangt beiden pensioenen uit meer dan één EU-land:

  Als u recht hebt op een pensioen in het land waar uw kinderen wonen, betaalt dat land uw gezinstoelagen, overeenkomstig de eigen regels.

  Als u geen recht hebt op een pensioen in het land waar uw kinderen wonen, ontvangt u gezinstoelagen uit het land waar u of de andere ouder het langst verzekerd is geweest.

OF

 • u ontvangt een pensioen van een EU-land en de andere ouder van uw kinderen werkt in een ander EU-land:

  Dan betaalt het land waar de andere ouder van uw kinderen werkt, uw gezinstoelagen, overeenkomstig de eigen regels.

  U kunt ook recht hebben op een aanvulling in het land dat u een pensioen betaalt.

Het totaalbedrag van uw gezinstoelage moet gelijk zijn aan het bedrag in het land waar de toelage het hoogst is.

Als u gescheiden bent en uw ex-man of ex-vrouw een toelage ontvangt, maar deze niet gebruikt om uw kinderen te onderhouden, kunt u contact opnemen met de bevoegde dienst in het land waar uw kinderen wonen en vragen of de toelage rechtstreeks aan u kan worden betaald, omdat u degene bent die het gezin daadwerkelijk onderhoudt.

Waar vraag ik gezinstoelagen aan?

U kunt uw gezinstoelagen aanvragen in het land waar u of de andere ouder van de kinderen recht heeft op sociale zekerheid. De instantie in het land waar u de toelage aanvraagt, deelt uw aanvraag met alle landen die in uw geval bevoegd zijn.

Als u op tijd een aanvraag doet in het ene land, wordt dit als bewijs gezien dat u de aanvraag ook op tijd hebt ingediend in de andere EU-landen waar u recht hebt op gezinstoelagen. De toelage waarop u recht hebt, kan niet worden geweigerd, alleen omdat het land waar u de oorspronkelijke aanvraag hebt gedaan, uw dossier te laat heeft doorgestuurd naar de bevoegde autoriteit in een ander land.

Controleer bij de nationale autoriteiten welke termijnen er gelden voor gezinstoelagen. Als u te laat bent, kunt u het recht op een toelage verliezen.

Nationale autoriteiten zijn verplicht om met elkaar samen te werken en alle informatie uit te wisselen die nodig is om uw aanvraag te verwerken. Om taalproblemen te voorkomen, gebruiken de nationale instanties standaarddocumenten (de voormalige E-formulieren) voor het uitwisselen van informatie.

&nbps;

Gezinstoelagen variëren sterk binnen Europa

De EU-landen mogen zelf bepalen welke uitkeringen en diensten zij verstrekken. Alle landen hebben gezinstoelagen, maar de bedragen en voorwaarden variëren sterk. In sommige landen ontvangt u regelmatige betalingen terwijl uw gezinssituatie in andere landen kan leiden tot belastingvoordelen in plaats van betalingen.

Die verschillen kunnen voor u persoonlijk grote financiële gevolgen hebben. Om misverstanden te voorkomen, doet u er goed aan zich van tevoren te informeren over de sociale zekerheid in uw gastland.

Meer informatie over uw rechten in het land dat uw uitkeringen moet betalen:

Kies een land

Ook Europese werkgelegenheidsadviseurs kunnen u over het algemeen de belangrijkste zaken over gezinstoelagen in uw gastland vertellen.

Hulp en advies

Hulp en advies

Heeft u nog niet gevonden wat u zocht? Zit u met een probleem?

Footnote

In dit geval de 28 EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland

Retour au texte en cours.