Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 26/11/2015

shopping

Αγορές: πληροφορίες, πληρωμές, παραδόσεις

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν από την αγορά

Προτού αγοράσετε προϊόντα ή υπηρεσίες από ένα κατάστημα, ο έμπορος οφείλει να σας δώσει σαφείς, ορθές και εύληπτες βασικές πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

  • τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος
  • τη συνολική τιμή, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων και επιβαρύνσεων
  • τα έξοδα παράδοσης (ενδεχομένως) - και τυχόν άλλες πρόσθετες επιβαρύνσεις
  • τον τρόπο πληρωμής, παράδοσης ή εκτέλεσης της σύμβασης
  • την ταυτότητα του εμπόρου, την ταχυδρομική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου του
  • τη διάρκεια της σύμβασης (ενδεχομένως).

Ορισμένες από τις πληροφορίες αυτές μπορεί να μην χρειάζεται να δίνονται ρητά, εάν είναι προφανείς - όπως τα χαρακτηριστικά προϊόντος που εκτίθεται εντός του καταστήματος.

Αν κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου ή από εμπόρους που κάνουν πωλήσεις κατ' οίκον (πόρτα-πόρτα), προτού προβείτε σε αγορά πρέπει να λαμβάνετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες - π.χ. σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς, το οποίο ισχύει για πολλές αγορές που δεν γίνονται σε κατάστημα.

Για τέτοιου είδους αγορές, πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι δεν οφείλετε να καταβάλλετε έξοδα παραλαβής ή άλλες επιβαρύνσεις για τις οποίες δεν έχετε ενημερωθεί.

 

Μια αληθινή ιστορία

Η Εύα από την Πολωνία αγόρασε βιβλία από ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά η πιστωτική της κάρτα χρεώθηκε με ποσό υψηλότερο από το τελικό ποσό που αναγραφόταν στην ιστοσελίδα του καταστήματος.

Δεδομένου ότι η νομοθεσία της ΕΕ υποχρεώνει τους εμπόρους να αναγράφουν ορθές και πλήρεις πληροφορίες για την τιμή των προϊόντων, η Εύα ανέφερε το γεγονός τόσο στην εταιρεία πώλησης όσο και στις πολωνικές αρχές. Μετά από παρέμβαση των αρχών, το κατάστημα της επέστρεψε τη διαφορά.

 

Οι συμβάσεις πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητές και δεν πρέπει να περιέχουν καταχρηστικές ρήτρες.

Επιβεβαίωση αγοράς

Όταν κάνετε μια αγορά μέσω διαδικτύου ή από έμπορο που κάνει πωλήσεις κατ' οίκον, πρέπει να λαμβάνετε επιβεβαίωση της αγοράς σας. Η επιβεβαίωση αυτή πρέπει να είναι σε χαρτί ή σε άλλο σταθερό μέσο, όπως ηλεκτρονικό μήνυμα ή φαξ. Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε από τους εμπόρους που πωλούν κατ' οίκον επιβεβαίωση σε χαρτί.

Ειδικοί κανόνες για τις συμβάσεις μικρής αξίας

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, το δικαίωμα υπαναχώρησης, η επιβεβαίωση της σύμβασης και άλλες νομικές απαιτήσεις για τις κατ' οίκον συναλλαγές δεν ισχύουν για αγορές κάτω των 50 ευρώ (ή και λιγότερο).

Πληρωμές

Έξοδα για τη χρήση μέσων πληρωμής

Αν ένας έμπορος σάς χρεώνει επιπλέον για τη χρήση συγκεκριμένου μέσου πληρωμής (π.χ. πιστωτικής κάρτας), η σχετική επιβάρυνση δεν μπορεί να είναι υψηλότερη από το ποσό με το οποίο επιβαρύνεται ο ίδιος για να διεκπεραιώσει την πληρωμή σας. Σε ορισμένες χώρες απαγορεύονται τέτοιου είδους επιβαρύνσεις.

Πρόσθετες πληρωμές

Αν ο έμπορος σάς προτείνει πρόσθετες υπηρεσίες, π.χ. ταχεία παράδοση, περιτύλιγμα δώρου ή ταξιδιωτική ασφάλιση, πρέπει να του δώσετε τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτές τις πρόσθετες πληρωμές. Συγκεκριμένα, η χρήση προεπιλεγμένου τετραγωνιδίου στην ιστοσελίδα του εμπόρου δεν συνιστά συγκατάθεση και έχετε δικαίωμα επιστροφής για κάθε πληρωμή που γίνεται με αυτόν τον τρόπο.

Παράδοση

Αν δεν παραλάβετε το προϊόν σας αμέσως, ο έμπορος θα πρέπει, κατά κανόνα, να σας το παραδώσει εντός 30 ημερών, εκτός αν συμφωνήσετε για διαφορετικό χρόνο παράδοσης. Ο έμπορος φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία συμβεί στο προϊόν από την αποστολή του μέχρι τη στιγμή της παραλαβής.

Εάν δεν παραλάβετε το προϊόν εντός 30 ημερών, ή εντός της αμοιβαίως συμφωνηθείσας προθεσμίας, θα πρέπει να ειδοποιήσετε τον έμπορο και να του δώσετε εύλογη επιπλέον προθεσμία για να σας το παραδώσει. Αν, για παράδειγμα, ο έμπορος σάς ενημερώσει ότι η παράδοση θα καθυστερήσει για μία εβδομάδα λόγω προβλημάτων με τους προμηθευτές του, θα πρέπει να του δώσετε αυτή την επιπλέον εβδομάδα.

Εάν ο έμπορος δεν σας παραδώσει το προϊόν ούτε μέσα στην παραταθείσα προθεσμία, έχετε δικαίωμα άμεσης επιστροφής χρημάτων. Δεν είστε υποχρεωμένος να δώσετε άλλη παράταση, εάν ο έμπορος αρνείται να σας παραδώσει το προϊόν ή όταν η συμφωνηθείσα προθεσμία παράδοσης έχει σημασία, π.χ. όταν το προϊόν είναι απαραίτητο για ένα συγκεκριμένο γεγονός, όπως το νυφικό σε ένα γάμο.

 

Έχετε υπόψη σας ότι αν αγοράσετε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ ένα ελαττωματικό προϊόν το οποίο δεν ανταποκρίνεται, είτε ως προς την όψη είτε ως προς τη λειτουργία, σε αυτό που σας διαφήμισαν, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε επισκευή, αντικατάσταση ή, σε περίπτωση που καμιά από αυτές τις δύο λύσεις δεν είναι δυνατή ή επιθυμητή, επιστροφή χρημάτων.

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Οι έμποροι που παρέχουν τηλεφωνική εξυπηρέτηση στους καταναλωτές πρέπει να φροντίζουν ώστε το κόστος των κλήσεων αυτών να είναι το ίδιο με το κόστος των συνήθων τηλεφωνικών κλήσεων. Απαγορεύεται οι έμποροι να ζητούν π.χ. από τους καταναλωτές να τηλεφωνούν με πρόσθετο τέλος για πληροφορίες ή καταγγελίες σε σχέση με την αγορά τους.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές