Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 07/2015

Επικαιροποίηση 07/2015

Διασυνοριακός ΦΠΑ


Διαδώστε το 
		Μοιραστείτε το στο Facebook
	
		Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
	
		Διαδώστε το στο google+
	
		Μοιραστείτε το στο linkedIn

Όταν αγοράζετε ή πωλείτε αγαθά/υπηρεσίες από ή σε άλλη χώρα, ισχύουν ειδικοί κανόνες.

ΑΓΑΘΑ

Χώρες εκτός ΕΕ

Πώληση

Όταν πωλείτε αγαθά σε πελάτες εκτός της ΕΕ, δεν χρεώνετε ΦΠΑ, αν και πιθανόν δικαιούστε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε εσείς οι ίδιοι για συναφείς δαπάνες σας (αγαθά/υπηρεσίες που αγοράσθηκαν για τους σκοπούς της προαναφερθείσας πώλησης).

Αγορά

Όταν αγοράζετε αγαθά για τους σκοπούς της επιχείρησής σας από προμηθευτή που έχει την έδρα του εκτός της ΕΕ, πρέπει κατά κανόνα να καταβάλετε ΦΠΑ στο σημείο εισαγωγής (ο οποίος ενδεχομένως εκπίπτεται στην επόμενη δήλωση ΦΠΑ αν πραγματοποιείτε φορολογητέες πωλήσεις).

Άλλες χώρες της ΕΕ

Πώληση σε επιχειρήσεις

Αν πωλείτε σε άλλη επιχείρησηαγαθά, τα οποία αποστέλλονται σε άλλη χώρα της ΕΕ, δεν χρεώνετε ΦΠΑεφόσον ο πελάτης σας διαθέτει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ.

Εξακολουθείτε να μπορείτε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε εσείς οι ίδιοι για συναφείς δαπάνες σας (αγαθά/υπηρεσίες που αγοράστηκαν για τους σκοπούς της συγκεκριμένης πώλησης).

Αν ο πελάτης δεν έχει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ, κατά κανόνα επιβάλλεται ΦΠΑ στην πώληση, με τον συντελεστήπου ισχύει στη χώρα σας.

Πώληση σε καταναλωτές

Όταν πωλείτε αγαθά και τα στέλνετε σε καταναλωτέςσε άλλη χώρα της ΕΕ, οφείλετε να εγγραφείτε στη χώρα αυτή και να χρεώνετε ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει εκεί– εκτός αν η συνολική αξία των ετήσιων πωλήσεών σας στη συγκεκριμένη χώρα είναι κάτω από το όριο που έχει θέσει η ίδια η χώρα (35.000 ή100.000 ευρώ).

Περισσότερες λεπτομέρειες, για κάθε χώρα χωριστά:

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Αν πωλείτε προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ή νέα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητο, σκάφος ή αεροσκάφος), ισχύουν ειδικοί κανόνες français Deutsch English .

Αγορά

Όταν αγοράζετε και παραλαμβάνετε αγαθά για επιχειρηματικούς λόγους από άλλη χώρα της ΕΕ, πρέπει να υπολογίζετε τον ΦΠΑ επί της συναλλαγής σαν να είχατε πωλήσει εσείς οι ίδιοι τα αγαθά, με τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα σας.

Κατά κανόνα, θα μπορέσετε αργότερα να εκπέσετε το ποσό αυτό.

Ισχύουν ορισμένες σημαντικές εξαιρέσεις français Deutsch Englishαπό αυτούς τους βασικούς κανόνες.

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

 

Χώρες εκτός ΕΕ

Πώληση

Όταν παρέχετε υπηρεσίες σε πελάτες εκτός της ΕΕ, κανονικά δεν χρεώνετε ΦΠΑ (αν όμως γίνεται χρήση της υπηρεσίας σε άλλη χώρα της ΕΕ, η χώρα αυτή μπορεί να επιβάλει την είσπραξη ΦΠΑ) , αν και μπορείτε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε εσείς οι ίδιοι για συναφείς δαπάνες σας (αγαθά/υπηρεσίες που αγοράσθηκαν για τους σκοπούς της προαναφερθείσας πώλησης).

Αγορά για επιχειρήσεις

Όταν λαμβάνετε υπηρεσίες για τους σκοπούς της επιχείρησής σας από προμηθευτή που έχει την έδρα του εκτός της ΕΕ, πρέπει κατά κανόνα να καταβάλλετε ΦΠΑ με τον συντελεστήπου ισχύει στη χώρα σας, σαν να είχατε παράσχει εσείς οι ίδιοι την υπηρεσία (με τη διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης, ένα σύστημα αυτοαξιολόγησης).

Κατά κανόνα, θα μπορέσετε αργότερα να εκπέσετε το ποσό αυτό.

Άλλες χώρες της ΕΕ

Πώληση σε επιχειρήσεις

Κατά κανόνα δεν χρεώνετε τους πελάτες σας με ΦΠΑ. Για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, οι πελάτες σας θα καταβάλλουν ΦΠΑ με τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα τους (κάνοντας χρήση της αντιστροφής της επιβάρυνσης).

Εξακολουθείτε να μπορείτε να εκπέσετε τον ΦΠΑ που καταβάλατε εσείς οι ίδιοι για συναφείς δαπάνες σας (αγαθά/υπηρεσίες που αγοράστηκαν για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσίας).

Πώληση σε καταναλωτές

Πρέπει κανονικά να χρεώνετε στους πελάτες σας ΦΠΑ με τον συντελεστήπου ισχύει στη χώρα σας. Εξαιρούνται οι τηλεπικοινωνιακές, οι ραδιοτηλεοπτικές και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες φορολογούνται πάντοτε στη χώρα του πελάτη (στην οποία ο ιδιώτης έχει τη μόνιμη διεύθυνσή του ή συνήθως κατοικεί ή στην οποία έχει εγκατασταθεί άτομο μη υποκείμενο στον φόρο).

Αγορά

Όταν, για τους σκοπούς της επιχείρησής σας, αγοράζετε και λαμβάνετε υπηρεσίες από άλλη χώρα της ΕΕ, πρέπει να υπολογίζετε τον ΦΠΑ επί της συναλλαγής σαν να είχατε πωλήσει εσείς οι ίδιοι τις υπηρεσίες, με τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα σας (με τη διαδικασία αντιστροφής της επιβάρυνσης, ένα σύστημα αυτοαξιολόγησης).

Κατά κανόνα, θα μπορέσετε αργότερα να εκπέσετε το ποσό αυτό.

Ισχύουν ορισμένες σημαντικές εξαιρέσεις français Deutsch Englishαπό αυτούς τους βασικούς κανόνες.

Ειδικά εδάφη

Οι κανόνες ΦΠΑ πρέπει να εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ. Ωστόσο, λόγω ειδικών συνθηκών, εξαιρούνται τα παρακάτω εδάφη τα οποία ανήκουν ή συνδέονται με κράτη μέλη:

 • Νήσοι Ώλαντ
 • Έδαφος του Μπίζινγκεν
 • Νήσος Ελιγολάνδη
 • Όρος Άθως
 • Καμπιόνε ντ’ Ιτάλια
 • Ιταλικά ύδατα της λίμνης Λουγκάνο
 • Λιβίνιο
 • Κανάριοι Νήσοι
 • Θέουτα
 • Μελίλια
 • Νήσοι της Μάγχης
 • Γιβραλτάρ

 

Ο ΦΠΑ εφαρμόζεται επίσης στα εξής εδάφη εκτός της ΕΕ:

 • Μονακό
 • Νήσος του Μαν
 • Βάσεις του ΗΒ στην Κύπρο

Τιμολόγια

Όταν πραγματοποιείτε πωλήσεις σε άλλες επιχειρήσεις, πρέπει να εκδίδετε τιμολόγιο σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή.

Κατά την εγγραφή σας στο μητρώο ΦΠΑ, λαμβάνετε αριθμό ΦΠΑ τον οποίο πρέπει να αναγράφετε σε όλα τα τιμολόγια που δίνετε σε πελάτες, μαζί με το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ και άλλα τυποποιημένα στοιχεία.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network . Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές