Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 08/2015

Επικαιροποίηση 08/2015

Αναφορά παρατυπιών


Διαδώστε το 
		Μοιραστείτε το στο Facebook
	
		Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
	
		Διαδώστε το στο google+
	
		Μοιραστείτε το στο linkedIn

Αν έχετε συμμετάσχει σε διαγωνισμό για δημόσια σύμβαση και πιστεύετε ότι έχετε υποστεί διακριτική μεταχείριση, ή διαπιστώσατε παρατυπίες στη σχετική διαδικασία, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή.

Διαδικασία προφυγής

Οποιοσδήποτε έχει υποβάλει προσφορά σε δημόσιο διαγωνισμό έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή για όλη τη διαδικασία. Τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να απαιτήσουν να ασκήσετε κατ' αρχάς προσφυγή στη δημόσια αρχή που διεξήγαγε τη διαδικασία - στην περίπτωση αυτή, η άσκηση της εν λόγω προσφυγής συνεπάγεται την άμεση αναστολή της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

Αν η εξέταση της προσφυγής σας ανατεθεί σε ανεξάρτητο όργανο, η δημόσια αρχή δεν μπορεί να αναθέσει τη σύμβαση πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσφυγής.

 

Πρέπει να έχετε προθεσμία τουλάχιστον 10 ημέρες από την ημέρα που λάβατε την απόφαση απόρριψης μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (15 ημέρες αν η απόφαση εστάλη ταχυδρομικά) για να κινήσετε διαδικασία προσφυγής. Το διάστημα αυτό είναι η ανασταλτική προθεσμία κατά την οποία η δημόσια αρχή δεν μπορεί να συνάψει τη σύμβαση.

Δεν ισχύει ανασταλτική προθεσμία αν:  

  • δεν απαιτείτο προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού
  • η σύμβαση ανατέθηκε στον μοναδικό προσφέροντα
  • η σύμβαση βασιζόταν σε συμφωνία - πλαίσιο

Ανενεργές συμβάσεις

Το ανεξάρτητο όργανο προσφυγής θα κηρύξει ανενεργή μια σύμβαση που έχει ήδη ανατεθεί εφόσον:

  • η δημόσια αρχή ανέθεσε τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού, ενώ η δημοσίευση ήταν υποχρεωτική
  • οι μη επιλεγέντες προσφέροντες στερήθηκαν της δυνατότητας να ασκήσουν προσφυγή (π.χ. δεν τηρήθηκε ανασταλτική προθεσμία)
  • υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για διακρίσεις εις βάρος των απορριφθέντων υποψηφίων
 

Αν θέλετε να επανεξεταστεί και ενδεχομένως να κηρυχθεί ανενεργή μια διαδικασία, έχετε προθεσμία τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες (που μπορεί να αυξηθεί σε 6 μήνες κατ' ανώτατο όριο) μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης ανάθεσης της σύμβασης για να ενημερώσετε το όργανο προσφυγής.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ μια σύμβαση μπορεί να παραμείνει σε ισχύ ακόμη και αν το όργανο προσφυγής διαπιστώσει παρατυπίες που κανονικά θα το υποχρέωναν να κηρύξει τη σύμβαση ανενεργή - π.χ. όταν το εν λόγω όργανο κρίνει ότι η διατήρηση της σύμβασης σε ισχύ θα ήταν προς το γενικό δημόσιο συμφέρον. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να επιβληθούν στη δημόσια αρχή εναλλακτικές κυρώσεις (όπως πρόστιμα) ή να μειωθεί η διάρκεια της σύμβασης.

Βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιων Συμβάσεων

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΔΔΣ) έχει ως αποστολή τη βελτίωση της διαδικασίας επιβολής των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις με την ανταλλαγή εμπειρογνωσίας μεταξύ ειδικών για δημόσιες συμβάσεις και την προώθηση αποτελεσματικών μορφών ανεπίσημης συνεργασίας, όπως η διαδικασία ανεπίσημης επίλυσης προβλημάτων σε διασυνοριακές υποθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθεστώς παρατηρητή στο ΕΔΔΣ και στηρίζει τις δραστηριότητές του.

Αν έχετε συμμετάσχει σε διαγωνισμό δημοσίων συμβάσεων σε άλλη χώρα και νομίζετε ότι έχετε υποστεί διακριτική μεταχείριση, ή ότι έχουν σημειωθεί παρατυπίες, μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια στον σύνδεσμο επικοινωνίας ΕΔΔΣ στη χώρα σας English .

Ο σύνδεσμος επικοινωνίας ΕΔΔΣ στη χώρα σας θα έλθει σε επαφή με τον αντίστοιχο σύνδεσμο στη χώρα όπου συμμετείχατε στον διαγωνισμό. Ο σύνδεσμος επικοινωνίας ΕΔΔΣ σε αυτή τη χώρα θα εξετάσει το ζήτημά σας με την αρμόδια δημόσια αρχή.

 

Σε περίπτωση που δεν λύσετε το πρόβλημά σας μέσω αυτής της ανεπίσημης και δωρεάν διαδικασίας, μπορείτε να προσφύγετε σε ένδικα μέσα στην εν λόγω χώρα. Αν νομίζετε ότι η χώρα αυτή παραβίασε τη νομοθεσία της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι σύνδεσμοι επικοινωνίας ΕΔΔΣ μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες γι΄αυτές τις διαδικασίες.

 

Η υποβολή καταγγελίας στον σύνδεσμο επικοινωνίας ΕΔΔΣ δεν συνεπάγεται την αναστολή  της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και θα πρέπει να το λαμβάνετε υπόψη αν θέλετε να ζητήσετε την επιβολή υποχρεωτικών προσωρινών μέτρων για την επανόρθωση των εικαζόμενων παραβάσεων.Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network . Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

Χώρα

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Firenze

Milano

Napoli

Pieta

Roma

Torino

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Ljubljana

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές