Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 14/06/2017

Αναφορά παρατυπιών

Αν έχετε συμμετάσχει σε διαγωνισμό για δημόσια σύμβαση και πιστεύετε ότι έχετε υποστεί διακριτική μεταχείριση, ή διαπιστώσατε παρατυπίες στη σχετική διαδικασία, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή.

Διαδικασία προφυγής

Οποιοσδήποτε έχει υποβάλει προσφορά σε δημόσιο διαγωνισμό έχει το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή για όλη τη διαδικασία. Τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν να απαιτήσουν να ασκήσετε κατ' αρχάς προσφυγή στη δημόσια αρχή που διεξήγαγε τη διαδικασία - στην περίπτωση αυτή, η άσκηση της εν λόγω προσφυγής συνεπάγεται την άμεση αναστολή της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.

Αν η εξέταση της προσφυγής σας ανατεθεί σε ανεξάρτητο όργανο, η δημόσια αρχή δεν μπορεί να αναθέσει τη σύμβαση πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσφυγής.

 

Πρέπει να έχετε προθεσμία τουλάχιστον 10 ημέρες από την ημέρα που λάβατε την απόφαση απόρριψης μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (15 ημέρες αν η απόφαση εστάλη ταχυδρομικά) για να κινήσετε διαδικασία προσφυγής. Το διάστημα αυτό είναι η ανασταλτική προθεσμία κατά την οποία η δημόσια αρχή δεν μπορεί να συνάψει τη σύμβαση.

Δεν ισχύει ανασταλτική προθεσμία αν:  

  • δεν απαιτείτο προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού
  • η σύμβαση ανατέθηκε στον μοναδικό προσφέροντα
  • η σύμβαση βασιζόταν σε συμφωνία - πλαίσιο

Ανενεργές συμβάσεις

Το ανεξάρτητο όργανο προσφυγής θα κηρύξει ανενεργή μια σύμβαση που έχει ήδη ανατεθεί εφόσον:

  • η δημόσια αρχή ανέθεσε τη σύμβαση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού, ενώ η δημοσίευση ήταν υποχρεωτική
  • οι μη επιλεγέντες προσφέροντες στερήθηκαν της δυνατότητας να ασκήσουν προσφυγή (π.χ. δεν τηρήθηκε ανασταλτική προθεσμία)
  • υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για διακρίσεις εις βάρος των απορριφθέντων υποψηφίων
 

Αν θέλετε να επανεξεταστεί και ενδεχομένως να κηρυχθεί ανενεργή μια διαδικασία, έχετε προθεσμία τουλάχιστον 30 ημερολογιακές ημέρες (που μπορεί να αυξηθεί σε 6 μήνες κατ' ανώτατο όριο) μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσης ανάθεσης της σύμβασης για να ενημερώσετε το όργανο προσφυγής.

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ μια σύμβαση μπορεί να παραμείνει σε ισχύ ακόμη και αν το όργανο προσφυγής διαπιστώσει παρατυπίες που κανονικά θα το υποχρέωναν να κηρύξει τη σύμβαση ανενεργή - π.χ. όταν το εν λόγω όργανο κρίνει ότι η διατήρηση της σύμβασης σε ισχύ θα ήταν προς το γενικό δημόσιο συμφέρον. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να επιβληθούν στη δημόσια αρχή εναλλακτικές κυρώσεις (όπως πρόστιμα) ή να μειωθεί η διάρκεια της σύμβασης.

Βοήθεια από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιων Συμβάσεων

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΔΔΣ) έχει ως αποστολή τη βελτίωση της διαδικασίας επιβολής των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις με την ανταλλαγή εμπειρογνωσίας μεταξύ ειδικών για δημόσιες συμβάσεις και την προώθηση αποτελεσματικών μορφών ανεπίσημης συνεργασίας, όπως η διαδικασία ανεπίσημης επίλυσης προβλημάτων σε διασυνοριακές υποθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθεστώς παρατηρητή στο ΕΔΔΣ και στηρίζει τις δραστηριότητές του.

Αν έχετε συμμετάσχει σε διαγωνισμό δημοσίων συμβάσεων σε άλλη χώρα και νομίζετε ότι έχετε υποστεί διακριτική μεταχείριση, ή ότι έχουν σημειωθεί παρατυπίες, μπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια στον σύνδεσμο επικοινωνίας ΕΔΔΣ στη χώρα σας English .

Ο σύνδεσμος επικοινωνίας ΕΔΔΣ στη χώρα σας θα έλθει σε επαφή με τον αντίστοιχο σύνδεσμο στη χώρα όπου συμμετείχατε στον διαγωνισμό. Ο σύνδεσμος επικοινωνίας ΕΔΔΣ σε αυτή τη χώρα θα εξετάσει το ζήτημά σας με την αρμόδια δημόσια αρχή.

 

Σε περίπτωση που δεν λύσετε το πρόβλημά σας μέσω αυτής της ανεπίσημης και δωρεάν διαδικασίας, μπορείτε να προσφύγετε σε ένδικα μέσα στην εν λόγω χώρα. Αν νομίζετε ότι η χώρα αυτή παραβίασε τη νομοθεσία της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι σύνδεσμοι επικοινωνίας ΕΔΔΣ μπορούν να σας δώσουν πληροφορίες γι΄αυτές τις διαδικασίες.

 

Η υποβολή καταγγελίας στον σύνδεσμο επικοινωνίας ΕΔΔΣ δεν συνεπάγεται την αναστολή  της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και θα πρέπει να το λαμβάνετε υπόψη αν θέλετε να ζητήσετε την επιβολή υποχρεωτικών προσωρινών μέτρων για την επανόρθωση των εικαζόμενων παραβάσεων.Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

ΝαιΌχι

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.