Available languages:

Последна проверка : 01/03/2017

Валидност на автомобилната застраховка в ЕС – България

Валидност на застраховката на МПС в България

Застраховка на МПС от трета страна

Когато се преместите временно в България от друга страна от ЕС (като студент, пенсионер, втори собственик на жилище, трансграничното пътуване до работното място), съществуващата Ви застрахователна полица от друга страна от ЕС остава валидна за остатъка от периода, за който е подписана.

Можете да използвате съществуващата си полица, дори и след като сте се преместили в България (след като официално сте регистриран като жител) от друга страна в ЕС, за срока, за който е сключена.

История на изплатените щети

Планът за оценка на риска, който се използва от застрахователите на превозни средства в България се нарича бонус – малус система и се основава на следните критерии: изплатени виновно причинени щети за последните 5 години – прилага се малус. Варира от 10% до 40% завишение на тарифната ставка. При липса на виновно причинени щети за последните 5 години – прилага се Бонус . Варира от 10% до 40% отстъпка на тарифната ставка.

Ако сте гражданин на ЕС, от застрахователите в България се изисква по закон да признаят Вашата история изплатените щети от друга страна в ЕС и да я вземат предвид при изчисляването на Вашата застрахователна вноска.

Документите, издадени в друга държава от ЕС, свързани с историята на изплатените Ви щети се приемат при следните условия: Сертификат потвърждение от застраховател/и или справка от Полицията.
Нужно е да представите следните документи Сертификат потвърждение от застраховател/и или справка от Полицията на избрания застраховател.

Разрешаване на спорове

Ако не сте съгласни с изплащане на застраховка или друго решение, взето от Вашия застраховател, можете да се свържете с Централно управление на съответната застрахователна компания, където се подава възражение, при ново несъгласие се обръщате към съответния Районен съд.

Представители за уреждане на претенции

Гаранционен фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: