Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 27/03/2019

Αναγνώριση και ισχύς άδειας οδήγησης

Απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να επικαλεστεί το άρθρο 50 της ΣΕΕ: Περισσότερες πληροφορίες

επί του παρόντος, το ΗΒ εξακολουθεί να είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αυτό συνεπάγεται.

Ευρωπαϊκές άδειες οδήγησης

Αν η άδεια οδήγησής σας έχει εκδοθεί από χώρα της ΕΕ, αναγνωρίζεται σε όλη την ΕΕ.  

Αν λοιπόν μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, κατά κανόνα δεν θα χρειαστεί να αντικαταστήσετε την άδειά σας. Μπορείτε να οδηγείτε στη νέα σας χώρα με την άδεια που ήδη διαθέτετε, εφόσον:

Οι κατηγορίες AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE αναγνωρίζονται και σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Όταν μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ, ενημερωθείτε για τους κανόνες και τις εξαιρέσεις που ισχύουν για την ανανέωση και αντικατάσταση άδειας οδήγησης.

Τυποποιημένη μορφή

Από το 2013, όλες οι νέες άδειες οδήγησης που εκδίδονται στην ΕΕ έχουν τυποποιημένη μορφή – μια πλαστική κάρτα με φωτογραφία, σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, με βελτιωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

Μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την παλαιά σας άδεια οδήγησης, αλλά θα σας χορηγηθεί άλλη με τη νέα μορφή όταν ανανεώσετε την άδεια που έχετε και, σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως το 2033.

Αν έχετε άδεια οδήγησης που ισχύει επ' άπειρον, ενημερωθείτε από τις εθνικές αρχές για το πότε πρέπει να την αντικαταστήσετε από το νέο τυποποιημένο μοντέλο.

Υπάρχουν πάνω από 110 έγκυροι ευρωπαϊκοί τύποι άδειας οδήγησης στην ΕΕ.

Μάθετε περισσότερα για τον τύπο της άδειας οδήγησής σας , π.χ. για τη μορφή του, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του, τα δικαιώματα που παρέχει και τις κατηγορίες οχημάτων που αναγράφονται σ' αυτόν.

Ισχύς σε διάφορες χώρες της ΕΕ

Όταν λήξει η ισχύς της άδειας οδήγησής σας, πρέπει να την ανανεώσετε στη χώρα όπου έχετε τη συνήθη κατοικία σας.

Η νέα σας άδεια μπορεί να έχει διαφορετική περίοδο ισχύος και θα υπόκειται στους περιορισμούς/όρους που ισχύουν στη νέα σας χώρα.

10 χρόνια: Βέλγιο, Βουλγαρία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σουηδία,Τσεχική Δημοκρατία

15 χρόνια: Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Κύπρος, Πολωνία, Σλοβακία, Φινλανδία

Προσωρινές άδειες οδήγησης

Οι προσωρινές άδειες, οι διεθνείς άδειες ή τα πιστοποιητικά οδήγησης που εκδίδονται στη χώρα καταγωγής σας δεν ρυθμίζονται σε επίπεδο ΕΕ και ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Έχετε προσωρινή άδεια οδήγησης και μετακομίζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ; Ενημερωθείτε για τους ισχύοντες κανόνες από την εθνική αρμόδια αρχή για τις άδειες οδήγησης της χώρας στην οποία μετακομίζετε.

Αναγνώριση ευρωπαϊκών αδειών οδήγησης που εκδίδονται σε αντικατάσταση αδειών από χώρες εκτός ΕΕ

Αν είστε κάτοχος ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης που έχει εκδοθεί σε αντικατάσταση άδειας από χώρα εκτός ΕΕ και επιθυμείτε να μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ με τη νέα άδειά σας, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η νέα σας άδεια μπορεί να μην αναγνωρίζεται εκεί. Η σχετική απόφαση εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια κάθε χώρας της ΕΕ.

Θα πρέπει να ενημερωθείτε από τις τοπικές αρχές της νέας σας χώρας για τους όρους αναγνώρισης των αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί σε χώρα εκτός ΕΕ.

Η ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης που σας χορηγείται όταν παραδίδετε την αρχική σας άδεια που έχει εκδοθεί από χώρα εκτός ΕΕ πρέπει να περιέχει έναν κωδικό ο οποίος υποδηλώνει τη χώρα έκδοσης της αρχικής άδειας (π.χ. 70.0123456789.NL).

Μια αληθινή ιστορία

Η Άνχελες είναι Χιλιανή και μετακόμισε στην Ισπανία πριν από μερικά χρόνια. Επειδή η Ισπανία αναγνωρίζει τις χιλιανές άδειες οδήγησης, η Άνχελες αντικατέστησε την άδειά της με ισπανική αφού ολοκλήρωσε ορισμένες διοικητικές διατυπώσεις.

Με αυτή τη νέα άδεια, η Άνχελες μπορεί να οδηγεί σε όλη την ΕΕ. Ωστόσο, αν ποτέ μετακομίσει από την Ισπανία σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει να ελέγξει αν οι αρχές της χώρας αυτής αναγνωρίζουν την ισπανική άδεια οδήγησής της.

Αν η νέα χώρα αναγνωρίζει αυτόματα την αρχική χιλιανή της άδεια, η Άνχελες θα μπορεί να οδηγεί εκεί με την ισπανική άδεια που αντικατέστησε την αρχική της. Αν όχι, ίσως χρειαστεί να αναγνωρίσει επίσημα την χιλιανή της άδεια στη νέα χώρα ή να την αντικαταστήσει με άδεια της χώρας αυτής.

Ειδικές ανά χώρα πληροφορίες

Ενημερωθείτε για τους κανόνες σχετικά με την αναγνώριση και ισχύ της άδειας οδήγησης στη χώρα όπου ζείτε:

Επιλέξτε χώρα
 • Αυστρίαatdeen
 • Βέλγιοbedeenfrnl
 • Βουλγαρίαbgbgen
 • Γαλλίαfrenfr
 • Γερμανίαdedeen
 • Δανίαdkdaen
 • Ελλάδαgr
 • Εσθονίαeeenet
 • Ηνωμένο Βασίλειοgben
 • Ιρλανδίαieen
 • Ισλανδίαisen
 • Ισπανίαesenes
 • Ιταλίαitenit
 • Κάτω Χώρεςnlennl
 • Κροατίαhr
 • Κύπροςcyelen
 • Λετονίαlv
 • Λιθουανίαltenlt
 • Λιχτενστάινlien
 • Λουξεμβούργοludeenfr
 • Μάλταmtenmt
 • Νορβηγίαnoen
 • Ουγγαρίαhuenhu
 • Πολωνίαplenpl
 • Πορτογαλίαptenpt
 • Ρουμανίαroenro
 • Σλοβακίαskensk
 • Σλοβενίαsi
 • Σουηδίαseensv
 • Τσεχίαczcsen
 • Φινλανδίαfienfisv

* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών ιστότοπων.

Νομοθεσία της ΕΕ

Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: