Последна проверка: 27/03/2019

Признаване и валидност на шофьорски книжки

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Шофьорски книжки, издадени в ЕС

Шофьорска книжка, издадена от държава от ЕС, се признава навсякъде в Съюза.  

Това означава, че когато се премествате в друга страна от ЕС, обикновено не трябва да подменяте свидетелството си за управление на МПС. Можете да шофирате в новата страна с настоящото си свидетелство за управление, ако:

Категориите AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE също се признават в другите страни от ЕС.

Проверете правилата и изключенията във връзка с подновяване и подмяна на шофьорски книжки при преместване в друга страна от ЕС.

Стандартен формат

От 2013 г. всички шофьорски книжки, издавани в ЕС, са в стандартен формат – пластмасова карта с размер на кредитна карта, и с по-сигурни защитни елементи.

Все още можете да използвате настоящата си книжка, но когато я подновявате или при всички случаи най-късно до 2033 г., ще ви бъде издадена книжка в новия формат.

Ако имате безсрочна шофьорска книжка, обърнете се към националните органи, за да разберете кога трябва да я смените с новия стандартен модел книжка.

В момента има над 110 вида свидетелства за управление на МПС, които са валидни в ЕС.

Научете повече за вида на вашето свидетелство за управление на МПС , включително как изглежда, неговите защитни елементи и правата и категориите превозни средства, посочени върху него.

Валидност в различните страни от ЕС

Когато срокът на валидност на вашата шофьорска книжка изтече, трябва да я подновите в страната, в която пребивавате обичайно.

Новата шофьорска книжка може да е с различен срок на валидност и за нея ще важат ограниченията/условията, които се прилагат в новата страна.

10 години: Белгия, България, Хърватия, Чешка република, Естония, Италия, Испания, Унгария, Ирландия, Литва, Латвия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словения, Швеция, Обединено кралство

15 години: Австрия, Кипър, Германия, Дания, Финландия, Франция, Гърция, Полша, Словакия

Временни шофьорски книжки

Временни свидетелства за управление на МПС, международни шофьорски книжки или други удостоверения, издадени във вашата страна по произход, не са обхванати от нормативната уредба на ЕС и може да не се признават в други страни от Съюза.

Имате временна шофьорска книжка и се премествате в друга държава от ЕС? Обърнете се към компетентния орган за свидетелствата за управление на МПС в страната, в която се премествате, за да проверите какви са правилата.

Признаване на шофьорски книжки, издадени от страни от ЕС в замяна на книжки от страни извън ЕС

Ако притежавате шофьорска книжка, издадена от страна от ЕС в замяна на шофьорска книжка от страна извън ЕС, и желаете да се преместите в друга страна от ЕС с подменената си шофьорска книжка, трябва да имате предвид, че тя може да не бъде призната в новата страна. Това зависи от конкретната страна от ЕС.

Необходимо е да се информирате от органите в съответната страна какви са условията за признаване на шофьорски книжки, издадени от страни извън ЕС.

Шофьорската книжка, издадена ви в ЕС в замяна на вашата предишна книжка, трябва да съдържа код, посочващ страната, в която е издадена първоначално (напр. 70.0123456789.NL).

Лична история

Анхелес е чилийка, която се премества в Испания преди няколко години. Тъй като Испания признава чилийските шофьорски книжки, Анхелес успява да замени своята чилийска книжка с испанска книжка след уреждане на някои административни формалности.

С новата си шофьорска книжка Анхелес може да шофира в ЕС. Ако обаче тя реши един ден да се премести от Испания в друга страна от ЕС, тя трябва да се информира дали властите в съответната страна признават испанската ѝ шофьорска книжка.

Ако в новата ѝ страна на пребиваване предишната ѝ чилийска книжка се признава автоматично, тя ще може да продължи да шофира със своята испанска шофьорска книжка. Ако това не е така, може да се наложи чилийската ѝ шофьорска книжка да бъде официално призната или заменена в новата страна.

Информация за отделните държави

Проверете правилата за признаване и валидност на шофьорските книжки в страната, в която живеете:

Изберете държава
 • Австрияatdeen
 • Белгияbedeenfrnl
 • Българияbgbgen
 • Германияdedeen
 • Гърцияgr
 • Данияdkdaen
 • Естонияeeenet
 • Ирландияieen
 • Исландияisen
 • Испанияesenes
 • Италияitenit
 • Кипърcyelen
 • Латвияlv
 • Литваltenlt
 • Лихтенщайнlien
 • Люксембургludeenfr
 • Малтаmtenmt
 • Нидерландияnlennl
 • Норвегияnoen
 • Обединено кралствоgben
 • Полшаplenpl
 • Португалияptenpt
 • Румънияroenro
 • Словакияskensk
 • Словенияsi
 • Унгарияhuenhu
 • Финландияfienfisv
 • Францияfrenfr
 • Хърватияhr
 • Чехияczcsen
 • Швецияseensv

* Националните органи все още не са предоставили информация.

Европейската комисия не носи отговорност за съдържанието на външни уебсайтове.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: