Последна проверка : 27/09/2018

Признаване и валидност на шофьорски книжки

Шофьорски книжки, издадени в ЕС

Шофьорска книжка, издадена от държава от ЕС, се признава навсякъде в Съюза.  

Това означава, че когато се премествате в друга страна от ЕС, обикновено не трябва да подменяте свидетелството си за управление на МПС. Можете да шофирате в новата страна с настоящото си свидетелство за управление, ако:

Категориите AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D и DE също се признават в другите страни от ЕС.

Проверете правилата и изключенията във връзка с подновяване и подмяна на шофьорски книжки при преместване в друга страна от ЕС.

Стандартен формат

От 2013 г. всички шофьорски книжки, издавани в ЕС, са в стандартен формат – пластмасова карта с размер на кредитна карта, и с по-сигурни защитни елементи.

Все още можете да използвате настоящата си книжка, но когато я подновявате или при всички случаи най-късно до 2033 г., ще ви бъде издадена книжка в новия формат.

Ако имате безсрочна шофьорска книжка, обърнете се към националните органи, за да разберете кога трябва да я смените с новия стандартен модел книжка.

В момента има над 110 вида свидетелства за управление на МПС, които са валидни в ЕС.

Научете повече за вида на вашето свидетелство за управление на МПС , включително как изглежда, неговите защитни елементи и правата и категориите превозни средства, посочени върху него.

Валидност в различните страни от ЕС

Когато срокът на валидност на вашата шофьорска книжка изтече, трябва да я подновите в страната, в която пребивавате обичайно.

Новата шофьорска книжка може да е с различен срок на валидност и за нея ще важат ограниченията/условията, които се прилагат в новата страна.

10 години: Белгия, България, Хърватия, Чешка република, Естония, Италия, Испания, Унгария, Ирландия, Литва, Латвия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словения, Швеция, Обединено кралство

15 години: Австрия, Кипър, Германия, Дания, Финландия, Франция, Гърция, Полша, Словакия

Временни шофьорски книжки

Временни свидетелства за управление на МПС, международни шофьорски книжки или други удостоверения, издадени във вашата страна по произход, не са обхванати от нормативната уредба на ЕС и може да не се признават в други страни от Съюза.

Имате временна шофьорска книжка и се премествате в друга държава от ЕС? Обърнете се към компетентния орган за свидетелствата за управление на МПС в страната, в която се премествате, за да проверите какви са правилата.

Признаване на шофьорски книжки, издадени от страни от ЕС в замяна на книжки от страни извън ЕС

Ако притежавате шофьорска книжка, издадена от страна от ЕС в замяна на шофьорска книжка от страна извън ЕС, и желаете да се преместите в друга страна от ЕС с подменената си шофьорска книжка, трябва да имате предвид, че тя може да не бъде призната в новата страна. Това зависи от конкретната страна от ЕС.

Необходимо е да се информирате от органите в съответната страна какви са условията за признаване на шофьорски книжки, издадени от страни извън ЕС.

Шофьорската книжка, издадена ви в ЕС в замяна на вашата предишна книжка, трябва да съдържа код, посочващ страната, в която е издадена първоначално (напр. 70.0123456789.NL).

Лична история

Анхелес е чилийка, която се премества в Испания преди няколко години. Тъй като Испания признава чилийските шофьорски книжки, Анхелес успява да замени своята чилийска книжка с испанска книжка след уреждане на някои административни формалности.

С новата си шофьорска книжка Анхелес може да шофира в ЕС. Ако обаче тя реши един ден да се премести от Испания в друга страна от ЕС, тя трябва да се информира дали властите в съответната страна признават испанската ѝ шофьорска книжка.

Ако в новата ѝ страна на пребиваване предишната ѝ чилийска книжка се признава автоматично, тя ще може да продължи да шофира със своята испанска шофьорска книжка. Ако това не е така, може да се наложи чилийската ѝ шофьорска книжка да бъде официално призната или заменена в новата страна.

Информация за отделните държави

Проверете правилата за признаване и валидност на шофьорските книжки в страната, в която живеете:

Изберете държава
 • Австрияatdeen
 • Белгияbedeenfrnl
 • Българияbgbgen
 • Германияdedeen
 • Гърцияgr
 • Данияdkdaen
 • Естонияeeenet
 • Ирландияieen
 • Исландияisen
 • Испанияesenes
 • Италияitenit
 • Кипърcyelen
 • Латвияlv
 • Литваltenlt
 • Лихтенщайнlien
 • Люксембургludeenfr
 • Малтаmtenmt
 • Нидерландияnlennl
 • Норвегияnoen
 • Обединено кралствоgben
 • Полшаplenpl
 • Португалияptenpt
 • Румънияroenro
 • Словакияskensk
 • Словенияsi
 • Унгарияhuenhu
 • Финландияfienfisv
 • Францияfrenfr
 • Хърватияhr
 • Чешка републикаczcsen
 • Швецияseensv

* Националните органи все още не са предоставили информация.

Европейската комисия не носи отговорност за съдържанието на външни уебсайтове.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете помощ или съвет от европейския потребителски център във вашата странаen

Споделяне на страницата: