Навигационна пътека

Актуализация : 25/11/2014

travel

Граждани на ЕС

Ако сте гражданин на ЕС , не е необходимо да показвате личната си карта или паспорта си, когато пътувате между страни от Шенгенското пространство.

Дори ако не ви е необходим паспорт за гранични проверки в Шенгенското пространство, все пак винаги е препоръчително да носите със себе си паспорт или лична карта, за да можете да докажете самоличността си при необходимост (ако ви спре полиция, когато се качвате в самолет и т.н.). Страните от ЕС, които са в Шенгенското пространство, могат да приемат национални правила, задължаващи ви да притежавате или да носите със себе си определени документи, когато сте на тяхна територия.

Шофьорски книжки, банкови карти, пощенски или данъчни документи не се приемат като валидни пътни документи или доказателство за самоличност.

Шенгенското пространство включва:

Австрия

Унгария

Норвегия

Белгия

Исландия

Полша

Чешка република

Италия

Португалия

Дания

Латвия

Словакия

Естония

Лихтенщайн

Словения

Финландия

Литва

Испания

Франция

Люксембург

Швеция

Германия

Малта

Швейцария

Гърция

Нидерландия

 

Трябва да покажете валидна лична карта или паспорт, когато пътувате до или от България, Хърватия, Кипър, Ирландия, Румъния и Обединеното кралство. Въпреки че са част от ЕС, тези държави не принадлежат към Шенгенското пространство. Преди да заминете, проверете с какви документи трябва да разполагате при пътуване извън вашата страна и при влизане в страната от ЕС извън Шенгенското пространство, която смятате да посетите.

Вие

 

  • сте изгубили паспорта си или са ви го откраднали?
  • сте си дали сметка, че срокът на паспорта ви е изтекъл по време на пътуването?

И в двете ситуации според правилата на ЕС можете да пътувате само с валидна лична карта или паспорт. Все пак могат да ви окажат помощ, тъй като страните от ЕС имат системи за справяне с подобни случаи.

Условията и процедурите в отделните страни значително се различават. Ако се намирате в ЕС, първо трябва да се обърнете към консулството или посолството на вашата страна. Ако имате подобен проблем в страна извън ЕС, където вашата страна няма консулство или посолство, имате право да потърсите консулска закрила от всяка друга страна от ЕС.

Документи за непълнолетни

Освен че трябва да имат валиден паспорт или лична карта, всички деца, пътуващи:

  • сами или
  • с възрастни, които не са техни законни настойници, или
  • само с един родител

може да се нуждаят от допълнителен (официален) документ, подписан от техните родители, от другия родител или от законния настойник/законните настойници, който им позволява да пътуват.

Първо трябва да се обърнете към местното посолство на страната, до която пътува детето, за да се информирате какви други документи са необходими.

Лична история

Ларс е швед и е на почивка в Испания. Той е взел със себе си карта за самоличност, която е издадена от банка - в Швеция тя се приема като доказателство за самоличност.

Но Ларс може да има проблеми, ако испанските власти поискат да проверят самоличността му, тъй като единствените документи, които те признават в такъв случай, са издадените от шведските власти лични карти и паспорти.

Какви са валидните документи за самоличност във вашата страна?

Отказ за влизане в страна

В много редки случаи държава от ЕС може да откаже достъп на вас или на членове на вашето семейство поради причини, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве.

В такъв случай властите трябва да докажат, че вие или членовете на вашето семейство представлявате действителна, настояща и достатъчно сериозна заплаха.

Имате право да получите това решение в писмена форма, като в него трябва да са посочени всички основания и как и в какви срокове можете да го обжалвате.

Помощ и съвети

Помощ и съвети

Свържете се със специализираните служби за помощ

Потърсете съвет за правата си в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган

Footnote

или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

Retour au texte en cours.

Задължително за граждани на Швеция

Retour au texte en cours.