Навигационна пътека

Споделете по 
	Споделете по „Facebook“
  
	Споделете по „Twitter“
  
	Споделете в Google+
  
	Споделете в linkedIn

Необходими документи

Актуализация : 17/09/2013

Граждани на ЕС

Ако сте гражданин на ЕС , не е необходимо да показвате личната си карта или паспорта си, когато пътувате от една страна от Шенгенското пространство до друга.

Шенгенското пространство за свободно движение включва:

Австрия

Унгария

Норвегия

Белгия

Исландия

Полша

Чехия

Италия

Португалия

Дания

Латвия

Словакия

Естония

Лихтенщайн

Словения

Финландия

Литва

Испания

Франция

Люксембург

Швеция

Германия

Малта

Швейцария

Гърция

Нидерландия

Трябва да покажете валидна лична карта или паспорт, когато пътувате до или от България, Хърватия, Кипър, Ирландия, Румъния и Обединеното кралство. Въпреки че членуват в ЕС, тези държави не принадлежат към Шенгенското пространство за свободно движение. Преди да заминете, проверете с какви документи трябва да разполагате при пътуване извън вашата страна и за да влезете в страната от ЕС извън Шенгенското пространство, която смятате да посетите.

Дори ако не ви е необходим парспорт за гранични проверки в Шенгенското пространство, все пак винаги е най-добре да носите със себе си паспорт или лична карта, за да можете да докажете самоличността си при необходимост (ако ви спре полиция, когато се качвате на самолет и т.н.).

Шофьорски книжки, банкови карти, пощенски или данъчни документи не се приемат като валидни пътни документи или доказателство за самоличност.

Вие

  • сте изгубили паспорта си или са ви го откраднали?
  • сте си дали сметка, че срокът на паспорта ви е изтекъл по време на пътуването?

И в двете ситуации според правилата на ЕС можете да пътувате само с валидна лична карта или паспорт. Все пак могат да ви окажат помощ, тъй като страните от ЕС имат системи за справяне с подобни случаи.

Условията и процедурите в отделните страни значително се различават. Ако се намирате в ЕС, първо трябва да се обърнете към консулството или посолството на вашата страна. (Ако имате подобен проблем в страна извън ЕС, където вашата страна няма консулство или посолство, имате право да потърсите консулска закрила от всяка друга страна от ЕС.)

Документи за непълнолетни

Освен че трябва да имат валиден паспорт или лична карта, всички деца, пътуващи:

  • сами; или
  • с възрастни, които не са техни законни настойници; или
  • само с един родител

може да се нуждаят от допълнителен (официален) документ, подписан от техните родители, другият родител или законният настойник/законните настойници, позволяващ им да пътуват.

Първо трябва да се консултирате с местното посолство на страната, до която пътува детето, за да ви информират какви други документи - ако има такива - са необходими.

Лична история

Ларс е от Швеция и е на почивка в Испания. Взема със себе си своята банкова карта, която в Швеция се приема като доказателство за самоличност.

Но Ларс може да има проблеми, ако испанските власти поискат да проверят самоличността му, тъй като единстветните документи, които те признават в такъв случай, са издадените от шведските власти лични карти и паспорти.

Какви са валидните документи за самоличност във вашата страна?

Отказ за влизане в страна

В много редки случаи държава от ЕС може да откаже достъп на вас или на членове на вашето семейство поради причини, свързани с „обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве“.

В такъв случай властите трябва да докажат, че вие или членовете на вашето семейство представлявате „действителна, настояща и достатъчно сериозна заплаха“.

Имате право да получите това решение в писмена форма, като в него трябва да са посочени всички основания и как и в какви срокове можете да го обжалвате.

Все още се нуждаете от помощ?

Все още се нуждаете от помощ?

Не можете да намерите информацията, която търсите? Имате проблем?

Потърсете съвет за правата си в ЕС

Разрешете проблеми с публичен орган

Footnote

или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

Retour au texte en cours.

Задължително за граждани на Швеция

Retour au texte en cours.