Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 05/04/2016

living-abroad

Εργαζόμενοι και συνταξιούχοι - Δικαίωμα διαμονής

Διαμονή στο εξωτερικό μέχρι 3 μήνες

Ως υπήκοος της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα να ζήσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ. Αν μείνετε εκεί για λιγότερο από 3 μήνες, χρειάζεστε μόνο ισχύον δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο.

Σε πολλές χώρες της ΕΕ, πρέπει να έχετε πάντοτε μαζί σας την εθνική σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας.

Στις χώρες αυτές, μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο ή προσωρινή κράτηση αν έχετε αφήσει το διαβατήριο στο σπίτι, δεν μπορείτε όμως να απελαθείτε μόνο γι'αυτό.

Ελέγξτε αν είναι υποχρεωτικό να έχετε πάντα μαζί σας την ταυτότητα ή το διαβατήριό σας στη χώρα υποδοχής:

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα

Κοινά δικαιώματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Δήλωση παρουσίας

Ορισμένες χώρες της ΕΕ σας επιβάλλουν την υποχρέωση να δηλώσετε την παρουσία σας εντός λογικού χρονικού διαστήματος μετά την άφιξή σας και αν δεν συμμορφωθείτε μπορεί να σας επιβάλουν κυρώσεις, όπως πρόστιμο.

Απέλαση

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να σας απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αποτελείτε σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης πρέπει να σας επιδοθεί εγγράφως, να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή για ακύρωσή της.

Διαμονή στο εξωτερικό περισσότερο από 3 μήνες

Εργαζόμενοι

Έχετε το δικαίωμα να διαμένετε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ στην οποία εργάζεστε ως μισθωτός, αυτοαπασχολούμενος ή με απόσπαση .

Απώλεια θέσης εργασίας

Αν απολέσετε την εργασία σας ενώ ζείτε σε άλλη χώρα, μπορείτε να διατηρήσετε το δικαίωμά σας να εργαστείτε και να ζήσετε εκεί εφόσον:

 • είστε προσωρινά ανίκανος /-η προς εργασία λόγω ασθένειας ή ατυχήματος
 • έχετε εγγραφεί στο κατάλληλο ως άνεργος /-η παρά τη θέλησή σας αφού
  • εργαστήκατε για περισσότερο από ένα έτος με σύμβαση αορίστου χρόνου ή
  • εργαστήκατε για λιγότερο από ένα έτος με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου (σ'αυτή την περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα για ίση μεταχείριση με τους υπηκόους της χώρας αυτής για τουλάχιστον 6 ακόμη μήνες )
 • ξεκινήσετε επαγγελματική κατάρτιση (αν είστε άνεργος /-η μετά από δική σας επιλογή , η κατάρτιση πρέπει να έχει σχέση με την προηγούμενη εργασία σας ).

Συνταξιούχοι

Αν είστε συνταξιούχος μπορείτε να ζήσετε σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ εφόσον διαθέτετε:

 • πλήρη υγειονομική ασφάλιση που ισχύει εκεί
 • επαρκές εισόδημα (από οποιαδήποτε πηγή) που σας επιτρέπει να ζείτε χωρίς να χρειάζεστε εισοδηματική ενίσχυση.

Εγγραφή

Κατά τους 3 πρώτους μήνες διαμονής σας στη νέα σας χώρα, δεν μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε σε κάποια αρχή (ώστε να αποκτήσετε έγγραφο που να επιβεβαιώνει το δικαίωμα διαμονής) μπορείτε όμως να το πράξετε αν θέλετε.

Μετά από 3 μήνες διαμονής στη νέα σας χώρα, μπορεί να σας ζητηθεί να εγγραφείτε στην αρμόδια αρχή (συνήθως το δημαρχείο ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα).

Πώς να δηλώσετε τη διαμονή σας στο εξωτερικό .

Ίση μεταχείριση

Καθόλη τη διάρκεια της διαμονής σας στη νέα σας χώρα θα πρέπει να αντιμετωπίζεστε ως υπήκοοι της χώρας αυτής, ιδίως όσον αφορά την εργασία, τις αμοιβές, τα μέσα που διευκολύνουν την πρόσβαση στην εργασία, την εγγραφή σε σχολείο, κ.λπ.

Εντολή εγκατάλειψης της χώρας / Απέλαση

Μπορείτε να ζείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ εφόσον πληροίτε τους όρους διαμονής. Αν πάψετε να πληροίτε αυτούς τους όρους, οι εθνικές αρχές μπορούν να σας ζητήσουν να εγκαταλείψετε τη χώρα.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η νέα σας χώρα μπορεί να αποφασίσει να σας απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αποτελείτε πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης ή η εντολή εγκατάλειψης της χώρας πρέπει να σας επιδοθεί εγγράφως, να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή για ακύρωσή της.

Μόνιμη διαμονή

Αν έχετε ζήσει νόμιμα σε άλλη χώρα της ΕΕ για 5 χρόνια χωρίς διακοπή - ως μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοαπασχολούμενος - αποκτάτε αυτόματα το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εκεί. Μπορείτε δηλαδή να μείνετε στη χώρα αυτή όσο θέλετε.

Η συνέχεια της διαμονής σας δεν επηρεάζεται από:

 • προσωρινές απουσίες (μικρότερες των 6 μηνών το έτος)
 • μεγαλύτερες απουσίες για υποχρεωτική στρατιωτική θητεία
 • απουσία 12 συνεχών μηνών για σημαντικούς λόγους όπως π.χ. εγκυμοσύνη και τοκετός, σοβαρή ασθένεια, εργασία, επαγγελματική κατάρτιση ή απόσπαση σε άλλη χώρα.

Μπορείτε να χάσετε το δικαίωμα μόνιμης διαμονής εάν ζήσετε εκτός της χώρας αυτής για πάνω από δύο συνεχή έτη.

Πρώην μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι

Είναι δυνατό να λάβετε το καθεστώς μόνιμης διαμονής νωρίτερα, αν έχετε πάψει να εργάζεστε επειδή:

 • συνταξιοδοτηθήκατε αφού εργαστήκατε στη χώρα αυτή τον τελευταίο χρόνο ή ζήσατε εκεί επί 3 χρόνια χωρίς διακοπή
 • είστε πλέον ανίκανος /-η προς εργασία και έχετε ζήσει στη χώρα αυτή επί 2 χρόνια χωρίς διακοπή
 • είστε πλέον ανίκανος /-η προς εργασία λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας - σ'αυτή την περίπτωση έχετε το δικαίωμα να μείνετε στη χώρα αυτή ανεξάρτητα από τη διάρκεια της μέχρι τότε διαμονής σας εκεί.

Κάρτα μόνιμης διαμονής

Πληροφορίες για την έκδοση εγγράφου μόνιμης διαμονής που πιστοποιεί το δικαίωμα της άνευ όρων διαμονής σας.

Ίση μεταχείριση

Κατά τη μόνιμη διαμονή σας σε άλλη χώρα θα πρέπει να έχετε τα ίδια δικαιώματα, οφέλη και υποχρεώσεις με τους υπηκόους της.

Απέλαση

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η χώρα στην οποία ζείτε μπορεί να αποφασίσει να σας απελάσει για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας, αλλά μόνον αν μπορεί να αποδειχθεί ότι αποτελείτε πολύ σοβαρή απειλή.

Η απόφαση απέλασης πρέπει να σας επιδοθεί εγγράφως, να αναφέρει όλους τους λόγους στους οποίους βασίζεται και να ορίζει πώς και μέχρι πότε μπορείτε να ασκήσετε προσφυγή για ακύρωσή της.

Νομοθεσία της ΕΕ
Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

  ή υπήκοος της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν ή της Νορβηγίας

  Retour au texte en cours.

  Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

  Retour au texte en cours.

  Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

  Retour au texte en cours.

  Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

  Retour au texte en cours.