Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 05/04/2016

Eργαζόμενοι και συνταξιούχοι

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαμονή σε άλλη χώρα της ΕΕ, ειδικότερα: ποια είναι τα δικαιώματά σας στη νέα χώρα, ποιες διοικητικές διατυπώσεις απαιτούνται, αν μπορεί η οικογένειά σας να σας συνοδεύσει

Περισσότερα:

Δείτε επίσης:

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.