Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 25/10/2013

health

Προσκόμιση ιατρικής συνταγής σε χώρα του εξωτερικού

Οι συνταγές που έχουν εκδοθεί από γιατρό της χώρας σας ισχύουν σε όλες τις χώρες της ΕΕ. Ωστόσο, ένα φάρμακο που συνταγογραφείται σε μια χώρα μπορεί να μην υπάρχει σε μια άλλη ή να έχει άλλη ονομασία.

Από τις 25 Οκτωβρίου 2013 μπορείτε να ζητάτε διασυνοριακή συνταγή η οποία θα προορίζεται για χρήση σε μια άλλη χώρα της ΕΕ. Με αυτή, ο φαρμακοποιός θα καταλαβαίνει εύκολα το περιεχόμενο της συνταγής, τη σύνθεση του φαρμάκου και τη δοσολογία.

Μια αληθινή ιστορία

Αγορά φαρμάκου στο εξωτερικό με ιατρική συνταγή που έχει εκδοθεί στη χώρα σας

Η Άννα από τη Σουηδία πρόκειται να εργαστεί στη Φινλανδία για έξι μήνες. Χρειάζεται να αγοράσει εκεί τα υπνωτικά της χάπια, ζητά λοιπόν διασυνοριακή συνταγή. Μπορεί να δείξει τη συνταγή αυτή σε φαρμακοποιό στη Φινλανδία ώστε να αγοράσει τα χάπια της κατά τη παραμονή της στο εξωτερικό.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Μάθετε για τα δικαιώματα που έχετε ως ευρωπαίος πολίτης / Προβλήματα με δημόσιες αρχές

Footnote

Στην περίπτωση αυτή τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία

Retour au texte en cours.