Διαδρομή πλοήγησης

Τι είδους ερωτήσεις μπορώ

 

"Η Ευρώπη σου - Συμβουλές" απαντά σε ερωτήματα που υποβάλλουν:

 • ιδιώτες, υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας ή του Λιχτενστάιν
 • μη Ευρωπαίοι υπήκοοι – εφόσον είναι μέλη οικογένειας υπηκόου της ΕΕ ή διαμένουν σε χώρα της ΕΕ
 • ευρωπαϊκές/εθνικές υπηρεσίες παροχής πληροφοριών και συμβουλών, για λογαριασμό ιδιωτών
 • επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ

Ερωτήσεις σχετικά με …

 • πραγματικές (μη υποθετικές) καταστάσεις – ακόμη κι αν πρόκειται για απλή πρόθεση μετακόμισης σε άλλη χώρα της ΕΕ
 • τα δικαιώματά σας σε μία ή περισσότερες χώρες της ΕΕ βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας

Συνήθεις ερωτήσεις

 • τα δικαιώματά σας όταν ταξιδεύετε, ζείτε, εργάζεστε, συνταξιοδοτείστε ή σπουδάζετε σε άλλη χώρα της ΕΕ
 • τα δικαιώματα των καταναλωτών στο εσωτερικό της ΕΕ

Τι δεν μπορούμε να κάνουμε

 • να παρέχουμε συμβουλές σε θέματα που εμπίπτουν αποκλειστικά στην εθνική νομοθεσία (ασχολούμαστε μόνο με θέματα που εμπίπτουν στην ενωσιακή νομοθεσία)
 • να παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές συμβουλές ή αναλύσεις εγγράφων ούτε να συναντάμε αυτοπροσώπως τους χρήστες της υπηρεσίας
 • να υποκαθιστούμε την παροχή νομικών συμβουλών από δικηγόρο ή να παρέχουμε νομική εκπροσώπηση
 • να αναλαμβάνουμε υποθέσεις για λογαριασμό των χρηστών της υπηρεσίας ή να προσφεύγουμε κατά εταιρειών ή δημοσίων αρχών.

Απαντάμε στις περισσότερες ερωτήσεις

– ορισμένες όμως δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας "Η Ευρώπη σου - Συμβουλές" και συνεπώς δεν μπορούν να απαντηθούν, όπως:

 • απλές ερωτήσεις για παροχή πληροφοριών που μπορούν εύκολα να βρεθούν στο Διαδίκτυο, ή ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ
 • ερωτήσεις που δεν έχουν διασυνοριακή διάσταση
 • ερωτήσεις που αφορούν αποκλειστικά μια εθνική νομοθεσία (και όχι την ενωσιακή νομοθεσία)
 • ερωτήσεις σχετικές με τη χορήγηση επιδοτήσεων ή χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • ερωτήσεις που υποβάλλουν κερδοσκοπικές εμπορικές εταιρείες, όπως δικηγορικά γραφεία που ενεργούν εξ ονόματος πελατών τους
"Η Ευρώπη σου –
Συμβουλές"
μπορεί να απαντά
σε ερωτήσεις όπως:
Είμαι Πολωνός υπήκοος και εργάζομαι στην Αυστρία. Δικαιούμαι οικογενειακές παροχές στην Αυστρία ακόμη και αν η σύζυγός μου και τα τέσσερα παιδιά μου ζουν στην Πολωνία;
Μου αρνήθηκαν την εγγραφή στο ελληνικό Τεχνικό Επιμελητήριο και έτσι δεν μπορώ να εργαστώ ως μηχανολόγος μηχανικός με το αιτιολογικό της μη αναγνώρισης των τίτλων σπουδών μου από το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορείτε να με συμβουλεύσετε;
 
"Η Ευρώπη σου –
Συμβουλές"
δεν μπορεί να απαντά
σε ερωτήσεις όπως:
Έκανα αίτηση δύο φορές στον δήμαρχο της μικρής μου πόλης για την κατασκευή ενός αγροτικού δρόμου που θα εξυπηρετούσε το κτήμα μου στο χωριό. (το ερώτημα εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών)
Είμαι Ιταλός υπήκοος και σπουδάζω στο πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου (…) Θα μπορούσα να κάνω αίτηση για υποτροφία από την ΕΕ; (αίτηση για υποτροφία)