Laatste controle: 13/05/2020

Contact

Hulpdiensten

Vragen over de EU?

Bel 00 800 6 7 8 9 10 11en

E-mailen

Informatiecentra in uw landen

Advies inwinnen over uw EU-rechten / Hulp bij problemen met overheidsinstanties

Uw Europa - Advies / Solvit

Hulp en advies voor bedrijven

Zoekt u hulp voor uw bedrijf?en

Consumentenzaken

Netwerk van Europese Consumenten-Centra (ECC-net)

Rechten van passagiers

Rechten van luchtvaartpassagiersen

Rechten van treinreizigersen

Problemen met verzekeraars of banken in het buitenland

Buitengerechtelijke klachten over verzekeraars of banken

Werk en sociale zekerheid

Neem contact op met een Europees arbeidsconsulent

Verantwoordelijke dienst

Europese Commissie
DG Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf
Single Market Service Center
B-1049 Brussel
BELGIË