Available languages:

: 10/09/2018

Daň z príjmov právnických osôb v EÚ – Slovensko

Sadzba dane z príjmov právnických osôb na Slovensku je 21 %.

Pri zakladaní podniku by ste mali zabezpečiť toto:

zaregistrovať sa na daň z príjmu právnických osôb

Na aké zisky sa vo Vašom prípade vzťahuje daň z príjmov právnických osôb?

Zdaniteľné zisky zahŕňajú peniaze, ktoré Vaša spoločnosť zarába z:

Ak Vaša spoločnosť má sídlo na Slovensku, predmetom dane v SR je príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území SR a zo zdrojov v zahraničí.
Ak Vaša spoločnosť nemá sídlo na Slovensku, predmetom dane v SR je príjem (výnos) plynúci zo zdrojov na území SR (§ 16 zákona o dani z príjmov).

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: