Navigācijas ceļš

Atjaunināts 22/01/2018

Gada pārskati

Grāmatvedības gada pārskata sagatavošana ir ne tikai likumā noteikts pienākums. Ienākumu un izdevumu plūsmas kontrole ļauj sekot uzņēmuma ekonomiskajam stāvoklim. Sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, kuras veic uzņēmējdarbību ES, neatkarīgi no to lieluma ir jāsagatavo vairāki finanšu pārskati un tie jāiesniedz attiecīgās valsts uzņēmumu reģistrā.

Ja esat pašnodarbināta persona vai jūsu uzņēmums ir ar neierobežotu atbildību, ES noteikumi uz jums neattiecas. Tādā gadījumā jums jāiepazīstas ar noteikumiem, kurus noteikusi katra dalībvalsts.

Vienkārši noteikumi mazajiem uzņēmumiem

Ja jums ir mazs uzņēmums (ne vairāk kā 50 darbinieki), finanšu pārskats sastāv tikai no bilances, peļņas un zaudējumu aprēķina un dažiem paskaidrojumiem. Dalībvalsts var arī pieprasīt revīzijas un vadības ziņojumu.

Mikrouzņēmumiem vēl vienkāršāki noteikumi

Mikrouzņēmumi ir tie, kuriem ir

  • ne vairāk kā 10 darbinieki,
  • bilances kopsumma mazāka par 350 000 eiro,
  • neto apgrozījums mazāks par 700 000 eiro.

Dalībvalstis drīkst noteikt mazākas summas, tāpēc vienmēr jāpārbauda, kas ir noteikts attiecīgajā valstī.  Ja 2 gadus pēc kārtas jūsu mikrouzņēmums pārsniegs divus no šiem trim kritērijiem, jāievēro būs mazajiem uzņēmumiem paredzētie noteikumi!

Atkarībā no dalībvalsts, kurā atrodas jūsu uzņēmums, uz mikrouzņēmumiem var attiekties šādi noteikumi.

  • Mazāk informācijas pārskatu pielikumos — gada pārskatā nav jāizskaidro visi posteņi, kas jau izskaidroti bilancē.
  • Vienkāršota grāmatvedības pārskatu publicēšana — tos var nosūtīt vienai valsts iestādei, piemēram, nodokļu pārvaldei, kas tos publicēs jūsu vārdā.
  • Vienkāršāka bilances un peļņas un zaudējumu aprēķina struktūra.
  • Nav nepieciešams gada beigās aprēķināt uzkrājumus un avansa maksājumus, izņemot izmaksas, kas saistītas ar izejvielām un patērējamām precēm, darbinieku atalgojumu, vērtības korekcijām un nodokļiem.

Pat ja ES tiesības pieļauj vienkāršākus noteikumus, ne visas ES valstis ir izmantojušas iespēju tos ieviest.

Sīkāk par situāciju katrā valstī:

Izvēlieties valsti

Izvēlieties valsti


* Valstu varas iestādes vēl nav sniegušas informaciju

Starptautiskie grāmatvedības standarti

ES tiesību akti paredz, ka visiem biržā kotētajiem ES uzņēmumiem jāsagatavo konsolidētie pārskati atbilstoši vienotam vispārējo standartu kopumam — starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (IFRS). Vairumā dalībvalstu pat biržā nekotētajiem uzņēmumiem savos konsolidētajos pārskatos jāievēro IFRS. Turklāt dažās dalībvalstīs ir noteikumi, ka atsevišķi uzņēmumi var izmantot vai tiem obligāti jāizmanto IFRSEnglish , sagatavojot savus finanšu pārskatus.

Šos standartus ir izstrādājusi neatkarīga grāmatvedības organizācija Starptautisko grāmatvedības standartu padomeEnglish (IASB), un tos ir pieņēmusi ES.

Noteikumi ārpussavienības valstu uzņēmumiem

Lai visiem būtu mazāki izdevumi un tirdzniecība noritētu vienkāršāk, ES cenšas panākt grāmatvedības noteikumu saskaņošanu pasaules līmenī. Tā mudina ārpussavienības valstu uzņēmumus, kas tirgojas ar ES, grāmatvedības pārskatu sagatavošanā par pamatu izmantot starptautiskos finanšu pārskatu standartus vai līdzvērtīgus valstu grāmatvedības standartus.

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Palīdzība un padoms

Sazinieties ar vietējo uzņēmējdarbības atbalsta partneri

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla. Lai vietējam konsultantam būtu vieglāk ātri sagatavot pareizu atbildi, lūdzam sniegt pēc iespējas plašāku informāciju.

EEN-logo

Saziņas veidlapa

(Obligāti jāaizpilda visas ailes)
Paldies, jūsu vēstule ir nosūtīta!
Tehnisku problēmu dēļ jūsu vēstuli neizdevās nosūtīt. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz vēlāk!
Lūdzu, norādiet derīgu e-pasta adresi!

Personas dati

Ziņas par uzņēmumu

Apvienotā Karaliste

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Austrija

Wien

Beļģija

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgārija

Sofia

Čehijas Republika

Praha

Dānija

Copenhagen

Francija

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Grieķija

Athens

Horvātija

Zagreb

Igaunija

Tallinn

Īrija

Dublin

Islande

Reykjavík

Itālija

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kipra

Nicosia

Latvija

Riga

Lietuva

Vilnius

Luksemburga

Luxembourg

Malta

Pieta`

Nīderlande

Den Haag

Norvēģija

Oslo

Polija

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugāle

Lisboa

Rumānija

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Slovākija

Bratislava

Slovēnija

Ljubljana

Somija

Helsinki

Spānija

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ungārija

Budapest

Vācija

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Zviedrija

Stockholm

3000/3000

Šajā veidlapā norādīto informāciju nosūta tieši Enterprise Europe Network partnerim. Veidlapā norādītos personas datus izmantos tikai, lai palīdzētu konsultantam atbildēt uz jūsu pieprasījumu; dati nekur citur netiks uzglabāti.