Навигационна пътека

Актуализация : 05/04/2016

living-abroad

Студенти — права на пребиваване

Престой в чужбина до 3 месеца

Като гражданин на ЕС вие имате право да учите в друга страна от Съюза. Ако престоят ви е по-кратък от 3 месеца, всичко, от което се нуждаете, е валидна лична карта или паспорт.

В много страни от ЕС трябва постоянно да носите със себе си национална лична карта или паспорт.

Там можете да бъдете глобен или задържан временно, ако оставите тези документи у дома, но не можете да бъдете експулсиран само по тази причина.

Проверете дали трябва да носите лична карта или паспорт по всяко време в приемащата страна:

Изберете държава

Изберете държава

Общи права в страните от ЕС


* Националните органи все още не са предоставили информация.

Австрия, Гърция, Латвия, Литва, Словакия, Словения: Националните органи все още не са предоставили информация.

Съобщаване за вашето присъствие

Някои страни от ЕС изискват да съобщите за присъствието си в разумен срок след пристигането си и могат да ви санкционират, например да ви наложат глоба, ако не го направите.

Експулсиране

В изключителни случаи съответната държава може да вземе решение да ви експулсира по съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за експулсиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

Имате право да живеете във всяка страна от ЕС по време на своето обучение, ако:

  • сте записан в признато учебно заведение;
  • разполагате с достатъчен доход (без значение от източника) да живеете там без подпомагане на доходите;
  • разполагате с пълна здравна осигуровка.

Националните власти не могат да изискват вашият доход да е над равнището, даващо право на основно подпомагане на доходите.

Възможно е да загубите правото си на престой в страната, ако завършите следването си и не можете да докажете, че работите или че все още разполагате с достатъчно средства, за да се издържате.

Регистрация

През първите 3 месеца от вашия престой в друга страна не сте длъжен да се регистрирате (да получите документ, потвърждаващ правото ви на престой), но можете да го направите, ако желаете.

След 3 месеца в страната може да е необходимо да се регистрирате в съответния орган (често това е общината или местното полицейско управление).

Научете как да се регистрирате при пребиваване в чужбина .

Искане за напускане / Експулсиране

Можете да живеете в друга страна от ЕС, докато отговаряте на условията за пребиваване там. Когато вече не отговаряте на условията, националните власти могат да поискат от вас да напуснете страната.

В изключителни случаи държавата може да вземе решение да ви експулсира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че представлявате много сериозна заплаха.

Решението за експулсиране или искането за напускане трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Ако в продължение на 5 години непрекъснато сте живели законно като студент в друга страна от ЕС, автоматично получавате право на постоянно пребиваване там. Това означава, че можете да останете в страната толкова, колкото желаете.

Следните видове отсъствия не се отразяват върху непрекъснатостта на вашето пребиваване:

  • временни отсъствия (по-малко от 6 месеца на година)
  • по-дълги отсъствия за отбиване на задължителна военна служба
  • едно отсъствие от 12 последователни месеца по важни причини като бременност или раждане на дете, тежко заболяване, работа, професионално обучение или командироване в друга страна.

Можете да загубите правото си на постоянно пребиваване, ако живеете извън съответната страна за период от повече от 2 последователни години.

Документ за постоянно пребиваване

Научете как да получите документ за постоянно пребиваване, потвърждаващ вашето право на престой, без да е необходимо да отговаряте на определени условия.

Експулсиране

В изключителни случаи държавата, в която живеете, може да вземе решение да ви експулсира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че представлявате много сериозна заплаха.

Решението за експулсиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Законодателство на ЕС
Обществени консултации
Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?
Потърсете помощ и съвети

или гражданин на Исландия, Лихтенщайн или Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.

В този случай 27-те държави от ЕС + Исландия, Лихтенщайн и Норвегия

Retour au texte en cours.