Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 02/10/2014

health

Φαρμακευτικές δαπάνες και επιστροφή φαρμακευτικών δαπανών

Όταν αγοράζετε στο εξωτερικό φάρμακα που χορηγούνται με ιατρική συνταγή, ίσως χρειαστεί να καταβάλετε το συνολικό ποσό ακόμη και αν αυτό δεν συμβαίνει στη χώρα σας. Αν δικαιούστε επιστροφή των εξόδων, μπορείτε να τη ζητήσετε από τον ασφαλιστικό σας οργανισμό όταν επιστρέψετε στη χώρα σας. Θα εφαρμοστεί το ποσοστό επιστροφής που ισχύει στη χώρα σας.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Μάθετε για τα δικαιώματα που έχετε ως ευρωπαίος πολίτης / Προβλήματα με δημόσιες αρχές