Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 05/2016

Επικαιροποίηση 05/2016

Έλεγχος αριθμού ΦΠΑ (VIES)

Για διασυνοριακές συναλλαγές στην ΕΕ

Υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, μπορείτε να παρέχετε αγαθά ή υπηρεσίες σε επιχείρηση άλλης χώρας της ΕΕ χωρίς επιβολή του ΦΠΑ (απαλλαγή από τον ΦΠΑ). Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης σας θα πρέπει να συμπεριλάβει τον οφειλόμενο ΦΠΑ στη δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλει στη χώρα του.

Μια από τις προϋποθέσεις παροχής αγαθών ή υπηρεσιών χωρίς ΦΠΑ είναι να ελέγξετε αν ο πελάτης σας είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ΦΠΑ για διασυνοριακές συναλλαγές στην ΕΕ, και έχει έγκυρο αριθμό ΦΠΑ στη χώρα του.

Ο έλεγχος αυτό μπορεί να γίνει στο διαδικτυακό σύστημα VIES της ΕΕ, το οποίο ανακτά δεδομένα του μητρώου ΦΠΑ από τις εθνικές βάσεις δεδομένων. Το σύστημα αυτό μπορεί να επαληθεύσει αν ο συγκεκριμένος αριθμός ΦΠΑ του πελάτη σας είναι έγκυρος και αν ο πελάτης σας είναι εγγεγραμμένος στη χώρα του για διασυνοριακές συναλλαγές στην ΕΕ. Σας συνιστούμε να διατηρείτε τα στοιχεία που επιβεβαιώνουν την εγκυρότητά σας για περιπτώσεις φορολογικού ελέγχου.

Αν ο πελάτης σας ισχυρίζεται ότι είναι εγγεγραμμένος στα μητρώα ΦΠΑ — αλλά ο έλεγχος μέσω του διαδικτυακού συστήματος VIES δεν το επιβεβαιώνει — μπορεί να ζητήσει να γίνει επαλήθευση από την εφορία της χώρας του. Μπορεί επίσης να κληθεί να εγγραφεί επιπλέον για διασυνοριακές συναλλαγές στην ΕΕ. Η διαδικασία αυτή διαφέρει μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Η αναζήτηση στο VIES μπορεί να γίνει σε πολλές γλώσσες, ενώ οι εθνικές βάσεις δεδομένων είναι συνήθως διαθέσιμες σε περιορισμένο αριθμό γλωσσών (ενδεχομένως μόνο στην εθνική γλώσσα).

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχονται στον ιστότοπο του VIES, τα οποία προέρχονται από εθνικές βάσεις δεδομένων τις οποίες δεν ελέγχει η Επιτροπή.

Περισσότερα για το VIES

Σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τον ΦΠΑ (VIES)

Το VIES είναι μια μηχανή αναζήτησης και όχι βάση δεδομένων. Οι εγγραφές στα μητρώα ΦΠΑ είναι αποθηκευμένες σε εθνικές βάσεις δεδομένων από τις εθνικές διοικήσεις κάθε κράτους μέλους. Όταν υποβάλλετε αίτηση για επικύρωση αριθμού ΦΠΑ μέσω του VIES, το σύστημα συμβουλεύεται την εθνική βάση δεδομένων του κράτους μέλους το οποίο χορήγησε τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ.

Εάν ο αριθμός ΦΠΑ εντοπιστεί στην εθνική βάση δεδομένων, το VIES θα εμφανίσει τα αποτελέσματα, ενώ σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το αποτέλεσμα δεν θα είναι έγκυρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να επαληθεύσει, να διορθώσει, να προσθέσει ή να διαγράψει καμία εγγραφή σε εθνικό μητρώο ΦΠΑ.

Ένας αριθμός μπορεί να μην είναι έγκυρος για πολλούς λόγους: αλλαγή διεύθυνσης ή ονόματος, νέες εγγραφές κ.λπ. Αυτές οι αλλαγές δεν αποτυπώνονται πάντα αμέσως στις εθνικές βάσεις δεδομένων και, κατά συνέπεια, ούτε στο VIES. Για επείγοντα θέματα, σας συνιστούμε να επικοινωνείτε English με την τοπική φορολογική αρχή.

Μη διαθέσιμα στοιχεία

Η πρόσβαση στο σύστημα μπορεί να είναι μερικές φορές αδύνατη λόγω της ανάγκης επικαιροποίησης των εθνικών βάσεων δεδομένων. Η Επιτροπή μεριμνά από κοινού με τα κράτη μέλη ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο ο χρόνος κατά τον οποίο δεν είναι η δυνατή η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων τους λόγω επικαιροποίησης.

Πρόσθετα στοιχεία

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα των συχνών ερωτήσεων για το VIES.

Αποποίηση ευθύνης σχετικά με την επικύρωση των αριθμών φορολογικού μητρώου ΦΠΑ μέσω του VIES.

Για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να αποταθείτε στο εθνικό σημείο επαφής στη χώρα σας, το οποίο μπορεί να επιβεβαιώσει:

  • αν ο αριθμός ΦΠΑ είναι έγκυρος
  • αν ο αριθμός ΦΠΑ «αντιστοιχεί σε» συγκεκριμένο όνομα και διεύθυνση

Ο τρόπος επικοινωνίας με τις εθνικές αρχές français Deutsch English ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Ορισμένες χώρες (όπως η Γερμανία, Deutsch η Ιταλία italiano English και η Ισπανία español English) διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα, ενώ με άλλες χώρες πρέπει να επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή φαξ. Έχετε επίσης υπόψη σας ότι ίσως να πρέπει να γνωρίζετε τη γλώσσα της εκάστοτε χώρας.

Για λόγους προστασίας δεδομένων, οι εθνικές αρχές δεν θα σας δώσουν το όνομα και τη διεύθυνση που αντιστοιχούν σε αριθμό ΦΠΑ. Μπορούν μόνο να σας πληροφορήσουν κατά πόσον υπάρχει όνομα και διεύθυνση που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο αριθμό ΦΠΑ.

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε χώρα:

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνία με ειδικές υπηρεσίες βοήθειας

Συμβουλές για τα δικαιώματά σας στην ΕΕ/ Επίλυση προβλημάτων με δημόσιο φορέα