Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 09/2015

Επικαιροποίηση 09/2015

Παροχή υπηρεσιών στο εξωτερικό


Διαδώστε το 
		Μοιραστείτε το στο Facebook
	
		Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
	
		Διαδώστε το στο google+
	
		Μοιραστείτε το στο linkedIn

Αν έχετε καταχωρισμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών (π.χ., ως αρχιτέκτονας ή ξεναγός), στη χώρα που ζείτε, μπορείτε να παρέχετε τις ίδιες υπηρεσίες και σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να χρειάζεται να συστήσετε εκεί εταιρεία ή υποκατάστημα.

Η δυνατότητα αυτή θα σας φανεί χρήσιμη αν θέλετε:

 • να παρέχετε εκεί τις υπηρεσίες σας προσωρινά μόνο
 • να παρέχετε τις υπηρεσίες σας μόνο σε συγκεκριμένο πελάτη που ζει εκεί
 • να δοκιμάσετε την αγορά πριν αποφασίσετε να επεκτείνετε την εταιρεία σας εκεί.

Κατ΄αρχήν, έχετε το δικαίωμα να παρέχετε υπηρεσίες σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς να υποχρεούστε να τηρήσετε όλες τις διοικητικές διαδικασίες και τους κανόνες της συγκεκριμένης χώρας (π.χ., εκ των προτέρων έγκριση της ανάληψης επιχειρηματικής δραστηριότητας). Ίσως όμως χρειαστεί να δηλώσετε στις αρμόδιες δημόσιες αρχές ότι θα παρέχετε υπηρεσίες στη χώρα τους.

Η εν λόγω χώρα θα πρέπει να έχει βάσιμους λόγους για να επιβάλει τις απαιτήσεις της.

Σημείωση: Αν παρέχετε τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές, καθώς και ηλεκτρονικές υπηρεσίες, αυτές θα φορολογούνται Deutsch français English πάντα στη χώρα του πελάτη. Για πελάτη που δεν υπόκειται σε φορολογία, αυτή είναι η χώρα όπου ο πελάτης είναι εγκατεστημένος, έχει μόνιμη διεύθυνση ή κατοικεί συνήθως. Όταν ο πελάτης είναι επιχείρηση, αυτή είναι η χώρα όπου εδρεύει η επιχείρηση, ή έχει μόνιμες εγκαταστάσεις στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες.

Παρότι ισχύει η αρχή αυτή, δεν εξυπακούεται ότι μπορείτε να παρέχετε υπηρεσίες σε άλλη χώρα δίχως να συστήσετε εκεί εταιρεία. Το αν μπορείτε ή όχι, εξαρτάται κυρίως από το πόσο συχνά, για πόσο καιρό και πόσο τακτικά θέλετε να παρέχετε υπηρεσίες.

Επίσης, ενδέχεται να ισχύουν διαφορετικοί κανόνες για ορισμένους τομείς υπηρεσιών, όπως:

 • χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 • υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης που μπορούν να παρασχεθούν μόνο από ασκούντες νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα του τομέα της υγείας
 • ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας
 • υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών
 • υπηρεσίες συμβολαιογράφου
 • υπηρεσίες εξεύρεσης προσωρινής εργασίας
 • τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές, καθώς και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Αν επιλέξετε να καταχωρίσετε μια εταιρεία σε άλλη χώρα της ΕΕ, θα πρέπει να τηρήσετε τους εθνικούς κανόνες σχετικά με την ίδρυση/καταχώριση θυγατρικής εταιρείας, υποκαταστήματος ή πρακτορείου, και τους περισσότερους κανόνες της χώρας αυτής σχετικά με τη σύσταση επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης των επαγγελματικών σας προσόντων, English καθώς και της έκδοσης των αναγκαίων αδειών).

Για να ενημερωθείτε συγκεκριμένα για την περίπτωσή σας, επικοινωνήστε με το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης της χώρας όπου θέλετε να παρέχετε υπηρεσίες.

Τα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης παρέχουν πληροφορίες στην επίσημη γλώσσα της χώρας τους.  Ορισμένα παρέχουν πληροφορίες και σε άλλες γλώσσες. Το επίπεδο των παρεχόμενων πληροφοριών και υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το κέντρο.

Οι πελάτες έχουν την ίδια μεταχείριση σε όλες τις χώρες της ΕΕ

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ, απαγορεύονται οι διακρίσεις μεταξύ αποδεκτών υπηρεσιών λόγω της ιθαγένειας ή του τόπου διαμονής τους. Αυτό σημαίνει ότι:

 • έχετε αυτόματα το δικαίωμα να λαμβάνετε υπηρεσίες από επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε άλλες χώρες της ΕΕ
 • δεν μπορείτε να αρνηθείτε την παροχή υπηρεσιών ή να μεταχειριστείτε διαφορετικά δυνητικούς πελάτες από άλλες χώρες της ΕΕ, εκτός αν έχετε βάσιμους λόγους.

Αν πραγματοποιείτε πωλήσεις μέσω διαδικτύου, δεν μπορείτε να αρνηθείτε την παράδοση προϊόντων σε πελάτες από άλλες χώρες της ΕΕ, εκτός αν έχετε βάσιμους λόγους. Για την αποφυγή προβλημάτων, πρέπει να αναφέρετε με σαφήνεια στον ιστότοπό σας όλους τους όρους παράδοσης.

Αν χρειαστεί να διέλθετε τα σύνορα προκειμένου να παράσχετε υπηρεσίες σε πελάτη στο εξωτερικό, ίσως επιβαρυνθείτε με επιπλέον έξοδα, π.χ. αποθήκευσης ή διεκπεραίωσης διοικητικών διαδικασιών. Τα επιπλέον αυτά έξοδα δικαιολογούν πιθανώς τη χρέωση υψηλότερων τιμών σε πελάτη του εξωτερικού.

Γνωρίζετε καλά τι συνιστά διάκριση;

Αν αναρωτιέστε κατά πόσο έχετε πέσει θύμα διακριτικής μεταχείρισης από έμπορο, ή αν εσείς οι ίδιοι εφαρμόζετε διακρίσεις στους πελάτες σας, επικοινωνήστε με το αρμόδιο κέντρο εξυπηρέτησης pdf English [178 KB] στη χώρα σας.

Ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ (SEPA)

Στον ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ (SEPA) περισσότεροι από 500 εκατομμύρια πολίτες και πάνω από 20 εκατομμύρια επιχειρήσεις και ευρωπαϊκές δημόσιες αρχές μπορούν να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν πληρωμές σε ευρώυπό τους ίδιους όρους, δικαιώματα και υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται.

Ορισμένα από τα πλεονεκτήματα του SEPA είναι:

 • Οι διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ μπορούν να γίνονται εντός της Ευρωζώνης το ίδιο εύκολα με τις εγχώριες πληρωμές.
 • Υποστηρίζονται τόσο οι μεταφορές πιστώσεων όσο και οι άμεσες χρεώσεις.
 • Από την 31η Οκτωβρίου 2016, ο SEPA θα επεκταθεί και στις πληρωμές σε ευρώ προς/από κράτη μέλη εκτός Ευρωζώνης.
 • Βελτιωμένες και φθηνότερες υπηρεσίες πληρωμών.
 • Καλύτερες και πιο διαφανείς πληροφορίες.
 • Όλες οι ηλεκτρονικές πληρωμές μπορούν να γίνουν εντός 3 εργάσιμων ημερών.
 • Άμεση διαθεσιμότητα πόρων μετά την παραλαβή εμβασμάτων.
 • Δεν υπάρχει ανάγκη για πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα για τον SEPA français Deutsch English.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network . Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

Χώρα

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Reykjavík

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Praha

Ελλάδα

Copenhagen

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Oslo

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

BACIU CLUJ

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Τσεχική Δημοκρατία

Stockholm

Φινλανδία

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές

Ο σύμβουλός σας EURES

Ο σύμβουλός σας EURES σάς ενημερώνει για τους όρους απασχόλησης και σάς βοηθά στη διαδικασία πρόσληψης είτε στη χώρα σας είτε στη διασυνοριακή σας περιοχή.

Ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών

Έχετε εμπορική διαφορά με προμηθευτή ή πελάτη από άλλη χώρα της ΕΕ; Για αξιώσεις ύψους έως 2.000 ευρώ, χρησιμοποιήστε την ευρωπαϊκή διαδικασία επίλυσης μικροδιαφορών για να πάρετε πίσω τα χρήματά σας χωρίς προβλήματα.