Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση 09/2015

Επικαιροποίηση 09/2015

Ταξινόμηση, επισήμανση, συσκευασία

"CLP" είναι το ακρωνύμιο του κανονισμού για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία български (bg)czech (cs)dansk (da)Deutsch (de)eesti (et)English (en)español (es)Français (fr)Gaeilge (ga)italiano (it)latviešu (lv)lietuvių (lt)magyar (hu)Malti (mt)Nederlands (nl)polski (pl)português (pt)română (ro)slovenčina (sk)slovenščina (sl)suomi (fi)svenska (sv) [7 MB] . Συμπληρώνει τον κανονισμό REACH και διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές ενημερώνονται με κατανοητό τρόπο για τους κινδύνους των χημικών ουσιών μέσω τυποποιημένων δηλώσεων και εικονογραμμάτων σε ετικέτες και δελτία δεδομένων ασφαλείας.

Από τα τέλη της δεκαετίας του '60, η ΕΕ έχει αναπτύξει συστήματα για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις επικίνδυνες χημικές ουσίες. Ωστόσο, τα συστήματα ταξινόμησης που χρησιμοποιούνταν σε άλλες χώρες του κόσμου ήταν διαφορετικά.

Συνεπώς, για να βοηθήσει τους καταναλωτές και να διευκολύνει το παγκόσμιο εμπόριο, η ΕΕ υιοθέτησε, με τον κανονισμό CLP, τις διατάξεις του Παγκόσμιου Εναρμονισμένου Συστήματος Ταξινόμησης και Επισήμανσης των Χημικών Προϊόντων (GHS), που έχει καταρτίσει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Από την 1η Ιουνίου 2015 θα ισχύει μόνο το νέο σύστημα CLP, με το οποίο πρέπει να συμμορφωθούν όλες οι επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι κανόνες CLP σάς αφορούν αν …

Οι κανόνες CLP ισχύουν για όλους τους προμηθευτές που διαθέτουν επικίνδυνα χημικά προϊόντα στην αγορά του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Αφορά ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, όχι μόνον κατασκευαστές, αλλά και εισαγωγείς και επανεισαγωγείς ουσιών ή μειγμάτων, παραγωγούς συγκεκριμένων προϊόντων, παρασκευαστές, διανομείς, ακόμη και λιανοπωλητές. Οι υποχρεώσεις σας εξαρτώνται από τον ρόλο σας στην αλυσίδα εφοδιασμού.

Πώς λειτουργεί το σύστημα CLP;

Προτού διαθέσετε χημικές ουσίες ή μείγματα στην αγορά, θα πρέπει:

  • να εκτιμάτε τους πιθανούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και να τους ταξινομείτε σύμφωνα με τους αναγνωρισμένους κινδύνους
  • να επισημαίνετε και να συσκευάζετε τις επικίνδυνες χημικές ουσίες σύμφωνα με το τυποποιημένο σύστημα που προβλέπει ο κανονισμός CLP, ώστε οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές να γνωρίζουν τις επιπτώσεις αυτών των ουσιών προτού έλθουν σε επαφή με αυτές.

Αν διαθέτετε στην αγορά μια επικίνδυνη ουσία, είτε μόνη της είτε σε μείγμα, πρέπει να κοινοποιείτε   την ταξινόμηση και την επισήμανσή της στον Κατάλογο Ταξινόμησης και Επισήμανσης, που θεσπίστηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA), εντός ενός μηνός από τη διάθεση της ουσίας (ή του μείγματος) στην αγορά για πρώτη φορά. Οι κοινοποιήσεις είναι δωρεάν. Αν είστε εισαγωγέας, το διάστημα του ενός μηνός υπολογίζεται από την ημέρα κατά την οποία η ουσία, είτε μόνη της είτε σε μείγμα, εισάγεται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ.

Πότε πρέπει να αρχίσω να εφαρμόζω το σύστημα CLP;

Οι νέοι κανόνες CLP για τις χημικές ουσίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου 2010. Ωστόσο, μέχρι την 1η Ιουνίου 2015 πρέπει να ταξινομείτε τις ουσίες σύμφωνα τόσο με το ισχύον όσο και με το νέο σύστημα CLP και να κοινοποιείτε και τις δύο ταξινομήσεις στους χρήστες σας. Η επισήμανση και η συσκευασία των ουσιών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το CLP.

Οι νέοι κανόνες CLP θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τα μείγματα από την 1η Ιουνίου 2015, αλλά μπορούν να αρχίσουν να εφαρμόζονται νωρίτερα (στην περίπτωση αυτή, τα μείγματα πρέπει να επισημαίνονται και να συσκευάζονται σύμφωνα μόνο με τους κανόνες CLP). Για τα μείγματα που βρίσκονται ήδη στην αλυσίδα παραγωγής («στα ράφια») πριν από την 1η Ιουνίου 2015, η επανασήμανση και η επανασυσκευασία μπορούν να καθυστερήσουν για δύο χρόνια, μέχρι την 1η Ιουνίου 2017.

Τι θα πρέπει να κάνω για να συμμορφωθώ με το σύστημα CLP;

  • Προσδιορίστε τον ρόλο και τις υποχρεώσεις σας βάσει του κανονισμού: κατασκευαστής, εισαγωγέας, χρήστης, διανομέας, παραγωγός αντικειμένων. Μπορείτε να έχετε περισσότερους από έναν ρόλους.
  • Επικαιροποιήστε τον κατάλογο χημικών ουσιών και μειγμάτων (συμπεριλαμβανομένων των χημικών ουσιών που περιέχονται στα μείγματα) και των ουσιών που περιέχονται σε προϊόντα.

Είναι σκόπιμο να προγραμματίζετε τις διαδικασίες CLP συγχρόνως με τις διαδικασίες που αφορούν τον κανονισμό REACH και, εφόσον χρειάζεται, τη νομοθεσία για τα βιοκτόνα English και τα παρασιτοκτόνα English .

Παραπομπές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

Τοπική υποστήριξη επιχειρήσεων

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με έναν τοπικό εταίρο υποστήριξης επιχειρήσεων

Το ερώτημά σας θα αποσταλεί σε έναν εταίρο υποστήριξης από το Enterprise Europe Network. Για να βοηθήσετε τον σύμβουλο να απαντήσει έγκαιρα και σωστά σε αυτήν τη δωρεάν υπηρεσία, δώστε μας όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.

EEN-logo

Δελτίο επικοινωνίας

(Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά)
Σας ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμα δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.
Δηλώστε έγκυρη ηλεκτρονική διεύθυνση

Προσωπικά στοιχεία

Στοιχεία της επιχείρησης

Χώρα

Αυστρία

Wien

Βέλγιο

Brussel

Bruxelles

Namur

Βουλγαρία

Sofia

Γαλλία

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Γερμανία

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Δανία

Copenhagen

Ελλάδα

Athens

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ιρλανδία

Dublin

Ισλανδία

Reykjavík

Ισπανία

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Ιταλία

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Κροατία

Zagreb

Κύπρος

Nicosia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Oslo

Ολλανδία

Den Haag

Ουγγαρία

Budapest

Πολωνία

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Πορτογαλία

Lisboa

Ρουμανία

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Σλοβενία

Ljubljana

Σουηδία

Stockholm

Τσεχική Δημοκρατία

Praha

Φινλανδία

Helsinki

3000/3000

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δελτίο αποστέλλονται απευθείας σε έναν εταίρο από το δίκτυο «Enterprise Europe Network». Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αναγράφονται στο δελτίο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για να βοηθήσουν τον σύμβουλο να απαντήσει στο ερώτημά σας. Τα δεδομένα δεν θα αποθηκευτούν στη συνέχεια.

Βοήθεια και Συμβουλές

Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα

Το σημείο επαφής για τα προϊόντα στη χώρα σας μπορεί να σας ενημερώσει σχετικά με την εθνική νομοθεσία για τα προϊόντα και να σας βοηθήσει να έχετε πρόσβαση σε άλλη εθνική αγορά στην ΕΕ.