Διαδρομή πλοήγησης


Διαδώστε το 
	Μοιραστείτε το στο Facebook
 
	Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter
 
	Διαδώστε το στο google+
 
	Μοιραστείτε το στο linkedIn
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση
Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Δημιουργήστε σελιδοδείκτηΕπιλέξτε υψηλή αντίθεση

Ελλάδα

Υποκαταστήματα

Επικαιροποίηση 02/2011

Νομικές απαιτήσεις

Το νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία υποκαταστήματος εταιρείας ορίζεται από τους ακόλουθους νόμους:

Πολλές από τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες για την ίδρυση υποκαταστήματος είναι οι ίδιες όπως για τη σύσταση εταιρείας.

Διοικητικές διαδικασίες

Προκαταρκτικές διαδικασίες

Κατά τη δημιουργία υποκαταστήματος πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες:

 • να καθορίζεται ο σκοπός του υποκαταστήματος, η επωνυμία του και η τοποθεσία της έδρας του.
 • να συνάπτεται συμβολαιογραφική πράξη ή προξενική συμφωνία που ορίζει έναν πληρεξούσιο κι έναν αντιπρόσωπο της εταιρείας στην Ελλάδα. Μπορεί να είναι το ίδιο άτομο.
 • να λαμβάνεται πιστοποιητικό από μια αρμόδια αρχή στη χώρα όπου βρίσκεται η έδρα, από το οποίο να προκύπτει ότι η εταιρεία δεν έχει διαλυθεί και ότι η άδεια ίδρυσής της δεν έχει ανακληθεί.
 • να λαμβάνεται εξουσιοδότηση για τα άτομα που εκπροσωπούν την αλλοδαπή εταιρεία στην έδρα αυτής.
 • να λαμβάνεται βεβαίωση για το καταβληθέν μετοχικό κεφάλαιο, καθώς και ο αριθμός εγγραφής της εταιρείας (ο οποίος θα πρέπει να αποστέλλεται στα κεντρικά).
 • να λαμβάνεται επίσης αποδεικτικό πληρωμής τοις μετρητοίς για τη δημοσίευση της ειδοποίησης έγκρισης στην ελληνική Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σε περίπτωση εργοστασίου, εργαστηρίου ή αποθήκης, κλπ. που ανήκει σε ΕΠΕ, ΑΕ ή Συνεταιρισμό, θα πρέπει να καλύπτονται οι παρακάτω προϋποθέσεις (μετά τη σύσταση του κύριου γραφείου/των κεντρικών) :

 • πρέπει να αποφασιστεί η δημιουργία του υποκαταστήματος ή του καταστήματος (η απόφαση μπορεί να αποδειχθεί με απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης [σε περίπτωση ΕΠΕ] ή του Διοικητικού Συμβουλίου [σε περίπτωση ΑΕ ή Συνεταιρισμού]).
 • πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό τροποποίησης για τη δημιουργία υποκαταστήματος, κλπ. από την αρμόδια εφορία που βρίσκεται στην περιοχή της έδρας (το πιστοποιητικό εκδίδεται από την εφορία).
 • το υποκατάστημα πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο εμπορικό επιμελητήριο το οποίο έχει δικαιοδοσία επί της σύστασής του.
 • οι λογαριασμοί και τα στοιχεία από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων που αφορούν στο υποκατάστημα πρέπει να εγκριθούν από την αρμόδια εφορία.
 • πρέπει να εκδοθεί άδεια λειτουργίας, η οποία είναι απαραίτητη ώστε το υποκατάστημα να επιδίδεται σε ορισμένες δραστηριότητες.
 • πρέπει επίσης να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύστασης, τα δικαιολογητικά, η εγγραφή, κλπ.

Εγγραφή

Πολλές από τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες για τη δημιουργία υποκαταστήματος είναι οι ίδιες με εκείνες που ακολουθούνται για τη σύσταση επιχείρησης.

Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης στην Ελλάδα

Η οδηγία για τις Υπηρεσίες είναι ένας ευρωπαϊκός νόμος που στοχεύει στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων πουεπιθυμούν να παράσχουν υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση – στη χώρα τους ή στο εξωτερικό. Η Οδηγία ορίζει τους κανόνες που ισχύουν για τους επιχειρηματίες που επιθυμούν να συστήσουν μια επιχείρηση ή να παρέχουν προσωρινές υπηρεσίες στην περιοχή ΕΕ-ΕΟΧ (τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, συν την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία). Υποχρεώνει τα κράτη μέλη να καταργήσουν τις περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες, να απλουστεύσουν τις διατυπώσεις για τις επιχειρήσεις και να κάνουν τις δημόσιες υπηρεσίες πιο αποτελεσματικές.

Για την εφαρμογή της Οδηγίας, κάθε κράτος μέλος έπρεπε να δημιουργήσει «Κέντρα Ενιαίας Εξυπηρέτησης (ΚΕΕ)» , δικτυακές πύλες ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης, οι οποίες βοηθούν τις επιχειρήσεις να ολοκληρώνουν τις διοικητικές διαδικασίες μέσω διαδικτύου. Τα ΚΕΕ παρέχουν εκτενείς πληροφορίες για όλα τα διοικητικά ζητήματα που σχετίζονται με την εγκατάσταση ή την επέκταση μιας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών σε μια χώρα. Σε αυτές περιλαμβάνονται για παράδειγμα:

-          Ποιες άδειες, κοινοποιήσεις ή εγκρίσεις πρέπει να διαθέτω, προκειμένου να ξεκινήσω μια επιχείρηση (στη χώρα μου ή στο εξωτερικό);

-          Τι πρέπει να κάνω, όταν επιθυμώ να παρέχω τις υπηρεσίες μου στο εξωτερικό σε προσωρινή βάση;

-          Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω αίτηση για άδεια; Ποια είναι αρμόδια αρχή;

-          Επιβάλλεται τέλος για τις άδειες; Τι προθεσμίες ισχύουν;

-          Ποιοι νόμοι και διατάγματα ισχύουν στον τομέα μου;

-          Τι πρέπει να κάνω προκειμένου να ξεκινήσω, για παράδειγμα, ένα εστιατόριο ή ένα κατάστημα; Ή προκειμένου να εργαστώ ως τουριστικός πράκτορας σε άλλη χώρα χωρίς να συστήσω επιχείρηση;

-          Πού πρέπει να απευθυνθώ για προσωπικές συμβουλές και περισσότερες πληροφορίες;

Με τα ΚΕΕ, δεν χρειάζεται πλέον να απευθυνθείτε σε καθεμία αρχή χωριστά! Τα ΚΕΕ σάς δίνουν τη δυνατότητα να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες και να στείλετε ηλεκτρονικά τις αιτήσεις σας στην αρμόδια αρχή μέσω ενός κέντρου ενιαίας εξυπηρέτησης, του ΚΕΕ. Μπορείτε να ολοκληρώσετε τις διοικητικές σας διατυπώσεις ηλεκτρονικά μέσω του ΚΕΕ. Απλώς επικοινωνήστε με το ΚΕΕ της χώρας  στην οποία επιθυμείτε να αναπτύξετε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Όλα τα ΚΕΕ αποτελούν μέρος του δικτύου EUGO. Μπορείτε μέσω ενός κεντρικού ιστοτόπου να έχετε εύκολη πρόσβαση σε όλα τα ΚΕΕ της Ευρώπης. Ασφαλώς, οι υπηρεσίες των ΚΕΕ είναι προαιρετικές. Επίσης, μπορείτε πάντα να απευθυνθείτε απευθείας στις αρμόδιες αρχές.

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Στείλτε e-mail σε επιχειρηματική οργάνωση της περιοχής σας

Η ΕΕ έχει δημιουργήσει στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρεςEnglish ένα δίκτυοDeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolski τοπικών επιχειρηματικών οργανώσεων (Enterprise Europe Network), που θα μπορούσε να σας βοηθήσει.

Επιλέξτε χώρα και πόλη, και εισάγετε το ερώτημά σας παρακάτω.

Ευχαριστούμε. Το μήνυμά σας εστάλη επιτυχώς.
Λόγω τεχνικού προβλήματος, το μήνυμά σας δεν εστάλη. Ξαναδοκιμάστε αργότερα.

Χώρα

Albacete

Alicante

Badajoz

Barcelona

Bilbao

Ciudad Real

Donostia- San Sebastian

Ferrol

Las Palmas de Gran Canaria

Llanera

Logroño

Madrid

Murcia

Oviedo

Palma

Pamplona

Paterna (Valencia)

Santa Cruz de Tenerife

Santander

Santiago de Compostela

Sevilla

Toledo

Valencia

Valladolid

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Αυστρία

Feldkirch

Graz

Innsbruck

Klagenfurt

Linz

Salzburg

Wien

Βέλγιο

Antwerpen

Arlon

Brugge

Brussels

Charleroi

Gent

Hasselt

Leuven

Libramont

Liège

Mons

Namur

Nivelles

Βουλγαρία

Dobrich

Plovidiv

Ruse

Sandanski

Sofia

Stara Zagora

Vratsa

Yambol

Γαλλία

Osijek

Rijeka

Split

Varazdin

Zagreb

Γερμανία

Nicosia

Δανία

Brno

Brno

Liberec

Ostrava

Ostrava

Pardubice

Plzen

Praha

Usti nad Labem

Ελλάδα

Aalborg

Copenhagen

Herning

Kolding

Næstved

Viborg

Εσθονία

Tallinn

Ηνωμένο Βασίλειο

Helsinki

Oulu

Tampere

Turku

Vantaa

Ιρλανδία

Amiens

Annecy

Aulnat

Besançon

Bordeaux

Bourg en Bresse

Caen

Cayenne

Chalons-en-Champagne

Chambéry

Dijon

Fort-de-France

Grenoble

Lille

Limoges

Lyon

Marseille

Marseille

Montpellier

Montpellier

Nancy

Nantes

Orléans

Paris

Pointe-à-Pitre

Poitiers

Privas

Rennes

Rouen

Saint-Denis

Saint-Etienne

Strasbourg

Toulouse

Valence

Ισπανία

Berlin

Bremen

Bremenhaven

Chemnitz

Dresden

Düsseldorf

Erfurt

Frankfurt/Oder

Freiburg

Hamburg

Hannover

Kaiserslautern

Kiel

Konstanz

Leipzig

Magdeburg

Mannheim

Mülheim an der Ruhr

München

Potsdam

Reutlingen

Rostock

Saabrücken

Stuttgart

Trier

Ulm

Villingen-Schwenningen

Wiesbaden

Ιταλία

Athens

Heraklion

Ioannina

Kavala

Kozani

Thessaloniki

Tripolis

Volos

Κάτω Χώρες

Budapest

Debrecen

Eger

Győr

Miskolc

Nyíregyháza

Pécs

Szeged

Székesfehérvár

Zalaegerszeg

Κροατία

Dublin

Κύπρος

Abruzzo

Aosta

Apulia

Ascoli Piceno

Basilicata

Bologna

Bologna

Cagliari

Calabria

Calabria

Campania

Catania

Florence

Genova

Gorizia

Milano

Molise

Naples

Palermo

Palermo

Perugia

Pesaro

Pisa

Pordenone

Ravenna

Rome

Rovereto

Sassari

Sicily

Terni

Torino

Trieste

Udine

Venezia

Venezia

Venezia

Λετονία

Riga

Λιθουανία

Kaunas

Klaipėda

Vilnius

Λουξεμβούργο

Luxembourg

Μάλτα

Pieta`

Νορβηγία

Den Haag

Nieuwegein

Ουγγαρία

Ås

Oslo

Stavanger

Tromsø

Πολωνία

Bialystok

Gdańsk

Kalisz

Katowice

Kielce

Konin

Kraków

Lublin

Lublin

Olsztyn

Opole

Poznań

Rzeszów

Szczawno-Zdrój

Szczecin

Toruń

Warsaw

Warsaw

Warsaw

Wroclaw

Zielona Góra

Łódź

Πορτογαλία

Aveiro

Braga

Coimbra

Évora

Faro

Funchal

Lisboa

Ponta Delgada

Porto

Ρουμανία

Arad

Bacau

Bucuresti

Cluj-Napoca

Constanta

Craiova

Galati

Iasi

Ramnicu Valcea

Timișoara

Σλοβακία

Bratislava

Prešov

Σλοβενία

Koper

Ljubljana

Maribor

Τσεχική Δημοκρατία

Borlänge

Göteborg

Jönköping

Kramfors

Luleå

Malmö

Örebro

Östersund

Stockholm

Umeå

Västerås

Växjö

Φινλανδία

Belfast

Bristol

Cambridge

Cardiff

Coventry

Inverness

London

Manchester

Newcastle

Yorkshire and Humber

Εισάγετε το μήνυμά σας εδώ *

* υποχρεωτικό πεδίο (πρέπει να συμπληρωθεί)