Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 25/04/2017

Bieži uzdotie jautājumi - Nodokļu divkārša uzlikšana

 • . Dalībvalstis var piemērot tādus nodokļu noteikumus, kādus tās vēlas, un pieprasīt nodokļu deklarācijas, ja vien attiecīgās procedūras nav diskriminējošas. Tas ir neparasti, bet nav neiespējami, ka valstis prasa no saviem pilsoņiem, kas nav rezidenti, lai viņi deklarētu savus ienākumus.

  Turklāt fakts, ka dzīvojat un strādājat kādā valstī, ne vienmēr nozīmē to, ka esat tur rezidents saskaņā ar noteikumiem, ko paredz nodokļu nolīgums, kuru noslēgusi šī valsts un jūsu izcelsmes valsts/pilsonības valsts.

  Principā, ja dzīvojat un strādājat citā valstī, kas nav jūsu izcelsmes valsts, vairāk par 6 mēnešiem gadā, jūs visticamāk tur uzskatīs par šīs valsts nodokļu rezidentu, un šī valsts varēs uzlikt nodokļus visiem jūsu ienākumiem, t.i., jūsu algai un arī ienākumiem, kurus gūstat citā valstī (kā ES iekšienē, tā aiz tās robežām). Tomēr, ja jums ir stipras ģimenes un ekonomiskās saites ar savu izcelsmes valsti, jūs joprojām var uzskatīt par nodokļu rezidentu tur, pat ja tur uzturaties mazāk nekā 6 mēnešus gadā.

  Ja citā valstī, kas nav jūsu izcelsmes valsts, pavadāt mazāk nekā 6 mēnešus gadā, principā jūs arī turpmāk būsiet savas izcelsmes valsts nodokļu rezidents. Tādā gadījumā šajā citā valstī, iespējams, nodokli uzliktu tikai jūsu algai un citiem šajā valstī gūtajiem ieņēmumiem, un jūsu izcelsmes valsts uzliktu nodokli jūsu ienākumiem, kas gūti citur pasaulē.

  Sazinieties ar Polijas nodokļu iestādi, lai pārliecinātos, kādi noteikumi ir piemērojami jūsu situācijā. Jebkurā gadījumā, ja esat pārcēlies uz dzīvi citā valstī, ir ieteicams brīdināt nodokļu iestādes, lai vēlāk nebūtu problēmu.

 • Ja jūsu darba devējs ir Austrijas rezidents, ienākumu, ko tur gūsiet, principā ar nodokļiem apliks šajā valstī neatkarīgi no tā, cik ilgi jūs tur uzturēsieties.

  Ja plānojat palikt Austrijā mazāk nekā 6 mēnešus, Lielbritānija visticamāk paliks jūsu nodokļu rezidences valsts. Tur apliks ar nodokli jūsu ienākumus, ko attiecīgajā gadā būsiet guvis citur pasaulē, tostarp tos, kurus būsiet guvis Austrijā. Tomēr tādā gadījumā jūs, visticamāk, Austrijā samaksāto nodokļu summu varēsiet atskaitīt no summas, kura jums ir jāsamaksā Lielbritānijā.

  Lai pārliecinātos, ieskatieties nodokļu nolīgumā, kuru noslēgušas šīs divas valstis.

 • Tas atkarīgs no divpusējā nodokļu nolīguma starp Somiju un Itāliju un jūsu ienākumu veida.

  Saskaņā ar standarta nolīgumu par dubultu neaplikšanu ar nodokļiem, privātā sektora pensiju ar nodokli apliek tikai dzīvesvietas valstī, jūsu gadījumā — Itālijā. Dividenžu ienākumiem no ieguldījumiem nodokli varētu uzlikt gan Itālijā, gan Somijā, bet tādā gadījumā Itālija principā ļautu atskaitīt Somijā samaksātos nodokļus.

 • ES valstis var parakstīt nolīgumus, kas aizliedz nodokļu dubulto uzlikšanu, un var arī tos neparakstīt. Tās nevar piespiest to darīt ar ES noteikumiem. Katra valsts, ar kuru esat saistīts, var no jums prasīt, lai aizpildāt nodokļu deklarāciju. Tomēr tas, ka vienu un to pašu ienākumu deklarējat divās ES valstīs, ne vienmēr nozīmē, ka jums būs maksā nodokļi divreiz. Un pat tad, ja tā notiek, jūs, iespējams, varēsiet atgūt vienā no šīm valstīm samaksātos nodokļus.

  Lai uzzinātu vairāk, ieskatieties nodokļu nolīgumā, kuru savstarpēji noslēgušas Spānija un Zviedrija.

 • Diemžēl nolīgums par nodokļu neuzlikšanu divkārt starp Dāniju un Franciju vairs nav spēkā. Nodokļu maksātājiem, piemēram, pensionāriem, kuri gūst ienākumus Dānijā, bet dzīvo Francijā, tagad nodokļi par Dānijā gūtajiem ienākumiem ir jāmaksā abās valstīs.

  Tomēr valstu likumdošana jums var piešķirt atvieglojumu dubultas nodokļu uzlikšanas gadījumā: vērsieties Francijas nodokļu iestādē, lai noskaidrotu, vai varat daļu Dānijā samaksāto nodokļu atskaitīt no summas, kas jāsamaksā Francijā.

  ES valstīm nav obligāta pienākuma noslēgt nolīgumus par dubultu neaplikšanu ar nodokļiem, un ES likumdošana nevar tās piespiest to darīt. ES tomēr turpina strādāt pie tā, lai mazinātu pārrobežu nodokļu šķēršļus, kas kavē iedzīvotāju brīvu pārvietošanos, tostarp risku, ka nodokļus uzliks divkārt.

 • . Valsts nodokļu iestāžu kompetentie dienesti parasti sniedz informāciju (dažkārt vairākās valodās) pensionāriem, kas dzīvo ārvalstīs. Noskaidrojiet vairāk par noteikumiem, kas regulē ārzemēs dzīvojošu pensionāru aplikšanu ar nodokļiem Vācijā (angļu valodā). Turklāt konsulātu un pensiju apdrošināšanas sistēmu tīmekļa vietnēs ir vispārīga informācija angļu valodā, kad domāta pensionāriem, kuri dzīvo ārzemēs.

 • . ES valstis var piemērot tādus nodokļu noteikumus, kādus tās vēlas, ja vien tie atbilst ES likumdošanai un, jo īpaši, nediskriminē citu valstu piederīgos. Pašvaldību līmenī iekasēti nodokļi attiecas uz mājokļa īri un piemērojami visiem; ja īrējāt dzīvokli, pat ja uz īsu brīdi, jums, iespējams, būs jāsamaksā šis nodoklis.

  Tomēr, iespējams, ka atsevišķas pašvaldību iestādes piedāvā pazeminātas nodokļu likmes vai atbrīvojumus no vietējiem nodokļiem, piemēram, ja jūsu galvenā dzīvesvieta ir citā valstī. Sazinieties ar attiecīgo pašvaldību, lai noskaidrotu, vai jūs varat tos izmantot.

Skatīt galveno informāciju par šo tematu
Nodokļu divkārša uzlikšana
ES tiesību akti
Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.