Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 26/04/2017

Δήλωση παρουσίας για σύντομες περιόδους διαμονής (<3 μήνες) – Κύπρος

Οι υπήκοοι χωρών της ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους πρέπει να δηλώσουν την παρουσία τους εντός 35 ημερών από την άφιξή τους, εφόσον σκοπεύουν να μείνουν στην Κύπρο πάνω από 21 ημέρες.

Εάν δεν δηλώσετε την παρουσία σας, μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο.

Για να δηλώσετε την παρουσία σας, θα πρέπει να παρουσιαστείτε στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (Λευκωσία) ή στα κατά τόπους υποκαταστήματα της Αστυνομίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Αμμοχώστου).

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό
Δήλωση παρουσίας για σύντομες περιόδους διαμονής (<3 μήνες)
Δημόσιες διαβουλεύσεις
    Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;
    Απευθυνθείτε στις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες
    Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
    Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές