Εργαλεία εξυπηρέτησης

Επιλογή γλώσσας

Σημαία της ΕΕ

Διαδρομή πλοήγησης

Μενού

Επικαιροποίηση : 26/04/2017

Δήλωση της διαμονής σας στο εξωτερικό – Κύπρος

Πρέπει να δηλώσετε τη διαμονή σας εντός 4 μηνών από την άφιξή σας.

Για να δηλώσετε τη διαμονή σας, θα πρέπει να παρουσιαστείτε στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (Λευκωσία) ή στα κατά τόπους υποκαταστήματα της Αστυνομίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου, Αμμοχώστου)

Οι πολίτες που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα (συνταξιούχοι, πρόσωπα που καλύπτουν τις ανάγκες τους με δικούς τους πόρους) πρέπει να προσκομίζουν έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν:

 • Σταθερό ή επαρκές εισόδημα από απασχόληση εκτός Κύπρου, ή
 • Σταθερό ή επαρκές εισόδημα από άλλες νόμιμες πηγές, ή
 • Επαρκείς καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου ή του εξωτερικού, καθώς και
 • Απόδειξη πλήρους υγειονομικής ασφάλισης στην Κύπρο.

Πρέπει να έχετε μαζί σας ανά πάσα στιγμή το πιστοποιητικό εγγραφής σας.

Η μη δήλωση της διαμονής μπορεί να τιμωρηθεί με την επιβολή προστίμων.

Ενημερωθείτε από τις αρμόδιες αρχές για την εγγραφή:

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

1457, Λευκωσία

τηλ.: +357 22403919, +357 22403926, +357 22804477

φαξ: +357 22403961

ηλεκτρονική διεύθυνση

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό
Δήλωση της διαμονής σας στο εξωτερικό
Δημόσιες διαβουλεύσεις
  Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που ισχύουν σε συγκεκριμένη χώρα;
  Απευθυνθείτε στις εθνικές διοικητικές υπηρεσίες
  Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
  Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές