Последна проверка : 19/06/2018

Акцизи

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

От 30 март 2019 г. правото на ЕС ще престане да се прилага за Обединеното кралство, освен ако в ратифицираното споразумението за оттегляне бъде определена друга дата или Европейският съвет и Обединеното кралство решат единодушно да удължат двегодишния период на преговори. За повече информация относно правните последици за предприятията:

Основни правила

Ако вашето предприятие произвежда или търгува с акцизни стоки (алкохол, алкохолни напитки, енергийни продукти, електроенергия, тютюневи изделия), трябва да познавате правилата за плащане на акцизи.

Изберете държава
 • Австрияatdeen
 • Белгияbedeenfrnl
 • Българияbgbgen
 • Германияdedeen
 • Гърцияgr
 • Данияdkdaen
 • Естонияeeenet
 • Ирландияieen
 • Исландияis
 • Испанияesenes
 • Италияitenit
 • Кипърcyelen
 • Латвияlv
 • Литваltenlt
 • Лихтенщайнli
 • Люксембургludeenfr
 • Малтаmtenmt
 • Нидерландияnlennl
 • Норвегияno
 • Обединено кралствоgben
 • Полшаplenpl
 • Португалияptenpt
 • Румънияroenro
 • Словакияskensk
 • Словенияsi
 • Унгарияhu
 • Финландияfienfisv
 • Францияfrenfr
 • Хърватияhrenhr
 • Чешка републикаczcsen
 • Швецияseensv

* Националните органи все още не са предоставили информация.


Някои страни от ЕС могат да налагат и други данъци върху тези стоки.

Забележка: Правилата на ЕС за акцизите не важат в следните региони на Съюза:

Региони

 • Канарски острови
 • Френски отвъдморски департаментиfr
 • Англо-нормандски острови
 • Острови Оланд
 • Остров Хелголанд
 • Територията на Бюзинген
 • Сеута
 • Мелиля
 • Ливиньо
 • Кампионе д'Италия
 • Италианските води на езерото Лугано

В някои случаи плащаните акцизи се основават на акцизите в друга страна:

 • Предприятията в Монако трябва да плащат акцизи по ставките във Франция.
 • Предприятията в Сан Марино трябва да плащат акцизи по ставките в Италия.
 • В суверенните базови зони на Обединеното кралство Акротири и Декелия трябва да се плащат акцизи по ставките в Кипър.
 • На остров Ман трябва да се плащат акцизи по ставките в Обединеното кралство.

Акцизни стоки

Алкохол / Алкохолни напитки

 • бира или смеси от бира и безалкохолни напитки;
 • вино;
 • други ферментирали напитки, например сайдер;
 • междинни продукти, например шери или порто;
 • етилов алкохол – освен когато е използван за производство на други продукти, които не са предназначени за консумация от хора (ако се използва за отопление или задвижване, той може да се класифицира като енергиен продукт);
 • спиртни напитки.

Намалени ставки и освобождаване

С правила на ЕС са определени минимални ставки на акциза върху алкохола/алкохолните напитки. Вижте пълния списък на приложимите ставки на акциза върху алкохола/алкохолните напиткиpdfen в страните от ЕС.

Съществуват някои допълнителни правила, които също могат да бъдат прилагани в някои страни:

 • Стандартните ставки на акциза за малки пивоварни ( произвеждащи максимум 200 000 хектолитра бира на година) или дестилерии ( произвеждащи максимум 10 хектолитра чист алкохол на година) могат да бъдат намалени с до 50%.
 • Малки производители на вино, произвеждащи под 1000 хектолитра на година, също могат да получат намаления или освобождаване.
 • Не се изисква плащане на акцизи за домашни продукти, които не са предназначени за продажба, с изключение на спиртните напитки.
 • Намалени ставки на акциз могат да се прилагат за вина и ферментирали напитки с 8,5% или по-малко съдържание на алкохол.

Енергийни продукти и електроенергия

Такива продукти се облагат, когато се използват като:

 • моторно гориво;
 • гориво за отопление.

Енергийни продукти, използвани като суровини, за химична редукция или при електролитни и металургични процеси са извън обхвата на Директивата, което означава, че държавите от ЕС сами определят дали да ги облагат с данък.

Основните продукти, които се облагат с данък са:

 • минерални масла;
 • твърди горива: въглища, кокс, лигнит;
 • природен газ;
 • електроенергия;
 • алкохол, ако е предназначен за използване като гориво за отопление или моторно гориво;
 • животински или растителни масла, ако са предназначени за използване като гориво за отопление или моторно гориво.

Намалени ставки и освобождаване

Задължително се освобождават от данъци:

 • енергийните продукти и електроенергията, използвани за производството на електроенергия (но могат да бъдат облагани с данък по екологични причини);
 • енергийните продукти, доставяни за гориво за целите на въздухоплаването, освен когато се използват за частни развлекателни полети;
 • енергийните продукти, доставяни като гориво за целите на корабоплаването във водите на Общността, освен когато се използват за частно развлекателно плаване.

Освобождаване от данъци или намаления на ставките под минималните равнища за ЕС могат да бъдат прилагани за:

 • „зелената" електроенергия;
 • електроенергията от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;
 • енергийните продукти, използвани за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия;
 • корабоплаването по вътрешни водни пътища;
 • електроенергията, природния газ, въглищата и твърдите горива, използвани от домакинствата;
 • енергоемките предприятия (трябва да се спазват определени правила);
 • биогоривата (трябва да се спазват определени правила);

Диференцирани данъчни ставки над минималните равнища за ЕС могат да бъда прилагани за:

 • обществения транспорт;
 • линейките;
 • търговското приложение на газьола (големи камиони);
 • диференциация в зависимост от качеството и количеството на енергиен продукт (напр. съдържанието на сяра в гориво).

С правила на ЕС са определени минимални ставки на акциза върху енергийните продукти. Вижте пълния списък на приложимите ставки на акциза върху енергийните продуктиpdfen в страните от ЕС.

Тютюневи изделия

Със законодателството на ЕС за акциза върху тютюневите изделияfrdeen са определени следните категории акцизни продукти:

 • цигари;
 • пури;
 • пурети;
 • тютюн за пушене (например фино нарязан тютюн за свиване на цигари).

Със законодателството на ЕС са определени принципите на данъчното облагане и минималните ставки, които трябва да се прилагат.

Вижте пълния списък на приложимите ставки на акциза върху тютюневите изделияpdfen в страните от ЕС.

 

Други видове освобождаване

Акцизните стоки по принцип са освободени от акциз, когато се използват:

 • при дипломатически или консулски отношения;
 • от въоръжените сили на страна — членка на НАТО;
 • от международни организации.

Когато се извършва доставка на акцизни стоки за тези цели, те трябва да са придружени от сертификат за освобождаване.

Страните от ЕС могат също да освобождават акцизни стоки от акциз, когато те се продават:

 • в безмитни магазини и се пренасят в личния багаж на пътник до страна извън ЕС или до територия на ЕС, в която правилата на Съюза за акцизите не важат;
 • на борда на самолет или кораб по време на полет или пътуване по море до или от страна извън ЕС или територия на ЕС, в която правилата на Съюза за акцизите не важат.
Кой плаща и кога
 

Продажби на други предприятия

Кога трябва да се плащат акцизите?

Има значителна разлика между момента, от който за даден продукт започва да се дължи акциз, и момента, в който този данък трябва да се плати.

За повечето акцизни стоки се дължи акциз от момента, в който те са произведени или внесени в ЕС.

В действителност плащането на този акциз може да бъде отложено, докато продуктът бъде „освободен за потребление". Това е моментът, когато продуктите вече не са под режим отложено плащане на акциз. Имайте предвид, че за да можете да произвеждате, съхранявате и транспортирате акцизни стоки, без да заплащате акциз (под режим на отложено плащане), ви е необходимо специално разрешение от съответната странаfrdeen .

Ако акцизни стоки бъдат унищожени или изгубени поради непредвидени обстоятелства или природни бедствия, преди да бъдат освободени за потребление, не се налага плащането на акциз.

Кой плаща акцизи?

Акцизите се плащат от:

 • лицето или предприятието, което е лицензиран складодържател на мястото, където акцизните стоки се произвеждат, преработват, съхраняват, изпращат или получават;
 • всяко друго лице — изпращач, получател, превозвач, трето лице, предоставящо обезпечение за движение, и др. — което е причина стоките да излязат от режим на отложено плащане на акциз;
 • лицето, деклариращо вноса, ако стоките се внасят и не се поставят веднага под режим на отложено плащане на акциз.

Транспортиране на стоки до различни страни от ЕС без плащане на акциз

За да можете — в качеството си на продавач — да транспортирате стоки, но да запазите режима на отложено плащане на акциза (той ще бъде платен от купувача в страната на получаване по ставките в тази страна), трябва да спазвате правилата, посочени по-долу.

 

Правило 1 — Обезпечение срещу рискове при превоза

Страната от ЕС, от която се изпращат стоките, изисква за тях да има обезпечение, покриващо рисковете при превоз, валидно в целия ЕС.

Това обезпечение може да бъде предоставено от вас като продавач (лицензиран складодържател или регистриран изпращач) или от превозвача, или от купувача, или пък от двама или повече от тях/вас.

Страната членка на изпращане може да отмени това изискване, ако стоките се превозват само на нейна територия.

Също така не е необходимо обезпечение при транспортирането на енергийни продукти в рамките на ЕС, при условие че транспортирането е по море или по фиксиран тръбопровод и съществува споразумение между съответните страни членки.

Правило 2 — Електронен административен документ (е-АД)

Освен обезпечението трябва да изпратите и електронен административен документ (е-АД) до компетентния орган във вашата страна, като използвате системата за контрол на движението на акцизите (EMCS)frdeen .

Органът:

 • проверява валидността на данните в е-АД (например акцизния номер на продавача и купувача) и ви предоставя неговия административен референтен код;
 • препраща е-АД на съответния орган в страната от ЕС, в която се намира купувачът. Този орган препраща документа на купувача.

Преди началото на превоза, трябва да разпечатате е-АД с неговия административен референтен код и да го дадете на транспортната компания.

Във всеки момент преди започване на превоза можете да анулирате е-АД. По време на превоза можете да промените дестинацията, като използвате системата за контрол на движението на акцизите.

Ако системата не е достъпна, можете да транспортирате стоките, без да плащате акциз, ако:

 • те са придружени от хартиен документ, съдържащ същите данни като е-АД;
 • уведомите за това компетентния орган в страната на изпращане. Някои страни настояват търговецът да получи разрешение, преди да му бъде позволено стоката да отпътува.

Правило 3 – Получаване на стоките

Купувачът разполага с 5 работни дни, за да потвърди получаването на стоките в системата за контрол на движението на акцизите. След това:

 • компетентният орган в страната членка на получаване проверява валидността на потвърждението;
 • органът регистрира съобщение за получаване, след което го изпраща на съответния орган в страната на изпращане, който пък го препраща на вас, продавача.

След като получите това съобщение, можете да поискате вашето обезпечение да бъде освободено.

Ако следвате тези 3 правила, няма да се налага вие, в качеството си на продавач, да плащате акциз за превозваните стоки.

Обърнете особено внимание на количеството, посочено в съобщението за получаване — само за това потвърдено количество не трябва да плащате акциз.

Ако стоки са изгубени или пострадали при превоза и това е потвърдено от органите в страната, където са възникнали или са установени щетите или загубата, можете да промените полученото и потвърденото количество в документацията.

Проверка на акцизния номер на бизнес партньор

Ако искате да разберете дали акцизният номер на ваш бизнес партньор е валиден, можете да използвате системата SEED .

Ако вашият партньор има валиден номер, SEED ще ви покаже списък на продукти, с които той има право да търгува.

Продажби на частни клиенти

Ако продавате акцизни стоки директно на частни клиенти и мястото на продажбата е вашата страна, ще трябва да начислявате акцизи по ставките във вашата страна.

Няма ограничения за това какво частни лица могат да купуват и вземат със себе си, когато пътуват между страни от ЕС, стига стоките да са предназначени за лична употреба, а не за препродажба, с изключение на ново превозно средство. Данъците ( ДДСdefren и акцизdefren ) са включени в цената на стоките в страната членка, където са купени, и не се дължат други данъци в която и да е друга страна от ЕС.

Тютюневи изделия и алкохол

Съществуват обаче специални правила за някои акцизни стоки, като например алкохолните напитки и тютюневите изделия. Ако частно лице купи подобни продукти в една страна от ЕС и ги пренесе в друга страна от Съюза, принципът, че не се заплаща акциз в страната, в която са пренесени стоките, се прилага само ако те са:

 • за лична употреба на пътника и
 • транспортирани от самия него.

За да определят дали тези продукти са за лична употреба, държавите от ЕС трябва да вземат предвид всички фактори. Един от тях е количеството на стоките. Страните от ЕС могат да определят ориентировъчни количества, в рамките на които се смята, че стоките са за лична употреба на пътниците. Тези ориентировъчни количества следва да са най-малко:

а) тютюневи изделия

 • цигари — 800 броя;
 • пурети (пури с тегло не повече от 3 грама всяка) — 400 броя;
 • пури — 200 броя;
 • тютюн за пушене — 1 кг;

б) алкохолни напитки

 • спиртни напитки — 10 л;
 • междинни продукти — 20 л;
 • вина (включително не повече от 60 л пенливи вина) — 90 л;
 • бира — 110 л;

Що се отнася до тютюневите изделия, страните от ЕС могат да въвеждат ограничения за количеството на цигарите, които можете да донесете със себе си от някои други страни от ЕС, които все още не прилагат минималното равнище на акциза. Това ограничение не може да е за по-малко от 300 цигари.

Към момента Австрия, Хърватия, Дания, Германия, Ирландия, Италия, Словения и Швеция прилагат това по-ниско количество за пътници, идващи от България, Хърватия, Унгария, Латвия, Литва и Румъния.

Онлайн продажби и продажби от разстояние

Ако продавате акцизни стоки на ваши частни клиенти по интернет, трябва да платите акциз по ставките в страната, в която живеят клиентите ви.

В повечето страни от ЕС е задължително да имате данъчен представител. Една от неговите функции е да плаща акцизи от ваше име, ако това е одобрено от компетентния орган в съответната странаfrdeen.

Преди да изпратите стоката, трябва:

 • да информирате компетентния орган в страната на получаване за доставката;
 • да предоставите гаранция, че акцизът ще бъде платен.

Възстановяване на платен акциз

Ако вече сте платили акциз във вашата страна за стоките, които сте продали, тези суми могат да ви бъдат възстановени, за да не плащате два пъти. За целта трябва:

 • да информирате органите във вашата страна и в страната на получаване за доставката;
 • да им предоставите доказателства, че сте платили акциз за стоките в страната на получаване.

Тютюневи изделия

За да могат да продават онлайн тютюневи изделия в някои страни от ЕС, от продавачите е възможно да се изисква да:

 • използват бандероли или други фискални обозначения, показващи, че там е платен акциз;
 • поставят здравни предупреждения на езика/езиците на страната на получаване.
 • се регистрират в страна членка, където са установени, и в страната членка, където се намират потребителите.

Държавите от ЕС могат да забраняват трансграничната продажба от разстояние на тютюневи изделия на потребители.

Бъдещи регламенти на ЕС

Обществени консултации

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Местна подкрепа за бизнеса - Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: