Navigatsioonitee

Ajakohastatud 06/12/2017

E-kaubandus, kaugmüük ja väljaspool äriruume toimuv müük

Sellel veebilehel on esitatud teave üksnes lõpptarbijale, mitte teistele ettevõtetele müümise kohta.

E-kaubandusel ja väljaspool äriruume toimuval müügil on mitmeid eeliseid, kuid vastavalt ELi eeskirjadele kaasnevad sellega ka teatavad kohustused.

Nende eeskirjade alla kuuluvad tehingud on tarbijaga ilma näost näkku kohtumata sõlmitavad müügi- ja teenuselepingud, näiteks internetis, telefoni teel (inimestevahelise suhtlemisega või ilma), e-posti, faksi või tüüpkirja vahendusel sõlmitavad lepingud ning väljaspool kaupmehe äriruume sõlmitavad lepingud.

Tehingud, mille puhul e-kaubanduse, kaugmüügi ning väljaspool äriruume toimuva müügi suhtes kehtivaid eeskirju ei kohaldata

  • Sotsiaal- ja tervishoiuteenused
  • Hasartmängud
  • Finants-, kindlustus- ja investeerimistooted
  • Kinnisvara ja eluruumide üürimine
  • Pakettreisid, puhkuseosakud ja teatavad puhkuseteenused, mille puhul kehtivad erieeskirjad
  • Reisijatevedu (v.a teatavad erijuhud)
  • Avaliku võimu kandja, nt notari, poolt sõlmitud lepingud
  • Tarbija koju või töökohta korrapäraselt kohaletoimetatavad toiduained ja joogid
  • Müügiautomaatides müüdavad tooted
  • Mõnes ELi riigis ei kehti järgmised eeskirjad,English kui leping on sõlmitud väljaspool äriruume ja selle maksumus jääb alla 50 euro.

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Kohalik ettevõtlustugi

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Abi ja nõuanded

Võtke ühendust kohaliku ettevõtlustoe partneriga

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid. Et meie nõustajal teie piirkonnas oleks hõlpsam teile õigeaegselt ja nõuetekohaselt vastata , esitage palun nii palju teavet kui võimalik.

EEN-logo

Kontaktvorm

(kõik väljad on kohustuslikud)
Täname! Teie sõnum on saadetud.
Tehniliste probleemide tõttu ei olnud võimalik Teie sõnumit saata. Proovige hiljem uuesti.
Sisestage kehtiv e-posti aadress.

Isikuandmed

Ettevõtte andmed

JahEi

Austria

Wien

Belgia

Brussel

Bruxelles

Namur

Bulgaaria

Sofia

Eesti

Tallinn

Hispaania

Barcelona

Madrid

Oviedo

Palma

Santa Cruz de Tenerife

Sevilla

Valencia

Vitoria- Gazteiz

Zaragoza

Horvaatia

Zagreb

Iirimaa

Dublin

Island

Reykjavík

Itaalia

Firenze (Toscana, Umbria, Marche)

Milano (Lombardia, Emilia Romagna)

Napoli (Abruzzo, Calabria, Campania, Basilicata, Molise, Puglia, Sicilia)

Roma (Lazio, Sardegna)

Torino (Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta)

Venezia (Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia)

Kreeka

Athens

Küpros

Nicosia

Läti

Riga

Leedu

Vilnius

Luxemburg

Luxembourg

Madalmaad

Den Haag

Malta

Pieta`

Norra

Oslo

Poola

Kielce

Lublin

Warsaw

Wroclaw

Portugal

Lisboa

Prantsusmaa

Blagnac Cedex

Caen

Dijon

Guadeloupe, Martinique

Lille

Lyon

Paca

Paris, Ile-de-France, Centre, Nouvelle-Calédonie, Polynésie

Rennes

Saint-Denis

Rootsi

Stockholm

Rumeenia

Baciu Cluj

Bucuresti

Constanta

Timișoara

Saksamaa

Berlin

Bremen

Erfurt

Hannover

Kiel

Leipzig

Magdeburg

Mainz

Mülheim an der Ruhr

München

Rostock

Stuttgart

Wiesbaden

Slovakkia

Bratislava

Sloveenia

Ljubljana

Soome

Helsinki

Taani

Copenhagen

Tšehhi Vabariik

Praha

Ühendkuningriik

Belfast (Northern Ireland)

Cardiff (Wales)

Edinburgh (Scotland)

London (England)

Ungari

Budapest

3000/3000

Vormi väljadele sisestatud teave saadetakse otse Euroopa ettevõtlusvõrgustiku partnerile. Isikuandmeid, mida vorm sisaldab, kasutatakse üksnes selleks, et nõustaja saaks teie päringule vastata; pärast seda asjaomaseid andmeid ei säilitata.

Abi ja nõuanded

Euroopa väiksemate nõuete menetlus

Teisest ELi liikmesriigist pärit tarnijate või klientidega vaidluste lahendamine nõuete puhul, mille väärtus ei ületa 2000 eurot.

Ühtsed kontaktpunktid

Riiklik teave ettevõtluse laiendamise kohta mõnes teises ELi liikmesriigis.

Toodete kontaktpunkt

Toodete kontaktpunktid annavad teavet tooteid käsitlevate siseriiklike õigusaktide kohta ning aitavad teil pääseda teise ELi liikmesriigi turule.