Последна проверка: 04/10/2021

Използване, съхраняване и прехвърляне на данни

Вие – в качеството си на физическо лице, предприятие или организация – имате право да използвате, събирате, съхранявате или управлявате нелични данни и да използвате центрове за данни или облачни услуги навсякъде в ЕС (В този случай 28-те страни от ЕС + Исландия, Норвегия и Лихтенщайн).

Това може да ви помогне да избегнете евентуално дублиране на разходите. Например можете да централизирате ИТ инфраструктурата си в една държава от ЕС, въпреки че извършвате дейност в няколко държави.

Какво представляват неличните данни?

Неличните данни са информация, която не може да бъде свързана с лице, чиято самоличност е установена или може да бъде установена, като например:

Лични данни и набори от смесени данни

Правилата за работа с лични данни се различават от тези за неличните данни. Можете да прочетете повече за личните данни и правилата за тяхната защита на страницата за Общия регламент относно защитата на данните.

Лични и нелични данни често се събират и съхраняват заедно – получават се т.нар. смесени данни. Ако работите с набори от смесени данни, се прилага същото ниво на защита като за личните данни. Научете повече за наборите от смесени данни и как да ги управлявате.

Можете да съхранявате вашите данни навсякъде в ЕС, включително на облачни сървъри

Освен в изключителните случаи, обяснени по-долу, можете да избирате къде да се съхраняват и обработват данните.

Ако използвате облачна услуга, за да съхранявате данните си, би трябвало да можете лесно да смените доставчика на облачни услуги или да прехвърлите данните към ваша собствена ИТ система.

За целта няколко доставчици на облачни услуги се придържат към кодекс за поведение относно смяната на доставчици на облачни услуги и прехвърлянето на данни (SWIPO). Научете повече за това тукen​.

Ограничения на свободното движение на данни в ЕС

В изключителни случаи държавите от ЕС могат да ограничават местоположението на определени данни, но само от съображения за обществената сигурност, например когато данните са свързани с антитерористични разследвания или когато загубата на данни може да предизвика риск от сериозно транспортно произшествие (например при загуба на данни, свързани с контрола на въздушното движение).

Проверете дали в държавата, в която сте установени или в която възнамерявате да разширите бизнеса си, има ограничения върху съхраняването на данни в чужбина.

Изберете държава:

 • Австрия*at
 • Белгия*be
 • България*bg
 • Хърватия*cr
 • Кипър*cy
 • Czechiaczcs
 • Denmarkdken
 • Estoniaeeeten
 • Finlandfifisven
 • Франция*fr
 • Германия*de
 • Гърция*gr
 • Унгария*hu
 • Исландия*is
 • Ирландия*ie
 • Италия*it
 • Латвияlven
 • Лихтенщайн*li
 • Lithuanialtlt
 • Luxembourglufr
 • Малта*mt
 • Нидерландия*nl
 • Норвегия*no
 • Polandplen
 • Португалия*pt
 • Румъния*ro
 • Словакияsksken
 • Sloveniasisl
 • Spaineses
 • Swedensesv
 • Швейцария*ch

* Информацията още не е налична.

Имате още въпроси?

Ако се нуждаете от повече информация относно други правила за използването, съхраняването и прехвърлянето на данни в конкретна държава или относно Регламента, можете да се обърнете към националните звена за контакт.

Предоставяне на данни на компетентни органи

Трябва да предоставите достъп до вашите данни, ако компетентен орган отправи законно искане за това дори ако данните се управляват или съхраняват в друга страна от ЕС. При неспазване на националното законодателство могат да бъдат наложени санкции.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Choose country

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница , например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Още услуги за помощ

Споделяне на страницата: