Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 09/03/2015

work

Δημόσιοι υπάλληλοι στο εξωτερικό

Θεωρείστε "δημόσιος υπάλληλος στο εξωτερικό" εάν:

  • είστε δημόσιος υπάλληλος σε μια χώρα της ΕΕ και έχετε αποσπαστεί σε άλλη χώρα (σε πρεσβεία, προξενείο ή άλλη επίσημη αρχή στο εξωτερικό).
  • ή εργάζεστε ως δημόσιος υπάλληλος σε μια χώρα, αλλά για προσωπικούς λόγους ζείτε (έχετε τη μόνιμη κατοικία σας) σε μια άλλη.

Εάν, όμως, εργάζεστε στη χώρα υποδοχής για τοπικό δημόσιο φορέα χωρίς να είστε υπήκοος της χώρας αυτής, εμπίπτετε στην κατηγορία των "διακινούμενων εργαζομένων".

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε:

Βοήθεια και Συμβουλές

Βοήθεια και Συμβουλές

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Footnote

Εν προκειμένω τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία

Retour au texte en cours.