Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 21/09/2016

vehicles

Ταξινόμηση αυτοκινήτου και φόροι

Προσωρινή διαμονή

Εάν διατηρείτε τη μόνιμη κατοικία σας στη χώρα σας, αλλά σκοπεύετε να διαμείνετε σε μια άλλη χώρα της ΕΕ για λιγότερο από 6 μήνες, δεν χρειάζεται να ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας ή να πληρώσετε τέλη ταξινόμησης εκεί. Το αυτοκίνητό σας θα εξακολουθεί να είναι ταξινομημένο στη χώρα της μόνιμης κατοικίας σας. Μπορεί ωστόσο να σας ζητηθεί να πληρώσετε άλλους φόρους σχετικούς με τη χρησιμοποίηση του αυτοκινήτου σας στην εν λόγω χώρα (φόροι κυκλοφορίας).

Εάν διαμένετε σε άλλη χώρα της ΕΕ για διάστημα μικρότερο από 6 μήνες και δεν έχετε ταξινομήσει το αυτοκίνητό σας εκεί, μπορεί να απαγορεύεται από τον νόμο να δανείσετε ή να νοικιάσετε το αυτοκίνητό σας σε κάτοικο της χώρας αυτής. Κάτοικοι της χώρας ίσως επιτρέπεται να οδηγούν το αυτοκίνητό σας μόνον εάν είστε κι εσείς μαζί τους στο αυτοκίνητο.

Μπορείτε, ωστόσο, να δανείσετε το αυτοκίνητό σας σε φίλους ή συγγενείς σας που έχουν έρθει να σας επισκεφθούν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι κάτοικοι της νέας σας χώρας.

Εάν σκοπεύετε να μείνετε σε άλλη χώρα για περισσότερο από 6 μήνες, πρέπει κατά κανόνα να τη δηλώσετε ως νέο τόπο κατοικίας σας και πρέπει να ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας εκεί χωρίς καθυστέρηση.

Μετακόμιση στο εξωτερικό

Εάν μετακομίσετε σε άλλη χώρα της ΕΕ (με σκοπό να μείνετε πάνω από 6 μήνες) και πάρετε μαζί σας το αυτοκίνητό σας, θα χρειαστεί να το ταξινομήσετε και να καταβάλετε τα προβλεπόμενα τέλη και φόρους στη νέα σας χώρα.

Πρέπει να ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 6 μήνες μετά την άφιξή σας. Πρέπει επίσης να μάθετε τι δικαιολογητικά και διατυπώσεις θα χρειαστούν για την ταξινόμηση.

Σε ορισμένες χώρες, μπορεί να απαλλάσσεστε από την καταβολή φόρων για την ταξινόμηση του οχήματός σας εάν έρχεστε από άλλη χώρα της ΕΕ και εφόσον πληροίτε τις σχετικές προϋποθέσεις και έχετε τηρήσει τις προβλεπόμενες προθεσμίες. Προτού μετακομίσετε στη νέα σας χώρα, ενημερωθείτε για τους εθνικούς κανόνες που ισχύουν εκεί.

Παράδειγμα

Εξοικονομήστε χρήματα γνωρίζοντας εκ των προτέρων τους κανόνες που ισχύουν στην περίπτωσή σας!

Η Χριστίνα από την Ισπανία βρήκε δουλειά στην Πορτογαλία και μετακόμισε εκεί. Επειδή δεν γνώριζε ότι υπήρχε προθεσμία 6 μηνών, πήγε να ταξινομήσει το αυτοκίνητό της μετά από 8 μήνες στην Πορτογαλία.

Την πληροφόρησαν ότι, εάν είχε ταξινομήσει το αυτοκίνητο νωρίτερα, δεν θα χρειαζόταν να καταβάλει τέλη ταξινόμησης. Επίσης, στην Πορτογαλία η εξάμηνη προθεσμία ξεκινά από τη στιγμή που φεύγετε από την προηγούμενη σας χώρα, και όχι από τη στιγμή που φθάνετε στη νέα.

 

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση ταξινόμησης οχήματος μέσα σε 6 μήνες

Φοιτητές

Εάν μένετε σε άλλη χώρα μόνο για λόγους σπουδών, μπορείτε να οδηγείτε εκεί το αυτοκίνητό σας χωρίς να χρειάζεται να το ταξινομήσετε ή να καταβάλετε φόρους, για όλο το διάστημα που καλύπτει η εγγραφή σας σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της εν λόγω χώρας. Εάν όμως, ως σπουδαστής, αρχίσετε να εργάζεστε κατά τη διάρκεια της διαμονής σας εκεί, πρέπει να ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας στη χώρα αυτή.

Προτού εγκαταλείψετε τη χώρα σας, θα πρέπει να ενημερωθείτε για τους ισχύοντες κανόνες στη χώρα όπου σκοπεύετε να σπουδάσετε , αν χρειάζεται να διεκπεραιώσετε διοικητικές διατυπώσεις (π.χ. σε ορισμένες χώρες πρέπει να έχετε πάντοτε μαζί σας όταν οδηγείτε ένα πιστοποιητικό εγγραφής του πανεπιστημίου/ σχολείου κ.λπ.) ή να πληροίτε ειδικές προϋποθέσεις για να αποφύγετε προβλήματα κατά τους ελέγχους της αστυνομίας.

Στη Δανία ισχύουν ειδικοί κανόνες. Ως σπουδαστής χώρας της ΕΕ θα πρέπει να ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας εκεί, εκτός αν η διαμονή σας στη χώρα δεν υπερβαίνει τις 365 ημέρες σε διάστημα 2 ετών. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να ζητήσετε από τις δανικές αρχές την άδεια να οδηγείτε το αυτοκίνητό σας, το οποίο είναι ταξινομημένο σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Παράδειγμα

Ο Ματιέ είναι από τη Γαλλία και ζει στο Βέλγιο όπου παρακολουθεί ένα διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Λόγω του ότι το αυτοκίνητό του υπέστη ζημίες, ο Ματιέ πήγε στην αστυνομία για να πάρει την έκθεση που έπρεπε να υποβάλει στην ασφαλιστική του εταιρεία. Όταν η αστυνομία διαπίστωσε ότι ο Ματιέ ζούσε στο Βέλγιο για περισσότερο από έναν χρόνο χωρίς να έχει ταξινομήσει εκεί το αυτοκίνητό του, του είπαν ότι διέπραξε παρατυπία και ότι θα του επιβληθεί πρόστιμο.

Ο Ματιέ μπόρεσε να αποδείξει ότι ήταν εγγεγραμμένος στο πανεπιστήμιο της Αμβέρσας και ότι, ως φοιτητής προερχόμενος από άλλη χώρα της ΕΕ, δεν χρειαζόταν τα καταβάλει τέλη ή φόρους στο Βέλγιο.

Διασυνοριακοί εργαζόμενοι

Είστε διασυνοριακός εργαζόμενος (μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος) εάν εργάζεστε σε χώρα που συνορεύει με τη χώρα στην οποία ζείτε και επιστρέφετε στη μόνιμη κατοικία σας τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Εάν χρησιμοποιείτε τακτικά το δικό σας αυτοκίνητο για να πηγαίνετε στη δουλειά σας στη γειτονική χώρα, πρέπει να ταξινομήσετε το αυτοκίνητό σας και να καταβάλετε τα σχετικά τέλη στη χώρα όπου ζείτε- και όχι στη χώρα όπου εργάζεστε.

Εάν οδηγείτε αυτοκίνητο της εταιρείας (το οποίο είναι ταξινομημένο στη χώρα όπου εργάζεστε), μπορείτε να το χρησιμοποιείτε για ιδιωτικούς σκοπούς στη χώρα όπου ζείτε χωρίς να χρειάζεται να το ταξινομήσετε εκεί. Στην περίπτωση αυτή, θα οδηγείτε αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες στη χώρα όπου ζείτε. Αυτό μπορεί να προβληματίσει την τοπική αστυνομία, η οποία οφείλει να ελέγχει αν τα άτομα που είναι στη δικαιοδοσία της έχουν καταβάλει τα εθνικά τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτου.

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες παροχής βοήθειας.

Παράδειγμα

Ο Κίριλ ζει στη Βουλγαρία και εργάζεται στην Ελλάδα σε μια ελληνική εταιρεία. Οδηγεί αυτοκίνητο της εταιρείας, το οποίο είναι ταξινομημένο στην Ελλάδα και το οποίο χρησιμοποιεί επίσης για μη επαγγελματικούς σκοπούς στη Βουλγαρία.

Μια μέρα τον σταμάτησε η βουλγαρική αστυνομία και του επέβαλε πρόστιμο διότι δεν είχε ταξινομήσει το αυτοκίνητο στη Βουλγαρία. Ο Κίριλ εξήγησε ότι οι διασυνοριακοί εργαζόμενοι έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν εταιρικά αυτοκίνητα για ιδιωτικούς σκοπούς στη χώρα τους, αλλά η αστυνομία δεν γνώριζε το δικαίωμα αυτό και του επέβαλε πρόστιμο. Ο Κίριλ προσέφυγε κατά της απόφασης αυτής και τελικά το πρόστιμο ακυρώθηκε.

Αυτοαπασχολούμενοι διασυνοριακοί εργαζόμενοι

Εάν είστε αυτοαπασχολούμενος και ζείτε στη χώρα A ενώ εργάζεστε στη χώρα B, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το αυτοκίνητο της εταιρείας σας στη χώρα A χωρίς να χρειάζεται να το ταξινομήσετε στη χώρα αυτή μόνο εφόσον:

  • η αγορά του αυτοκινήτου έγινε στο όνομα της εταιρείας σας,
  • το χρησιμοποιείτε στη χώρα Α κυρίως για επαγγελματικούς σκοπούς και μόνον περιστασιακά για ιδιωτικούς σκοπούς,
  • η εταιρεία σας έχει τη νόμιμη έδρα της σε άλλη χώρα.

Προσοχή: για να θεωρηθεί εταιρικό το αυτοκίνητο πρέπεινα έχει αγοραστεί στο όνομα της εταιρείας σας. Εάν οδηγείτε αυτοκίνητο που έχετε αγοράσει στο δικό σας όνομα, πρέπει να το ταξινομήσετε στη χώρα όπου κατοικείτε.

Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες παροχής βοήθειας.

Παράδειγμα

Ο Γιάκομπ μετακόμισε στην Ολλανδία πριν από ένα έτος αλλά εξακολουθεί να εργάζεται στην οδοντιατρική κλινική του στο Βέλγιο. Κατά τη διάρκεια συνήθους οδικού ελέγχου, η ολλανδική αστυνομία διαπίστωσε ότι ο Γιάκομπ ζούσε στην Ολλανδία. Του επέβαλε πρόστιμο και του ζήτησε να ταξινομήσει το αυτοκίνητό του στην Ολλανδία.

Ο Γιάκομπ προσέβαλε την απόφαση της αστυνομίας και εξήγησε ότι το αυτοκίνητό του είχε αγοραστεί ειδικά για την επιχειρηματική του δραστηριότητα (την οποία και απέδειξε προσκομίζοντας τιμολόγια) και είχε ταξινομηθεί στο Βέλγιο στο όνομα της εταιρείας του. Απέδειξε επιπλέον ότι χρησιμοποιούσε το αυτοκίνητό του στην Ολλανδία κατά κύριο λόγο για επαγγελματικούς σκοπούς.

Όταν οι ολλανδικές αρχές έλεγξαν τα έγγραφα, ανακάλεσαν το πρόστιμο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ταξινόμηση των αυτοκινήτων και την επιβολή σχετικών φόρων, καθώς και για συνδέσμους προς τους ιστότοπους των εθνικών αρχών, δείτε:

Επιλέξτε χώρα

Επιλέξτε χώρα

Κοινά δικαιώματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ


* Πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη δώσει οι εθνικές αρχές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο εξωτερικών ιστοτόπων.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές