Διαδρομή πλοήγησης

Επικαιροποίηση : 05/09/2016

travel

Οινοπνευματώδη ποτά, προϊόντα καπνού, μετρητά

Οινοπνευματώδη ποτά και προϊόντα καπνού

Όταν ταξιδεύετε από μια χώρα της ΕΕ σε άλλη, μπορείτε να μεταφέρετε μαζί σας προϊόντα καπνού και οινοπνευματώδη ποτά για προσωπική χρήση, όχι όμως για μεταπώληση.

Με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ, δεν χρειάζεται να αποδείξετε ότι τα προϊόντα αυτά προορίζονται για προσωπική χρήση, εφόσον οι ποσότητες που μεταφέρετε είναι μικρότερες από:

  • 800 τσιγάρα
  • 400 πουράκια
  • 200 πούρα
  • 1 κιλό καπνού
  • 10 λίτρα αλκοολούχων ποτών
  • 20 λίτρα αλκοολωμένου κρασιού
  • 90 λίτρα κρασί (συμπεριλαμβανομένων 60 λίτρων αφρώδους κρασιού κατ' ανώτατο όριο)
  • 110 λίτρα μπίρα.

Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να θέτουν περιορισμούς όσον αφορά την ποσότητα τσιγάρων  που μπορείτε να έχετε μαζί σας όταν προέρχεστε από ορισμένα κράτη μέλη που ακόμη δεν χρεώνουν το ελάχιστο επίπεδο ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η επιτρεπόμενη ποσότητα δεν μπορεί να είναι κάτω από 300 τσιγάρα. Ενημερωθείτε από τις  τελωνειακές αρχές της χώρας που πρόκειται να επισκεφθείτε.

Αν μεταφέρετε μεγαλύτερες ποσότητες οινοπνευματωδών ποτών ή προϊόντων καπνού από αυτές που επιτρέπονται για προσωπική χρήση, ενδέχεται να σας ζητηθεί:

  • να αποδείξετε ότι είναι για προσωπική σας χρήση
  • να προσκομίσετε απόδειξη αγοράς (δελτίο παραλαβής ή τιμολόγιο).

Αν μεταφέρετε μαζί σας ποσότητες οινοπνευματωδών ποτών ή προϊόντων καπνού εντός των ορίων που προβλέπονται για προσωπική χρήση, δεν υποχρεούστε να καταβάλετε ειδικό φόρο κατανάλωσης στη χώρα της ΕΕ στην οποία πηγαίνετε.

Οι κανόνες αυτοί δεν ισχύουν για τους ταξιδιώτες κάτω των 17 ετών, οι οποίοι απαγορεύεται να μεταφέρουν οινοπνευματώδη ποτά ή προϊόντα καπνού σε οποιαδήποτε ποσότητα. Επίσης, δεν μπορείτε να αγοράζετε αφορολόγητα είδη όταν ταξιδεύετε από χώρα σε χώρα της ΕΕ.

Μετρητά

Αν θέλετε να ταξιδέψετε σε διάφορες χώρες της ΕΕ  έχοντας μαζί σας 10.000 ευρώ ή περισσότερα σε μετρητά , ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα, θα πρέπει να ενημερωθείτε από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξόδου, εισόδου και διέλευσης για το αν θα πρέπει να τα δηλώσετε.

Αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε από ή προς μια χώρα της ΕΕ έχοντας μαζί σας πάνω από 10.000 ευρώ ή περισσότερα σε μετρητά (ή το αντίστοιχο ποσό σε άλλο νόμισμα) πρέπει να τα δηλώσετε français Deutsch English στις τελωνειακές αρχές.

Δημόσιες διαβουλεύσεις
Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;
Ζητήστε βοήθεια και συμβουλές

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.

Εν προκειμένω, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ + Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία

Retour au texte en cours.