Sti

Del på 
	Del på Facebook
  
	Send til Twitter
  
	Del på google+
  
	Del på linkedIn

Valg i udlandet

Opdateret : 08/07/2014

living-abroad

Europa-Parlamentsvalget

Hvis du som EU-borger bor i et andet EU-land, har du ret til at stemme og stille op som kandidat til Europa-Parlamentsvalget i det land.

Først skal du på valglisten

Hvis du gerne vil stemme til Europa-Parlamentsvalget i det land, du bor i, skal du give udtryk for det og anmode om at komme på valglisten i landet.

Find ud af, hvor og hvordan du kan lade dig registrere i dit værtsland:

Belgien, det Forenede Kongerige, Grækenland, Kroatien, Letland, Litauen, Slovakiet, Slovenien, Ungarn, Østrig: Myndighederne har endnu ikke afgivet oplysningerne.

Når du registrerer dig som vælger til Europa-Parlamentsvalget, skal du også skrive under på, at du kun vil stemme én gang i det samme valg.

Betingelser for at stemme

Som EU-borger stemmer du på samme vilkår som statsborgere i det land, du bor i. Hvis landets statsborgere skal have boet i landet i en vis periode for at have stemmeret, gælder det samme for dig.

Man skal dog også tage højde for de perioder, hvor du har boet i andre EU-lande (ud over dit hjemland).

Der kan være særlige regler i EU-lande, hvor andre statsborgere udgør over 20 % af de samlede vælgere. I sådanne tilfælde kan værtslandet kræve en længere opholdsperiode, før du kan deltage i Europa-Parlamentsvalget. I dag er det kun tilfældet for Luxembourg.

Stemmepligt

Hvis det er obligatorisk at stemme til Europa-Parlamentsvalget i dit værtsland, og du efter din registrering i landet blev sat på en valgliste, har du pligt til at stemme - ligesom landets egne statsborgere.

Det er obligatorisk at stemme i følgende lande: Belgien, Cypern, Grækenland og Luxembourg.

Hvis du selv vil stille op

Når du stiller op til Europa-Parlamentsvalg, skal du skrive under på, at der ikke er noget til hinder for, at du kan stille op, og at du ikke stiller op i noget andet EU-land.

Til Europa-Parlamentsvalg kan du kun stemme og stille op i ét land.

Hvis du vælger at deltage i valget i det land, hvor du bor, kan du altså ikke også gøre det i dit hjemland.

Betingelser for at stille op

Som EU-borger kan du stille op som kandidat på samme vilkår som statsborgere i det land, du bor i. Hvis statsborgere skal have boet i landet i en vis periode for at kunne stille op til EU-valg, gælder det samme for dig.

Man skal dog også tage højde for de perioder, hvor du har boet i andre EU-lande (ud over dit hjemland).

Der kan være særlige regler i EU-lande, hvor andre statsborgere udgør over 20 % af de samlede vælgere. I sådanne tilfælde kan værtslandet kræve en længere opholdsperiode, før du kan stille op som kandidat til Europa-Parlamentsvalget. I dag er det kun tilfældet for Luxembourg.

Mere om at stemme og stille op til valg i dit værtsland:

Har du stadig brug for hjælp?

Har du stadig brug for hjælp?

Fandt du ikke de oplysninger, du ledte efter? Har du et problem, du skal have løst?

Få rådgivning om dine EU-rettigheder

Løs problemer med en offentlig myndighed

Footnote

I dette tilfælde de 28 EU-lande

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 28 EU-lande

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 28 EU-lande

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 28 EU-lande

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 28 EU-lande

Retour au texte en cours.

I dette tilfælde de 28 EU-lande

Retour au texte en cours.